Page 12

12

Reportage

Udink weet hittestress goed te managen Henk en Alina Udink hebben regelmatig overleg met ForFarmers’ melkveespecialist Martin Keuper (l.) over het te voeren rantsoen.

Afgelopen jaar zijn er diverse hittestress-

hittestress voorkomen begint bij het

voldoende gewicht en een toevoegmid-

perioden geweest. Dit heeft op veel

inkuilen. Een broeivrije kuil ondersteunt

del doet de rest”, licht Henk toe. Deze

bedrijven invloed gehad op de dierpresta-

de koeien beter in perioden van hitte-

investering betaalt zich altijd terug­,

ties. Bovendien worden de (langetermijn)

stress”, stelt het echtpaar.

maar zeker in geval van hittestress:

gevolgen van hittestress vaak onder-

“Bij hittestress is de ruwvoeropname al

schat. Dat de koeien van Henk en Alina

lager en deze wordt nog lager bij broei.

Udink uit Markelo bij warm weer en ook daarna beter dan gemiddeld presteren is volgens hun het gevolg van gerichte maatregelen door het jaar heen en het samenspel met de dierenarts, loon-

“Broei is de bron van veel problemen”

werker, Freyr KI en melkveespecialist

Dus altijd vers voer is van het grootste belang.” Ook geen broei aan het voerhek Melkveespecialist Martin Keuper vult aan: “Ook komt het op voersnelheid

Martin Keuper. Wat zijn de belangrijkste

“Om broei in de kuil te voorkomen

en –management aan. Broei voorkomen

onderdelen van Udinks aanpak?

zorgen we ervoor dat het gras vlot in de

doe je niet alleen in de kuil, maar ook

kuil zit. Afgelopen jaar hadden we het

aan het voerhek. En in perioden van

De wereld is nog wit, wanneer we bij

gras twee keer binnen 26 uur in de kuil.

hittestress is het extra belangrijk om

Henk en Alina aanschuiven om te praten

Dit in goede samenwerking met onze

elke dag de voerresten weg te halen en

over hun succesfactor om hittestress

loonwerker Maas uit Markelo. Direct

vers voer aan te bieden.” Udink voert in

te voorkomen. “Negatieve gevolgen van

plastic erover, zand op de kuil voor

warme perioden twee keer daags.

ForFarmers: Voertaal Melkvee Nr. 1, 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you