Page 1

UITGAVE VAN FORFARMERS BELGIE

NR 1 2019

VOER

TAAL

Op bezoek bij hoeveslagerij Coudeville

4

“De klanten proeven de natuur in onze producten” Transitie Brok Unique: klanten getuigen

6

Ontdek de nieuwe VITA producten

9


2

Inhoud 02 Dirk Deprez: supermelker + Open Dag bij Gaec Lecomte 03 Hittestress + Voorwoord 04 Op bezoek bij hoeveslagerij Coudeville 06 Transitie Brok Unique: klanten getuigen 08 F  atboost en Fertibrok 09 VITA: nieuwe producten 10 V  ITA: koemelk versus Silber 11 SiloSolve resultaten

Kort nieuws

Proficiat Lut en Dirk Deprez! Twee jaar op rij supermelker! Dat kan tellen. Deze titel geeft perfect weer met welke passie Lut en Dirk hun koeien elke dag opnieuw verzorgen. Er wordt wel eens gezegd dat een potstal nefast is voor de uiergezondheid van de koeien. Maar hier wordt wel het tegendeel bewezen. Om Supermelker te worden moet je namelijk nog stukken beter doen dan de wettelijke kwaliteitseisen. Proficiat Lut en Dirk, doe zo verder.

Open dag bij Gaec Lecomte Op donderdag 21 maart 2019 vond er een open dag plaats op het bedrijf Gaec Lecomte in Vienville (Frankrijk) samen met twee van onze lokale partners Vosgelia en Versis. Tijdens deze open dag hebben wij heel veel boeren ontmoeten uit de regio die werken met een melkrobot. Wij hebben Colofon Voertaal Rundvee is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kan je terecht bij ForFarmers: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.be In ons privacy statement op www.forfarmers.be staat hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens. Wenst u geen (marketing)communicatie van ForFarmers meer te ontvangen, dan kunt u dit aangeven via www.forfarmers.be/mijn-gegevens Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

hen verteld over de mogelijkheid die wij bieden om ondersteuning te krijgen via ons RAP (Robot Analyse Programma). De aanwezigen konden duidelijk zien hoe dit bedrijf geĂŤvolueerd is sinds het begin van hun samenwerking met ForFarmers.


Hittestress: beperk de negatieve gevolgen van hittestress Koeien kunnen vervelende gevolgen

Door het voeren van Univit Buffer of

ondervinden van hittestress.

Rumibuffer in een dosering van 100 à

Temperaturen boven de 18°C in

200 gram per koe per dag, ga je pens-

combinatie met een hoge relatieve

en bloedverzuring tegengaan en de

luchtvochtigheid kunnen leiden tot

wateropname stimuleren. Univit Buffer

hittestress. Voor u als veehouder

bevat naast natriumbicarbonaat, krijt,

is het belangrijk om hittestress

zeealgenkalk en magnesiumoxide ook

te voorkomen want de gevolgen

gisten. Dat laatste neemt zuurstof weg

ervan kunnen maanden later nog

uit de pens en nemen suikers uit de

voelbaar zijn. Denk maar aan dalende

pensvloeistof op waardoor de kans op

producties, vruchtbaarheidsproblemen,

pensverzuring aanzienlijk daalt.

celgetalverhoging en klauw­

Naast het voeren van buffers kan je

problematieken.

de melkproductie op peil houden door het rantsoen extra te concentreren via

Naast managementmaatregelen die

pensbestendige vetten. MilkPower HF180

ervoor zorgen dat de stal koel blijft en

passeert de pens en wordt verteerd op

dat er voldoende drinkplaatsen zijn, kunt

darmniveau. Hierdoor wordt de pens

u ook via het rantsoen proberen deze

niet belast tijdens de hittestressperiode.

negatieve effecten van hittestress tegen

Geconcentreerder voeren tijdens

te gaan of te beperken.

hittestressperiodes resulteert in behoud van liters en gehaltes.

