Page 2

2

Inhoud 02 Aandacht voor hittestress

Aandacht voor hittestress

Hittestress: vergeet droogstaan

03 Column Meer melk 04 Samenwerking met Dairy Academy 06 Onkruidbestrijding grasland 08 De communicatiespecialist 09 Hoge productie met gezonde koeien 10 Praktijksituatie Hans Wever 11 Praktijksituatie Cees Posch 12 Praktijksituatie Bas Schellekens 13 A  groscoopbokaalwinnaar Holmer 14 Veiligheid op het boerenerf

Hittestress tijdens de droogstand heeft invloed op de weerstand van het kalf na de geboorte.

15 Korte berichten

Bij hittestress gaat de eerste aandacht

Recent is in Amerikaans onderzoek het

vaak uit naar de melkkoeien. Daar

effect van hittestress op droogstaande

worden aanvullende maatregelen

koeien onderzocht. Droogstaande

genomen om de negatieve gevolgen van

koeien die dankzij intensieve ventilatie

hittestress te verminderen. Maar ook bij

en koeling geen last hadden van

droogstaande koeien heeft hittestress

hittestress werden vergeleken met

negatieve effecten. Zowel het nog

droge koeien die hier wel onder leden.

ongeboren kalf als de melkproductie na

De meest opvallende uitkomst van het

afkalven lijden eronder. Herkenbaar?

onderzoek is dat kalveren die in de

Wellicht heeft u zelf ook ervaren dat

baarmoeder hebben geleden onder

afgelopen jaar uw najaarskalveren

hittestress, in hun eerste lactatie

minder weerstand hadden vanwege de

gemiddeld 1.200 kg melk minder

warme nazomer van 2016. Lees hier

produceren. Koeien met hittestress

onze tips.

hebben een hogere lichaamstempera-

16 Column Yvon Jaspers

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de regionale ForFarmers dealer of bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Voertaal melkvee nr 2 2017 web  
Voertaal melkvee nr 2 2017 web