Page 5

5

Hoe kan ik mijn voerwinst direct verhogen? De huidige lage melkprijs vraagt om scherp te sturen op de

• Tot welk productieniveau is een oudmelkte koe, die u van

kostprijs per liter melk op uw bedrijf. Is het aantrekkelijk om

plan bent om af te voeren, nog interessant om te melken?

(tijdelijk) een goedkopere brok te voeren? Is het beter om een

Onderstaand een voorbeeldberekening:

oudmelkte koe eerder dan gepland af te voeren? De volgende voorbeelden geven inzicht in de gevolgen van mogelijke keuzes: •D  oor de huidige melkprijsontwikkeling kan het zinvol zijn om opnieuw naar de rantsoensamenstelling te kijken,

Voerkosten per dag (ruwv + kv)

€ 4,00

Mestafzetkosten/koe/dag

€ 1,00

Totale kosten voer + mestafzet

€ 5,00

Melkprijs

€ 0,28

Break-even

met name naar de hoeveelheid en soort krachtvoer in het

18 kg melk

rantsoen. Past de gekozen strategie van geconcentreerd

Toelichting:

voeren nog bij de huidige omstandigheden? Wegen de

- Voor mestafzetkosten is gerekend met €15,- per kuub

kosten die u maakt voor de laatste liter melk nog op

- Voor voerkosten is gerekend met 20 kg ds x 20 cent

tegen de opbrengst? Een goedkopere en minder gecon­

- Hou er rekening mee dat oudmelkte koeien meestal

centreerde brok kan tot lagere krachtvoerkosten leiden.

aanzienlijk hogere gehaltes in de melk hebben en

Echter, als de kosten lager zijn, maar er ook minder

daardoor ook een hogere melkprijs/kg melk dan het

melkopbrengst is, komt er een moment dat er per saldo

bedrijfsgemiddelde.

een lagere voerwinst is. Bekijk samen met uw melk­ veespecialist en met behulp van de ‘voerwinstcalculator’

• De hoeveelheid melk heeft een direct effect op de

welke broksoort, onder welke (rantsoen)omstandigheden,

opbrengsten. Meer melkkoeien met een hogere

het verstandigst is. Zo kunt u waar mogelijk kosten

productie in combinatie met zo min mogelijk jongvee is

verlagen, zonder opbrengst te verliezen en ziet u ook op

een goede strategie om voldoende cashflow te houden.

welk moment het verlagen van de krachtvoerkosten gaat

Via Melk€fficiënt kunnen wij u adviseren over de juiste

leiden tot verlaging in plaats van verhoging van de

strategische keuze. Vraag uw melkveespecialist of

voerwinst.

accountmanager voor meer informatie.

ForFarmers: Voertaal Melkvee Nr.2_2016  
ForFarmers: Voertaal Melkvee Nr.2_2016