Zo kunt u pensverzuring voorkomen

Daarnaast is het ook absoluut van

door de buffercapaciteit van uw rantsoen

belang om voldoende drogestof in de

aan te passen. Koeien nemen tijdens

koeien te krijgen. Dit kan je realiseren

periodes van hittestress immers minder

door vaker op een dag of ’s avonds te

structuur op, omdat de vertering hiervan

voeren. Een extra hulpmiddel om de

meer moeite kost en dus voor extra

drogestofopname te verhogen is het

warmteontwikkeling zorgt. Wanneer ze

toevoegen van een broeiremmer aan

minder structuur opnemen, kauwen ze

het rantsoen. Selko TMR bestaat uit

minder en hierdoor daalt de vorming van

een mengsel van organische zuren die

de natuurlijke buffer: speeksel, waardoor

gericht werken op de veroorzakers van

de kans op pensverzuring toeneemt.

broei. Op die manier treedt er geen smaakbederf op en blijft de kwaliteit van het rantsoen behouden waardoor koeien voldoende drogestof blijven opnemen. Wilt u meer weten over de inzetbaarheid van bovenstaande producten om de negatieve gevolgen van hittestress tegen te gaan? Neem dan vandaag nog contact

Voorwoord

Focus op datgene waar u wel invloed op heeft Deze editie staat wederom vol met voer­oplos­ singen van ForFarmers voor de management­ onderdelen waar u wel invloed op heeft. Met de juiste voeding van drachtige dieren, geeft u ook het ongeboren kalf maximaal de kans om zich goed te kunnen ontwikkelen. Enkele collegamelkveehouders delen hun ervaringen bij het inzetten van het nieuw geïntroduceerde droogstandsvoer: Transitie Brok Unique. Het Vita kalvervoerassortiment van ForFarmers is aangepast met specifieke geurstof om de opname te vergroten en om een speendip te vermijden . We ervaren een steeds grotere bewust­wording bij veehouders omtrent het belang van de ruwvoerkwaliteit. De praktijk­resultaten van de kuilverbeteraar SiloSolve FC bewijzen dat u hiermee de conserverings-en broeiverliezen bij in- en uitkuilen fors kunt verminderen. Melkveehouders die beweiding toepassen, hebben de behoefte om het vetgehalte op peil te houden. Daarvoor is een heel specifiek voer ontwikkeld: FatBoost Brok. Verder in deze uitgave zullen we het hebben over mogelijke voeroplossingen om productie­ verliezen ten gevolge van hittestress te vermijden. Voor de bedrijfsreportage waren we deze keer te gast op het gesloten vleesvee­ bedrijf van de familie Coudeville in Knesselare. Like gerust ook onze pagina op Facebook, zo blijft u steeds als eerste op de hoogte van het reilen en zeilen bij ForFarmers (www.facebook.com/ forfarmersbelgium) Veel leesplezier! Yvan Buddaert Sector Manager Rundvee

op met uw vertegenwoordiger.

Reageren?

Mail naar info@forfarmers.be

3


4

Bedrijfsreportage

Op bezoek bij vleesveebedrijf én hoeveslagerij Coudeville in Knesselare “De klanten proeven de natuur in onze producten” In het Oost-Vlaamse Knesselare runnen

slagerij over de toonbank. Adhemar,

was dan vooral de taak van Heidi om

Adhemar Coudeville en Heidi De Four al

beenhouwer van opleiding, weet als

ervoor te zorgen dat de koeien op tijd en

jaren samen hun vleesveebedrijf. Wat

geen ander hoe kwalitatief vlees er

stond gemolken werden. Met de tijd

ooit begon als een gemengd bedrijf,

moet uitzien én hoe de dieren moeten

besliste het koppel om op het bedrijf

met melkvee en vleesvee, is op vandaag

gekweekt worden.

te starten met een hoeveslagerij. De

uitgegroeid tot een heus vleesvee­

combinatie van melkvee én een

bedrijf, waar de laatste 10 jaar een

Bedrijfsgeschiedenis

hoeveslagerij werd op de duur niet

hoeveslagerij is bijgekomen. Het

Het bedrijf van Coudeville startte ooit

meer haalbaar, waardoor Adhemar en

overgrote deel van het vleesvee dat op

als gemengd bedrijf. In die tijd zat er op

Heidi besloten hebben om zich te

de boerderij wordt gekweekt, gaat in de

hun boerderij ook heel wat melkvee. Het

focussen op het vleesvee in combinatie


met de hoeveslagerij. De toenmalige

à 80 zoogkoeien. Deze dieren zijn

we voor stieren een slachtpercentage

melkstal heeft op vandaag dan ook een

allemaal 100% Belgisch witblauw.

