Page 2

Inhoud 02 Agroscoopresultaten 2017 03 GMO-vrij mengvoer 03 Column focus op ruwvoerteelt 04 Melken in het fosfaattijdperk

Resultaten Agroscoop 2017

Structureel hogere melkproductie bij ForFarmers-klanten Meetmelk (rollend jaargemiddelde)

06 Reportage: meer melk uit ruwvoer  ittestress en 08 H energiedrank 09 Maisras en –meststof 10 Korte lijnen tussen loonwerker, veehouder, melkveespecialist 12 De specialist: bedrijfsleider Jan Bosscher  orte berichten 13 K

9.700 9.600 9.500

kg/koe/jaar

2

9.400 9.300 9.200 9.100 9.000 8.900 2016

Landelijk

2017

ForFarmers

De grafiek toont het verschil tussen het landelijk gemiddelde exclusief ForFarmers-klanten en de klanten van ForFarmers.

Bron: CRV

2017 was het jaar waarin het fosfaatre-

Meer melk en betere gehaltes dan

 uwvoer voor 14 R droogstaande koeien

ductieplan een grote invloed had op de

landelijk gemiddelde

bedrijfsvoering van de Nederlandse

Net als voorgaande jaren scoren klanten

melkveehouders. Het resulteerde in

van ForFarmers duidelijk hoger in zowel

 ieuw Nederlands 15 N Weiden

een flinke verhoging van de gemiddelde

melkproductie als in gehaltes van de

melkproductie per koe.

melk, ten opzichte van het landelijk

 olumn Yvon Jaspers 16 C

De cijfers in Agroscoop, het monitorings-

klanten (bron: CRV). Het verschil in

programma van ForFarmers, tonen aan

meetmelkproductie van ForFarmers-

dat ForFarmers-klanten afgelopen jaar

klanten ten opzichte van het landelijk

gemiddeld +265 kg melk per lactatie zijn

gemiddelde is +209 kg per koe per jaar.

gemiddelde exclusief ForFarmers-

gestegen. Het vetgehalte is hierbij Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de regionale ForFarmers dealer of bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

-0,01% gedaald naar gemiddeld 4,43%,

Wij zijn trots op de bereikte resultaten.

terwijl het eiwitgehalte steeg met +0,03%

Ook afgelopen jaar zijn we weer in staat

naar gemiddeld 3,61%. De meetmelkpro-

gebleken om samen met u het verschil te

ductie is hierdoor gestegen met bijna

maken, resulterend in een hogere melk-

+288 kg per koe per jaar.

productie en daarmee extra rendement.

Voertaal Melkvee Nr.1-2018  
Voertaal Melkvee Nr.1-2018