Page 9

De specialist

9

Rianne van der Vegte:

‘Het rendement van onze klanten staat centraal’ Enkelvoudige voeders worden in de

behoorlijk dynamisch”, vertelt ze. “Als

‘Slimmer’ inkopen

pluimveehouderij steeds vaker ingezet.

trader zitten we zelf aan het stuur, zowel

Daarnaast stemt Rianne ook regelmatig

Bij ForFarmers is Rianne van der Vegte

aan de in- als aan de verkoopzijde. En dat

zaken af met andere disciplines binnen

binnen het team enkelvoudige grondstof-

vind ik gelijk ook het mooie van mijn vak.

ForFarmers. “Een rantsoenbereke-

fen hiervoor het eerste aanspreekpunt.

Ik ben de hele dag vraag en aanbod aan

ning moet je bijvoorbeeld niet aan ons

Een korte kennismaking.

het koppelen om zo voor onze klanten

overlaten, daar zijn anderen weer veel

een zo gunstig mogelijk tarief te regelen.

beter in. Mijn doel is om de komende tijd

De pluimveehouderij is voor Rianne een

Als wij scherp kunnen inkopen heeft onze

de stroom enkelvoudige grondstoffen

relatief nieuwe sector. “Maar ik kwam er

klant daar direct profijt van.”

richting de pluimveehouderij verder uit

al snel achter dat de manier van onder­

te breiden. Maar dat kan alleen als onze

nemen veel overlap heeft met de varkens-

Door de korte lijnen tussen leverancier,

klanten tevreden zijn en wij hen toege-

houderij. En die ken ik goed”, lacht ze.

logistiek en klanten, is ForFarmers in

voegde waarde kunnen blijven leveren.

staat om snel te schakelen. “Zo houden

Met goed advies, meedenken met de

Dynamische markt

we focus op rendement en kwaliteit.

klant en ‘slimmer’ blijven inkopen dan de

Dagelijks is Rianne bezig met de in- en

En we weten wat er speelt in de markt

concurrentie, kunnen we mooie stappen

verkoop van enkelvoudige grondstoffen,

waardoor we onze klanten proactief op de

maken. Want centraal staat het rende-

zoals mais, tarwe en soja. Deze grond-

hoogte kunnen houden van marktontwik-

ment van ‘onze boeren’. Zonder boeren

stoffen worden rechtstreeks geleverd

kelingen. Dat is in mijn ogen ook onze

geen ForFarmers.”

aan klanten. “De grondstoffenmarkt is

toegevoegde waarde”, meent Rianne.

Voertaal pluimvee 2017 nr 02  
Voertaal pluimvee 2017 nr 02