van ruim 70%.” Ook diergezondheid

andere functie gekregen: de stal voor

“Geboortemanagement doe ik aan de

draagt Adhemar erg hoog in het

de drachtige koeien.

hand van temperatuurmeting. Wanneer

vaandel. “Ik koop bijvoorbeeld nooit

de kalfjes dan geboren zijn, probeer ik

drachtige dieren aan in de winter, om te

Hoeveslagerij

ze zoveel mogelijk zelf te laten zuigen.

voorkomen dat er griep binnenkomt op

“De winkel bij de slagerij is 1,5 dagen in

Wanneer er kunstmelk wordt gegeven,

mijn bedrijf. Naast het toedienen van

de week open. Ons cliënteel is eigenlijk

gebruik ik Vitamilk Premium van

kunstmelk via Vitamilk Premium

heel divers. Dat gaat van de buurman

ForFarmers en dit met goede resul­

krijgen de kalfjes ook kalvervlokjes Vita

tot mensen uit het Antwerpse. Het valt

taten bij mijn kalfjes”, vertelt Adhemar.

Floc Super. Bovendien krijgen kalfjes

ons enorm op dat klanten meer en

“Mijn vaarzen kalven bij voorkeur af op

vanaf 14 dagen ook ad lib hooi bij. Dat

meer producten willen die plaatselijk

een leeftijd van 2 jaar. De tussenkalftijd

is erg goed voor de opstart van de

geproduceerd worden. Dat het

varieert rond de 12 à 13 maanden. In

penswerking”, benadrukt Adhemar.

plaatselijk gemaakt is, dat is zeker een

het algemeen probeer ik mijn

Nadat de kalveren op ongeveer 3

feit. Wij maken namelijk zo goed als

zoogkoeien 2 à 3 keer te laten afkalven.

maanden gespeend worden, krijgen ze

alles zelf”, vertelt Adhemar. “Ook de

Om de efficiëntie te vergroten en de

in combinatie met ruwvoeder tot een

feeling met de landbouw is voor veel

instandhouding van mijn veestapel te

leeftijd van 1,5 jaar Junior Floc Maxima

klanten belangrijk. Onze koeien staan

garanderen, koop ik vaak drachtige

24. Vervolgens worden koeien en

achteraan in de stallen, dus als de

koeien aan, om die dan na het afkalven

stieren afgemest volgens 1 formule:

klanten dat willen, kunnen ze gerust

ook zelf te kunnen afmesten.” Om het

Beef Mash Luxe 20. “Dat is afmestmeel

eens een kijkje gaan nemen”, vult Heidi

slachtpercentage zelf goed te kunnen

van de bovenste plank én het garan­

verder aan. “Vakkennis is ook erg

bijhouden, heeft Adhemar een veebas­

deert een sublieme vleeskwaliteit voor

belangrijk in onze stiel. Dankzij mijn

cule op zijn bedrijf. “Normaal behalen

onze klanten”, vertelt Adhemar.

opleiding als beenhouwer, weet ik perfect hoe het perfecte stuk vlees er moet uitzien. Bovendien zit de prijskwaliteitsverhouding ook erg goed bij ons. We werken uitsluitend met verse producten en met onze prijzen kunnen we zeker opboksen tegen de grotere winkels of ketens”, aldus Adhemar. Naast Adhemar en Heidi, helpt ook Brecht in het bedrijf. Brecht is de vriend van dochter Jolien en heeft ook een opleiding als beenhouwer gevolgd. “We vinden het heel fijn om te zien dat de opvolging misschien verzekerd zal zijn”, aldus Adhemar en Heidi. “Wanneer we naar de toekomst kijken, denken we er wel aan om de winkel nog te

ForFarmers adviseur Frederik geeft Adhemar enkele tips om de best mogelijke resultaten te bereiken

vernieuwen. Ons assortiment wordt steeds uitgebreider, waardoor we wel

Inkuilmanagement

wat extra plaats zouden kunnen

In de afmestfase werkt Adhemar in aanvulling met Beef Mash Luxe 20 met een

gebruiken.”

mengkuil voor zijn dieren. Naast ruwvoeders zoals maïs en gras, bevat deze mengkuil dus ook maïsmeel, granen, bieten, aardappelen, … alles wordt in één

100% Belgisch witblauw

keer gegeven. “Dat is vooral erg tijdbesparend bij het uitkuilen, doordat we

Bij de familie Coudeville zitten er

werken met een voederbak, waarin het mengsel aan de dieren wordt gegeven”,

ongeveer 200 runderen, waaronder 70

besluit Adhemar.

