Page 10

10

Bedrijfsreportage

Darmgezondheid in de lift

met nieuw DELTA-voer Jeroen Vehof is enthousiast over wat hij ziet in de stal: "De uitval is lager, de mest is droog en de varkens zien er gezond uit."

Het afgelopen jaar stonden de tech­

Vandaag laat hij op het bedrijf van Jeroen

oogopslag de actuele status van de

nische resultaten van vleesvarkens­

Vehof in Ambt Delden de resultaten zien.

belangrijkste kengetallen zien. Voor het

houder Jeroen Vehof onder druk,

“We zijn altijd bezig met optimaliseren”,

bedrijf van Vehof staan de virtuele meter

met name door de darmaandoening

aldus de varkenshouder.

voor groei en voederconversie nog goed

PIA. Dankzij nieuw DELTA-voer van

in het groen. Het volgende blad bevat

ForFarmers is het probleem onder

Cockpit

diverse grafieken die nog meer detail­

controle. Met de vernieuwde Agroscoop

De presentatie in de nieuwe Agroscoop

informatie geven over de resultaten.

houden hij en zijn adviseur de vinger

bestaat uit drie niveaus, met een cockpit

Marc Kikkert stelt deze grafieken samen

aan de pols.

voor een snelle eerste indruk en

op basis van de wensen van de klant.

grafieken en tabellen die meer de diepte

Vehof is onder andere geïnteresseerd in

Om technische resultaten inzichtelijk te

in gaan. De specialist en de ondernemer

het voortschrijdend jaargemiddelde en

maken hebben de specialisten van

kunnen de resultaten zo naar wens

historische vergelijkingen. Maar hij laat

ForFarmers al langer Agroscoop ter

steeds dieper en gedetailleerder

zijn resultaten ook vergelijken met die

beschikking. De afgelopen tijd is achter

analyseren. “We willen met Agroscoop

van soortgelijke bedrijven. Kikkert:

de schermen hard gewerkt om het

veel informatie verstrekken, maar de

“We leggen vooral nadruk op de bench-

programma in een nieuw jasje te stoppen.

presentatie moet eenvoudig zijn en mag

mark, zodat varkenshouders zien waar

Daarbij is vooral veel aandacht besteed

niet te veel tijd kosten”, aldus Marc.

ze staan ten opzichte van vergelijkbare

aan een overzichtelijke presentatie van de

Als de maandelijkse resultaten zijn

bedrijven.”

cijfers. Een van de mensen die bij de

verwerkt, vindt de klant de volgende dag

vernieuwing van Agroscoop betrokken is,

de Agroscoop-resultaten in de mailbox.

Problemen met PIA

is specialist vleesvarkens Marc Kikkert.

De cockpit is overzichtelijk en laat in één

Bladerend door de resultaten krijgt Vehof

ForFarmers Voertaal varkens 2017 nr. 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you