Page 4

4

Vets In Poultry Event

Gezonde darmen zijn cruciaal voor goed resultaat maagdarmkanaal.” Ook Stephen Lister,

om vleeskuikens of leghennen; uitste-

een Britse pluimveedierenarts, benadrukt

kende resultaten zijn alleen mogelijk als

deze relatie: “Gezonde darmen zijn

ook de omstandigheden optimaal zijn.

essentieel voor de algehele gezondheid

De kuikenkwaliteit, het voer, de gezond-

van de dieren, hun welzijn en een

heid, het management, de ventilatie en

economische productie. Dat geldt voor

de huisvesting; alles heeft zijn invloed.

alle soorten pluimvee.”

Om die optimale omstandigheden te creëren werkt een pluimveehouder nauw

Sprekers op het symposium: v.l.n.r. Josef Kamphues, Filip van Immerseel, Sjaak de Wit, Christiaan ter Veen, Stephen Lister en Albert Dijkslag.

Topsport

samen met zijn of haar dierenarts en

De aanwezige dierenartsen discussieer-

voerleverancier.

den verder over de virale uitdagingen in de pluimveesector en hoe nutritionele

Extra impuls

strategieën de darmgezondheid van

Door het delen van kennis en informatie

‘Maagdarmgezondheid bij pluimvee en

pluimvee naar een hoger plan kunnen

op een symposium als dit, geeft

de relatie met nutritie’ was het thema

tillen. Want daarover is elke aanwezige

ForFarmers­de samenwerking in de

op het internationale symposium dat

het eens: pluimveehouderij is topsport.

driehoek veehouder – dierenarts – voerle-

ForFarmers voor pluimveedierenartsen

Er zijn veel elementen die kloppend

verancier een extra impuls. En dat ziet

organiseerde op 14 en 15 juni. Een

dienen te zijn om de dieren optimaal te

ForFarmers als een belangrijke bijdrage

relevant thema, zo bleek ook uit de

kunnen laten presteren. Of het nu gaat

aan positieve resultaten op het boerenerf.

geanimeerde discussies. Alle aandacht voor de presentatie van Stephen Lister.

“Een goed ontwikkelde spiermaag maakt het verschil”, stelt Albert Dijkslag, manager nutrition en innovation bij ForFarmers. “Hierbij spelen met name de pH, enzymen en grovere voerdeeltjes een belangrijke rol. Immers de juiste structuur van het voer verbetert de functie van het spijsverteringskanaal. En zo leg je een basis voor goede resultaten op het boerenerf.” Juiste bron Dijkslag noemt ruwe celstof op zich geen nutriënt. “Maar als het afkomstig is uit de juiste bron en het wordt juist toegepast, dan kan het de prestaties verbeteren. Dat uit zich in een betere benutting van nutriënten en een beter ontwikkeld

Voertaal pluimvee 2017 nr 02  
Voertaal pluimvee 2017 nr 02