5


6

Transitie

Transitie Brok Unique Om toch aan de behoeftes van veehouders te kunnen voldoen om droge koeien in 1 groep te houden, heeft ForFarmers Transitie Brok Unique ontwikkeld. Het uitganspunt bij de ontwikkeling hiervan was om droogstaande koeien in 1 groep te huisvesten en gedurende de ganse droogstandsperiode met slechts 1 krachtvoer à rato van 2 kg te voeren naast ruwvoer. Transitie Brok Unique is beschikbaar in twee verschillende ruw eiwit niveaus zodat koeien, afhankelijk van het ruwvoerrantsoen, in de close up periode toch over genoeg eiwit beschikken om te zorgen voor voldoende biestproductie. Daarnaast is er extra veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het eiwit vanuit een uitgekiend grondstoffenpatroon om met name de biestkwaliteit te verbeteren.

Gaec des Hauts Champs Gaec des Hauts Champs is een bedrijf in Steenwerck waar 65 melkkoeien gemol­ ken worden met een robot. De gemid­ delde jaarproductie bedraagt 11 570 liter. “Mijn doel is om zoveel mogelijk liter per dag te produceren op mijn robot. En om dat te doen, heb ik een goede opstart van de lactatie nodig! Met de Transitie Brok Unique 320 kan ik mijn droge koeien goed voorbereiden. De laatste kalvingen verliepen zelfs zonder hulp én het waren grote kalveren! Ik gebruik ook de Quick Fit direct na het afkalven! De koe drinkt daardoor direct grote hoeveelheden water en dat betekent de start van een goede lactatie!” Laurent Henneron, 37 jaar

Gaec Le Beaury Gaec Le Beaury is een bedrijf in

om onze resultaten op verschillende

het gemengde rantsoen maken. Sinds

Rumigny met 200 melkkoeien.

niveaus te verbeteren: gezondheid van

het gebruik van Transitie Brok Unique

de koeien, productieniveau, vruchtbaar-

320 maken we veel minder fouten.

“Sinds november 2015 werken we

heid,…

samen met ForFarmers en Michaël

Vroeger werkten we met een groep

Strubbe. Sinds het begin van onze

De zorg voor onze droge koeien was niet

voor het begin van de droogstand en

samenwerking, proberen we steeds

altijd eenvoudig, omdat velen van ons

een groep ter voorbereiding van het


7

afkalven. Die kregen de laatste drie weken een supplement. Dat was echter niet altijd eenvoudig om het opdelen van de groepen bij te houden. Sinds eind november 2018 werken we met één groep en gebruiken we de nieuwe Transitie Brok Unique 320 met maïs, hooi en stro. Het afkalven is sindsdien goed verlopen en het celgetal is sterk gedaald. Dit voer bevat alles wat droge koeien nodig hebben: een hoogwaardig eiwit, voldoende mineralen en een negatieve KAB.”

Gaec Le Beaury

Familie Noyens Bij de familie Noyens uit Kasterlee zijn

“Op aanraden van melkveespecialist

We hoeven geen droogstandsmineralen

de droge koeien in 1 groep gehuisvest.

Luc Augustyns zijn we gestart met

apart meer te voeren.

De drogestofopname bij de droge

Transitiebrok Unique 320. Dit is een

De opname bij de droge koeien is fel

koeien mocht hoger voor een betere

krachvoer dat naast hoogwaardig

verbeterd. Wat opvalt is dat koeien veel

opstart en hogere piekproductie.

eiwit ook droogstandsmineralen en

vlotter afkalven en de kalveren de biest

Pensstimulator+ bevat.

beter opnemen.”


