Page 14

14

Leghennen

Voorspelbaar succes begint bij de opfok Een nieuwe perfecte kruimel voor de opstart van leghennen: de Opfok Pre Start.

ForFarmers werkt continu aan

In de legperiode komen de koppels

verbetering en innovatie van haar

gevoerd met Opfok Pre Start eerder en

Opfok Pre Start

voeders. Zowel bij vleeskuikens als

meer gelijktijdig in productie. Opfok Pre

De belangrijkste voordelen:

vleeskuikenmoederdieren hebben we

Start voorkomt daarmee verschillen in

• De kruimel is vanwege de

bij de opstart van de eendagskuikens

de voedingsbehoefte van de hennen in

deeltjes­grootte en structuur

ervaring opgedaan met prestartvoer.

het koppel. Ook bevinden de hennen

makkelijk op te nemen door

Op basis van deze ervaringen,

in het koppel zich allemaal in dezelfde

het kuiken.

gecombineerd met vragen van onze

productiefase. Dankzij deze uniforme

klanten en wetenschappelijk onderzoek

ontwikkeling van de jonge leghennen

kruimel is homogeen waardoor

naar de behoeften van de hen, is een

kan er eenvoudiger worden geschakeld

het kuiken het voer niet

nieuwe perfecte kruimel voor de

tussen de verschillende VitaFocus

selectief opneemt.

opstart van leghennen ontwikkeld: de

voerreeksen.

Opfok Pre Start.

• De samenstelling van de

• Gezondere en snellere darmontwikkeling.

Optimaal productieproces

• Er treedt minder vermorsing

De Opfok Pre Start onderscheidt zich

Het produceren van de perfecte

van gewoon startvoer door specifieke

opfokkruimel vergt jarenlange ervaring

grondstofkeuzes, een aangepast

en een optimaal productieproces. “De

nutriëntenniveau en de vorm van het

perfecte kruimel produceren is voor ons

bedrijfsleider van de productielocatie

voer. De combinatie van deze drie

een dagelijkse uitdaging. We stemmen

in Delden. “Een te harde kruimel leidt

factoren leidt tot een betere en meer

hiervoor het productieproces optimaal

tot een lagere voeropname. Maar is

uniforme start van de opfokkuikens.

af op de receptuur”, vertelt Edgar Bos,

de kruimel te zacht, dan krijg je bij het

op dan bij korrels.

ForFarmers Voertaal pluimvee 2017 nr. 01  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you