Page 2

2

Inhoud 02 Terra+ totaalaanpak 03 Column: Slimmer werken 04 R  eportage: Goed ruwvoer 07 Kuilverbeteraar SiloSolve FC 08 Agroscoop 2016 09 De melkveespecialist 10 Fosfaatreductieplan 11 Diverse initiatieven mestverwerking 12 R  eportage: hittestress managen 13 Nieuwe werkwijze Klantenservice 14 G  ezonde klauwen dragen meer melk 15 Biologische partner Reudink 15 K  ort nieuws 16 Column Yvon Jaspers

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de regionale ForFarmers dealer of bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

ForFarmers start met Terra+

Terra+: een totaalaanpak voor Met het nieuwe ruwvoerconcept Terra+ wil ForFarmers elke veehouder in staat stellen om de ruwvoeropbrengst en -kwaliteit te optimaliseren. Met als resultaat: meer melkproductie uit eigen ruwvoer en een gunstig effect op de kostprijs per kg melk. Ruwvoer is een essentiële factor in de

Meer melk uit ruwvoer

kostprijs van elk melkveebedrijf. Wie de opbrengst per hectare én de kwaliteit weet te verhogen, sleutelt direct aan de voerkosten, een lagere kostprijs per kilogram melk en een betere benutting van grond, het duurste productiemiddel van elk bedrijf. Een hogere opbrengst betekent immers minder voer aankopen en een betere kwaliteit betekent smakelijker ruwvoer, een hogere opname en een hogere melk­productie uit ruwvoer. De

werkt u vanuit de bestaande situatie

tabel onderaan de pagina laat zien hoe

doelgericht aan verbetering van de

zich dat op een bedrijf met 100 melkkoei-

ruwvoerkwaliteit en de opbrengst per

en, 8.500 kg melk/koe en 50 hectare al

hectare.

snel vertaalt in een substantiële extra voerwinst.

Stap 1: Doelstelling bepalen, waar staat u?

Hoe werkt Terra+?

Welke verbetering is haalbaar en binnen

Meer en beter ruwvoer per hectare is voor

welke termijn? Als u weet waar u staat,

de meeste bedrijven een uitstekende kans

kunt u bepalen waar u naartoe wilt.

om te werken aan een beter rendement en

Uw melkveespecialist maakt met behulp

een gezonde basis voor de toekomst. Met

van Melk€fficiënt van ForFarmers­uw

de nieuwe totaalaanpak Terra+ wil

verborgen rendement op het gebied van

ForFarmers het voor elke veehouder

ruwvoer inzichtelijk. Zo krijgt u de extra

mogelijk maken om die kans te benutten

potentiële voerwinst in beeld bij verhoging

en meer melk te produceren van eigen

van de drogestofopbrengst per hectare en/

bodem. Met het volgende stappenplan

of de voerderwaarde van het ruwvoer.

Maatregel

Effect

Extra voerwinst

Verhogen droge stofopbrengst

+ 2 ton ds/ha

€ 8.645

Verbeteren kwaliteit

+ 25 VEM/kg ds

€ 7.590

Totaal

€ 16.235

ForFarmers: Voertaal Melkvee Nr. 1, 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you