8

Nieuw

Inspelen op marktspecifieke vragen met Fertibrok en FatBoostbrok

ForFarmers introduceert een aantal

Bèta Caroteen bevat Fertibrok ook extra

verhoogd vetgehalte toe. Echter bij

nieuwe voeders op de Belgische markt

vitamine E wat de algemene weerstand

de start van het weideseizoen zien

om in te spelen op de specifieke vraag

van uw koeien bevordert.

veehouders die beweiding toepassen

van melkveehouders.

veelal het vetgehalte dalen. Fertibrok kan ingezet worden als enig

Vruchtbaarheid wordt algemeen gezien

aanvullend krachtvoer in de automaat

Door zijn unieke samenstelling en door

als de motor van een goed draaiend

of melkstal. Nog beter is echter de

toevoeging van een aantal componenten

melkveebedrijf. Om in te spelen op de

Fertibrok in te zetten als fasevoer in

die specifiek inspelen op de samen­

vraag van veehouders naar producten

de automaat of robot tot 100 dagen in

stelling van onverzadigde vetzuren van

die de vruchtbaarheid, en meer bepaald

lactatie. Nadien kan overgeschakeld

vers weidegras, slaagt de FatBoostbrok

het drachtigheidspercentage, maximaal

worden naar een voer uit het standaard

erin om het vetgehalte tijdens het

ondersteunen, is de Fertibrok ontwik­

voerassortiment. Het gebruik van

weideseizoen stabiel te houden. Eigen

keld. Fertibrok bevat door zijn hoog

Fertibrok leidt tot een verbetering van

onderzoek bij meer dan 20 verschillende

aandeel lijnzaad veel Omega 3 en

de algehele weerstand van uw koeien,

veehouders in België en Nederland

6-vetzuren. Deze vetzuren zorgen

betere drachtpercentages en blinkende

toonde afgelopen jaar een vetstijging van

ervoor dat er een grotere kans is dat de

koeien. Voor zelfzuivelaars biedt het

gemiddeld 1° aan. De FatBoostbrok kan

embryo zich succesvol in de baar­

gebruik van Fertibrok met lijnzaad

verstrekt worden tijdens het weide­

moeder innestelt. Hierdoor treedt er

nog een voordeel in smeerbaarheid

seizoen in de automaat of melkstal ter

minder embryonale sterfte op. Om dit

van boter en zachtere kazen.

vervanging van het stan­daard krachtvoer.

nog extra te ondersteunen is ook Bèta

Om een effect te verkrijgen is een

Caroteen toegevoegd. Hierdoor verkrijg

Naast de introductie van Fertibrok,

aanbevolen hoeveel­heid van minstens

je meer goede embryo’s waardoor het

introduceert ForFarmers ook de

3 kg per koe per dag aangewezen.

insemi­natie­getal verlaagt. Uit eigen

FatBoostbrok voor bedrijven die

onderzoek bij klanten van ForFarmers

beweiden. Vermits de verhouding

Heeft u na het lezen van dit artikel

blijkt het percentage dracht bij 1°

vet-eiwitwaarde bij een aantal Belgische

interesse in het gebruik van één van

inseminatie gestegen te zijn naar 63%

zuivelondernemingen verschuift naar

deze voorgestelde producten? Neem

terwijl dat bij de controlegroep (zonder

een belangrijkere rol voor vet, neemt de

dan vandaag nog contact op met

Fertibrok) op 48% lag. Naast lijnzaad en

interesse om melk te leveren met een

ForFarmers: info@forfarmers.be.


Nieuw

9

Nieuwe Vita Super Pensstart! ForFarmers is continu bezig met

Nieuwe receptuur –

Wat zijn de voordelen?

proeven uit te voeren om onze

Wat ruikt dat LEKKER!

Een kalf dat sneller krachtvoer eet, zal

producten verder te optimaliseren. De

Het grondstoffenpatroon werd licht

ook een snellere en betere pensont­

laatste nieuwe innovatie betreft het

gewijzigd. We hebben vooral een

wikkeling bekomen. Het grootste

kalvervoer. Zo gingen we op zoek naar

grondstof uit het product gehaald waarop

voordeel zit hem hier echter in de extra

een manier om de kalveren nog meer

er wat variatie kon zitten qua reuk.

kilo’s krachtvoer dat het kalf gaat vreten

krachtvoer te laten vreten tijdens de

Daarnaast werd dus de nieuwe geurstof

tijdens de melkperiode. In de proeven

melkperiode.

