Page 5

Column Yvon Jaspers

5

In de war Al jaren komen er brieven van Neder-

al je tijd en aandacht op. Een liefde

het land van de kansen, daar laten ze bij

landse boeren uit het buitenland op onze

vinden schiet er vaak bij in. En boven-

wijze van spreken buiten de airco draaien

redactie. Boeren die hun hele leven in

dien, waar vind je haar (of hem)?

om koeien af te koelen. En omdat de

Twente of Brabant achter zich hebben

energieprijs zo laag is, zie je in geen

gelaten om in het buitenland helemaal

Ik rol net uit het vliegtuig. Ben in de

velden of wegen een zonnepaneel op een

opnieuw te beginnen. Dat slokt natuurlijk

afgelopen maanden de hele wereld

dak. Die investering is te hoog als

overgevlogen om onze boeren te

ouderwetse kolengestookte elektriciteit

portretteren zodat ze zich aan de

zo goedkoop is. Dat kan je de Amerikaan-

Nederlandse dames kunnen voorstellen.

se boer niet kwalijk nemen. Hij moet ook

En ik moet je bekennen: Ik ben in de war.

het hoofd boven water houden.

Ik ben niet in de war als het gaat om de liefde en de dames en de brieven en over

Dat is mijn verwarring. Natuurlijk is het

al wat komen gaat. Nee, ik ben ik de war

prachtig als alles kan en mag en geen

over ‘boer zijn’.

overheid je nog aan banden legt. Maar wat ben ik trots als ik vanuit het vliegtuig

De reden waarom veel boeren Nederland

neerkijk op onze agrarische bedrijven.

verlaten is duidelijk. In Amerika, Canada

Windmolens en zonnepanelen sieren de

of Oost-Europa liggen de kansen. Daar is

daken en velden. Hier wordt vooruit­

ruimte, daar is vrijheid. Daar bouw je

strevend geboerd met zorg en verstand.

zonder vergunning een stal bij; daar

Niet alleen in Nederland, maar ook in de

breek je een huis af zonder dat iemand

landen om ons heen moeten boeren zich

er iets van vindt; daar koop je 20, 200 of

aan veel regels houden. En natuurlijk is

zonder moeite 2000 koeien erbij als je

dat af en toe flink balen en word je er gek

wilt uitbreiden. Alles kan, alles mag.

van. Maar denk aan de lange termijn.

Het walhalla voor een boer.

Samen met hun collega’s in landen als Duitsland en Engeland, zijn onze

Maar het heeft ook een schaduwkant.

Hollandse boeren koplopers. Op

In mijn ogen ben je als boer ook een

agrarisch gebied scoren ze uitmuntend

voorbeeld voor de burger. Boeren zijn

en tegelijk zorgen ze ervoor dat onze

professionals als het gaat om de zorg

kinderen en kleinkinderen ook nog een

voor dier en milieu. Boeren zijn degene

mooie groene toekomst tegemoet gaan.

die het dichtst bij de aarde staan.

Dat vervult mij van trots!

Letterlijk en figuurlijk. Dat maakt ze ook zo woest aantrekkelijk. Het zijn letterlijk mannen (en vrouwen!) van de wereld. Dus gaat boer zijn niet alleen maar over je eigen bedrijf. Het gaat ook om het goed overdragen van onze aardbol aan de volgende generaties. Neem Amerika,

Yvon Jaspers Meer Yvon www.trotsopboeren.nl

ForFarmers: Voertaal varkens 2016 nr 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you