Page 12

12

Bedrijfsreportage

Het nabijgelegen natuurgebied De Groote Peel zorgt voor strenge milieuregels, maar “tot nu toe gaan natuur, recreatie en landbouw goed samen”, aldus Bennenbroek.

‘We vinden het bijzonder dat er van buiten interesse is voor ons bedrijf’ De familie Bennenbroek uit het

zo ontzettend leuk”, glimlacht Judith.

natuurlijk voor elke veehouder cruciaal”,

Brabantse­Heusden was afgelopen jaar

“En ook nu, erop terugkijkend, ook al

vertelt René. “We waarderen het heel

genomineerd als Agrarisch Ondernemer

hebben we niet gewonnen, het was een

erg dat Jac er zo hard aan trekt. Voor

van het jaar. Dat was voor hen een

heel leuke periode.”

ons is de relatie met de adviseur van

bijzondere periode. “Eigenlijk begrepen

groot belang. Uiteindelijk moet het

we niet zo goed waarom we genomi-

Meer uit een koppel halen

geheel van een goed gestart koppel,

neerd waren”, vertellen Judith en René.

De ondernemers voeren nog niet zo

voer, advies, prijs en service kloppen;

“Voor ons is de wijze waarop we de

heel lang van ForFarmers. In april 2016

de combinatie moet werken.

bedrijfsvoering doen, en hoe we hierbij

zijn ze overgestapt. “We hadden het idee

ForFarmers­kan ons, door de gecombi-

zoeken naar een zo goed mogelijke

dat er meer uit het koppel te halen was.

neerde inzet van voeradviseur Wim

balans tussen de dieren, de omgeving

Jac Matijsen, de specialist van ForFar-

Smits en technisch specialist Jac

en onze resultaten, niet meer dan

mers heeft toen ontzettend zijn best

Matijsen, optimaal ondersteunen. En

vanzelfsprekend.”

gedaan om een en ander te optimalise-

dat zien we ook terug in het resultaat.”

ren. Vooral op het vlak van voer- en “Dat er iemand van buiten komt en zegt

wateropname waren verbeteringen

Transparantie van groot belang

‘jullie verdienen een compliment!’, dat is

mogelijk. En het technische resultaat is

De Dekalb White hennen van Vepymo

Voertaal pluimvee 2017 nr 02  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you