toegevoegd. Diezelfde geurstof wordt ook

lag de opname 30% hoger tijdens de

gebruikt in de kunstmelk. Zo ervaart het

eerste 9 weken. Dit resulteert in een

Innovatie – geurstof

kalf dat de kunstmelk en het krachtvoer

betere ontwikkeling en groei van het

We hebben verschillende zaken getest

qua geur zeer dicht bij elkaar liggen. Op

kalf, maar de speendip is vooral een

om de kalveren meer krachtvoer te

die manier wordt er niet alleen wat

stuk minder wanneer het kalf voldoende

laten opnemen. Deze proef werd

sneller krachtvoer opgenomen, maar

krachtvoer vreet op het moment dat het

opgesteld als een voorkeursproef (zie

vooral meer tijdens de melkperiode.

gespeend wordt.

grafiek 1). Dat wil zeggen dat de kal­veren altijd meerdere krachtvoeders

Voorkeursproef nieuwe Vita Super Pensstart

krachtvoeders getest met verschillende grondstofpatronen alsook de hardheid van de korrel werd hier in meegenomen. Al die zaken blijken toch wel zeer belangrijk te zijn voor de opname van het krachtvoer tijdens de melkperiode. Maar de belangrijkste innovatie van allemaal was wel degelijk de geurstof. Ook hier werden verschil­lende varianten getest. Eentje sprong er toch wel met

Voeropname in kg per dag

ter beschikking hadden. Er werden

1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

kop en schouders bovenuit. Sinds kort wordt die dan ook gebruikt in onze

Huidig

nieuwe Vita Super Pensstart. Ook in

Nieuw

enkele andere kalvervoeders wordt deze geurstof nu gebruikt.

2 3 4 5 6 7 8 9

Grafiek 1

ACTIE: VOERSCHEP. Bepaal eenvoudig de hoeveelheid krachtvoer dat een kalf moet vreten bij spenen! Vraag ernaar bij uw accountmanager of dealer ACTIE: Ontvang gratis KALVERDEKJES. Per pallet VitaMilk ontvangt u 1 kalver­ dekje. Per 4 ton Vita krachtvoer ontvangt u 1 kalverdekje.

Leeftijd in weken


10

Melkvee

VitaMilk Silber versus koemelk Er is de jongste jaren al een serieuze beweging gemaakt richting een betere kalveropfok. Maar nog steeds voert zo’n 40% van de veehouders koemelk aan zijn kalveren. De VitaMilk Silber is niet alleen goedkoper, maar ook nog eens veel beter voor uw kalveren.

VitaMilk Silber is veel goedkoper Een kalf drinkt gedurende de melkperiode gemiddeld zo’n 310 liter melk. Wanneer je dat uitrekent aan een melkprijs van € 35/100 l, kom je op een kostprijs van € 108,50 per kalf. Om diezelfde hoeveelheid kunstmelk aan te maken met 160 g melkpoeder in 1 l

vreten waardoor de pensontwikkeling

We zijn in de Belgische veehouderij

melk heb je 50 kg melkpoeder nodig. Dit

trager en minder goed op gang komt.

al flink stappen aan het maken

komt neer op een kostprijs van minder

richting een betere jongvee opfok.

dan € 85 per kalf. Voor een bedrijf met

Niet enkel het nutritionele is beter!

Overschakelen naar kunstmelk is

100 melkkoeien maakt dat een verschil

Naast het stukje voeding en

daarvoor de eerste stap. Wacht niet

van ongeveer € 1000 op jaarbasis.

ontwikkeling van het kalf is er ook

langer om ook over te schakelen en

het veterinaire stuk. Via kunstmelk

vraag ernaar bij uw accountmanager.

