Page 10

10

Ziektepreventie

Coccidiose-preventie

Hygiëne is de basis voor effectieve aanpak Nu steeds meer bedrijven binnen een

wijze kunnen de parasieten na een

type, tussen de 3,5 en 5,5 week. Wanneer

concept produceren, lijkt coccidiose

periode van soms maanden nog steeds

de besmetting met een bepaalde soort is

minder vaak de kop op te steken. Toch

infecties veroorzaken. Bij vleeskuikens

overwonnen, zijn de dieren de rest van

veroorzaakt het nog steeds veel schade

hebben we vooral te maken met de

hun leven beschermd.

in de pluimveesector, want de invloed

‘Eimeria familie’ – te herkennen aan de

op het financiële en technische resul­

E in de naam – en dan met name de

Overmatige coccidiose-druk wordt vaak

taat is groot. Wat is coccidiose, hoe

E.acervulina, E.maxima en E.tenella.

gelinkt aan een slechte hygiëne.

ontstaat het, waar herkennen we het

Bij de langzamer groeiende kuikens

Grondig reinigen en ontsmetten van de

aan en wat zijn de gevolgen? Maar

kunnen nog vier andere soorten de kop

stallen is zeer belangrijk in de preventie

vooral: wat kun je ertegen doen?

opsteken: E.necatrix, E.brunetti,

tegen oöcysten. Vooral naden en kieren

E.praecox en E.mivati.

verdienen extra aandacht. Nog beter is om ze op te vullen met bijvoorbeeld

Coccidiose is een darmparasiet die bij de dieren ernstige darmontstekingen

Waardoor ontstaat het?

Fysal MP. Dit werpt een extra barrière

kan veroorzaken. Hij overleeft in een

Elk koppel kuikens maakt een besmetting

op tussen de oöcysten die overblijven en

oöcyst (een eivormige cel) en be-

met verschillende soorten coccidiose

de kuikens. Ook met het oog op andere

schermt zich daarmee tegen de

mee. De piek van de besmetting ligt,

besmettingen, zoals salmonella’s, kan

invloeden vanuit de omgeving. Op deze

afhankelijk van soort dier en coccidiose-

dit grote voordelen opleveren.

Een succesvolle aanpak van coccidiose staat of valt met strenge hygiënemaatregelen en een goed schoonmaakbeleid.

ForFarmers Voertaal pluimvee 2017 nr 3  
ForFarmers Voertaal pluimvee 2017 nr 3