Page 12

12

Reportage

“Harrie Rouschop is mijn belangrijkste sparringpartner, hij ziet vandaag al aan de hennen dat het morgen niet goed gaat”, aldus Wout Zanders (r.)

Enkelvoudige voedermiddelen voeren

‘De juiste deskundigheid is cruciaal’ Wout Zanders, legpluimveehouder in

Het aantal producten en dit vervan-

voersamenstelling als de situatie in de

Oirlo, begon vijf jaar geleden met het

gingspercentage sluiten het beste aan

stal erom vraagt. Ik schat dat ik over de

voeren van enkelvoudige voedermidde­

bij zijn bedrijfsomvang en type installa-

jaren heen minimaal 1 euro per 100 kilo

len. Samenwerking met de juiste

tie. Hij kan nu volle vrachten bestellen,

heb bespaard; dat komt neer op circa 60

partners is volgens hem cruciaal voor

wat financieel het meeste oplevert.

cent per hen.”

het succes van zelf mengen. “Bij de varkens deden we het al. Toen we met de varkens stopten, konden we een deel van de silo’s en installaties hergebruiken bij de hennen. Zo konden

‘Ik vertrouw op hun deskundigheid, het is hun vak’

Goed team Cruciaal voor het succes van zelf mengen is volgens de pluimveehouder een goed team met verschillende deskundigheden. Zijn vaste adviseur

we de investeringskosten drukken”,

Binnen de losse grondstoffen heeft mais

Harrie Rouschop van ForFarmers

licht Wout Zanders toe. De pluimvee-

het grootste aandeel. Zanders plet de

beschouwt hij als zijn belangrijkste

houder voert mais, tarwe en kalksteen-

grondstoffen zelf. De belangrijkste

sparringpartner. “Harrie ziet vandaag al

tjes. Hij vervangt momenteel 59% van

voordelen van zelf mengen? “Lagere

aan de hennen dat het morgen niet

het mengvoer door deze producten.

voerkosten en snel schakelen met de

helemaal goed gaat.” Als het nodig is,

ForFarmers Voertaal pluimvee 2017 nr 3  
ForFarmers Voertaal pluimvee 2017 nr 3