Niet alleen goedkoper maar ook beter!

ben je zeker dat er géén dierziektes

Kunstmelk is veel stabieler qua

overgedragen kunnen worden. Met

Koemelk vult onvoldoende de

samenstelling dan koemelk. Bovendien

koemelk is dit wel even anders.

behoeften van het kalf voor

bevat het de nodige vitamines en

Hieronder vindt u een opsomming van

vitaminen en spoorelementen in:

mineralen die in koemelk door het

welke ziektes overdraagbaar zijn via

verdunningseffect ontbreken. Daarnaast

koemelk:

bevat koemelk ook een te hoog

• Para TBC

Mg 43% 65%

vetpercentage. Dat kan vaak leiden tot

• Salmonella

Zink 25% 49%

verteringsproblemen. Door het extra

• BVD

Koper 20%

vet krijg je wel extra glans op het kalf

• Mycoplasma

Fe 1% 16%

waardoor het ‘beter’ lijkt. Maar dat is

• Infectieuze mastitis

Vit A

1%

13%

helemaal niet zo. Ook zorgt het extra

• Bovine Leukosis virus (BLV)

Vit D3

2%

43%

verzadigingsgevoel van koemelk ervoor

• Leptosprirosis

Vit E

1%

7%

dat de kalveren minder goed gaan

• Antibiotica resistentie

Min.

Max.

40%


Ruwvoer

11

SiloSolve®FC: kuilen beter geconserveerd en minder broeigevoelig Onderzoek toont gunstig effect kuilverbeteraar SiloSolve®FC bij graskuilen 2018 Een student van Hogeschool VIVES in Roeselare voerde onlangs in het kader van een stageopdracht bij ForFarmers een onderzoek naar de effecten van het inkuilmiddel SiloSolve®FC op graskuilen van 2018. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat kuilen behandeld met Silosolve®FC minder broeigevoelig zijn en beter scoren op conservering. Het doel van het onderzoek van de

Resultaten

stagiaire bij ForFarmers was het

Het effect van SiloSolve FC werd

conservering dan niet-behandelde

effect bepalen van de toevoeging van

vergeleken met de controlekuilen

kuilen. Toepassing van SiloSolve®FC

broeigevoelig zijn en beter scoren op ®

SiloSolve FC op de samenstelling van

waar geen SiloSolve FC werd ingezet.

geeft dus meer zekerheid op stabiele

grassilages in 2018. In het onderzoek

De kuilen met SiloSolve®FC hebben

kuilen. Verder blijkt uit het onderzoek

werden graskuilen met SiloSolve FC

gemiddeld een lager suikergehalte en

dat kuilen behandeld met SiloSolve®FC

of zonder SiloSolve®FC (controlekuil)

een lagere pH. De analyses laten zien

een lagere kuiltemperatuur bevatten en

bekeken en onderling vergeleken.

dat kuilen behandeld met SiloSolve FC

dat bij een goed kuilmanagement (goed

Door het bepalen van de dichtheid,

een hoger gehalte aan melkzuur en

vastrijden, hoge dichtheid) SiloSolve®FC

temperatuur, snijvlak etc. en het

azijnzuur hebben en daardoor minder

nog beter werkt.

®

®

®

®

bemonsteren van de kuilen wilden we onderzoeken of SiloSolve®FC zijn werk doet. Hiervoor werden 40 graskuilen

Graskuil

Controle

Silosolve FC

Verschil

bemonsterd. Om een goed vergelijk

Suiker 51

27

-23

mogelijk te maken, werden daaruit

Melkzuur 43

67

24

18 graskuilen geselecteerd met een

Azijnzuur 14

24

10

drogestofgehalte tussen de 40 %

pH 5 4,5 -0,5

en 50 % waarvan 9 behandeld met SiloSolve®FC en 9 zonder inkuilmiddel.

Tabel 1 Effect van SiloSolve ®FC op de samenstelling van graskuilen in 2018


Vita Super Pensstart  Nieuwe receptuur + aroma

 Extra opname krachtvoer

 Géén speendip

Vita Super Pensstart stimuleert de gezondheid De Vita Super Pensstart is geschikt voor de jongste kalveren. Het stimuleren van een hoge voeropname in de melkperiode is van belang voor een optimale ontwikkeling van de penspapillen. Ook bevat Vita Super Pensstart Care+, een mengsel van natuurlijke ingrediënten die de weerstand en darmgezondheid van jonge dieren ondersteunt. Zo wordt de kalfgezondheid in de stressvolle speenperiode extra ondersteund en helpt het een speendip te voorkomen.

www.forfarmers.be

Profile for ForFarmers

Voertaal Rundvee ForFarmers België, nr. 1 2019  

Voertaal Rundvee ForFarmers België, nr. 1 2019