Page 6

6

Bedrijfsreportage

Ginie Sligman:

‘Ik focus op gezonde dieren’ Ginie, Mayra en Gerda (v.l.n.r.); drie generaties met een passie voor vleeskuikens.

Drie generaties vleeskuikenhoudsters.

kens beziggehouden. “Mijn man ging uit

in de vleeskuikenstallen te vinden. Zij lijkt

Hoe vaak kom je dat tegen op één

werken. Hij hielp me wel, maar overdag

dus ook wat van de ‘pluimveegenen’

bedrijf? En dan ook nog dames die het

moest ik me ermee redden”, vertelt ze.

mee­gekregen te hebben. “Maar school is

bijzonder goed doen! Niet voor niets

“Maar ik heb er nooit een hekel aan

nu nog het belangrijkste”, vindt Ginie.

won de familie Sligman uit Markelo dit

gehad.” En ook al heeft dochter Ginie het

jaar de Agroscoopbokaal Vleespluimvee.

bedrijf in ’96 overgenomen, nog steeds is Gerda dagelijks in de stal te vinden.

Bijna onder de televisietoren van Markelo

‘Ik vind de grootste dieren eigenlijk het mooist’

staat het bedrijf van de familie Sligman.

Passie voor pluimvee

In 1969 begon (oma) Gerda (81) hier

Ginie kreeg de passie voor pluimvee dus

samen met haar man met een stal voor

met de paplepel ingegoten. “De pluimvee-

10.000 vleeskuikens. “In die tijd was dat

houderij is gewoon een prachtige sector,

“En dan moet ze eerst maar eens

heel wat”, lacht ze, “maar toen we in ’78

als je daar eenmaal mee ‘besmet’ bent,

ervaring elders opdoen. Als ze dan nog

de koeien wegdeden en een tweede stal

dan raak je dat niet meer kwijt”, stelt

steeds wil, dan zien we wel weer verder.”

voor 15.000 dieren bijbouwden was dat

Gerda. “Ik vind de grootste dieren eigenlijk

niet meer zo heel bijzonder.” Haar hele

het mooist. Dan hebben ze echt karakter.”

Kuikens wijzen de weg

leven heeft Gerda zich met de vleeskui-

Ook haar dochter Mayra (18) is regelmatig

In haar bedrijfsvoering maakt Ginie

Voertaal pluimvee 2017 nr 02  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you