Page 13

bevallen de familie zeer goed. “De

onduidelijkheid. Dat heeft ook te maken

hennen vormen de basis van een goed

met de milieuregels rondom het natuur-

koppel, de rest wordt gedaan door met

gebied De Groote Peel.” “We hebben

name voer en management. We willen

liever een slechte regel dan geen regel”,

dan ook het liefst gelijktijdig met de

geeft René aan. “We wachten nu even af

broederij en de voerleverancier in

wat er gaat gebeuren. We hebben

gesprek, dus gezamenlijk om tafel.

verschillende scenario’s klaar liggen.

13

Ook met de technisch specialist van

‘Zonder transparantie, geen vertrouwen’

ForFarmers­, Jac Matijsen, hebben we de

Die transparantie is van groot belang.

Koeien en kippen samen

Of eigenlijk zelfs een randvoorwaarde.

Het runnen van een gemengd bedrijf,

Zonder transparantie, geen vertrouwen.

vinden Judith en René enorm prettig.

plek waar we nu zitten is het natuurlijk

Dan kunnen we geen zaken doen.”

“Je hebt daardoor een buffer om

wel een beetje schipperen tussen

verschillende opties besproken. Heel concreet heeft nu de mestverwerking onze aandacht; we willen graag de mest nog verder drogen.”

René en Judith Bennenbroek genieten van hun gemengde bedrijf: “Het liefst zouden we de koeien en kippen samen in één weiland zien”

tegenslagen in één van beide sectoren

groeimogelijkheden en belemmeringen

Toekomst

op te vangen. Zelf vinden we de afwisse-

als gevolg van De Groote Peel. Maar in

“Hoe we de toekomst zien? Eerlijk is

ling in werkzaamheden bijdragen aan

onze naaste omgeving gaan tot nu toe

eerlijk, de aangescherpte regelgeving

ons werkplezier. Daarnaast vindt de

natuur, recreatie en landbouw goed

zorgt wel voor vraagtekens”, vertelt

buitenwereld het een mooi beeld: twee

samen. Dat hopen we in de toekomst

Judith. “De regels die er zijn, bijvoorbeeld

sectoren onder één dak. Het liefst

voort te kunnen zetten”, besluiten beide

die vanuit KAT, zijn strenger geworden en

zouden we zien dat de koeien en kippen

ondernemers.

anderzijds is er ook nog een hoop

samen het weiland in kunnen. Op de

Bedrijfsprofiel De familie Bennenbroek, bestaande uit René en Judith en hun kinderen Martijn (16), Sanne (15) en Tim (12), heeft een gemengd bedrijf in Heusden vlak bij Nationaal Park De Groote Peel. De legpluimveetak telt 53.000 Dekalb White leghennen, gehuisvest volgens het Freilandsysteem. In de stal is een volière-systeem. De melkveetak omvat 60 melkkoeien en jongvee.

Het uiteindelijke resultaat is van veel factoren afhankelijk, daarom gaan de ondernemers liefst met broederij en voerleverancier samen in gesprek.

Voertaal pluimvee 2017 nr 02  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you