Page 3

Column

ttestress

Blijven rekenen!

blijven en is er minder kans op broei

• Voer een extra geconcentreerde, veilige

voor het voerhek.

energiebron in de vorm van MilkPower

• Weid de koeien bij warm weer bij

HF180 (pensbestendig vet). Dit minima­

voorkeur ’s morgens vroeg of ’s avonds

liseert de negatieve effecten van

na het melken. Bij hele warme

hittestress en houdt de melkproductie

periodes is het verstandig de koeien

en het vetgehalte op peil.

’s nachts te weiden. Het is erg belang­

• Ook droge koeien kunnen enorm onder

rijk om vaste tijden van voeren en

de hitte lijden. Zet koeien niet droog bij

beweiden aan te houden.

extreme temperaturen, stel dit uit tot na

• Pas het rantsoen aan door de buffer­

de hitteperiode. Ook voor droge koeien

capaciteit te verhogen om pensver-

zijn frisse lucht en vers water en voer

zuring te voorkomen. Werk proactief

belangrijke aandachtspunten.

en voer gedurende de gehele zomer­ periode buffer (Univit Buffer of

Overleg met uw melkveespecialist of

RumiBuffer) ter ondersteuning.

accountmanager welke rantsoenmaat-

En tijdens perioden van hittestress

regelen het beste op uw bedrijf passen.

verhoogt u de dosering. Blijf de

Meer praktische tips vindt u in de

verhoogde dosering buffer doorvoeren

hittestress stalkaart melkvee, zie onze

tot één week na de hittestressperiode.

website.

Net voor het schrijven van deze column ben ik mijn zoon (10 jaar) aan het helpen met zijn huiswerk. Rekenen staat op het programma: “de wereld in getallen”. De laatste tijd is de melk­ veehouderijsector bezig met “de melkveehouderij in getallen”. De lage melkprijzen met in verhouding hoge kosten maken het voor u niet gemakkelijk. Maar hoe kunt u grip op de zaak houden, welke beslis­ sing is de juiste? Overstappen naar een goedkopere brok? Maar wat als daardoor de melkproductie onderuit gaat, en wat betekent dit voor de diergezondheid? Welke beslissing is goed voor de korte termijn maar ook positief voor de langere termijn?

MilkPower HF180: ideale aanvulling tijdens hittestress ForFarmers heeft afgelopen jaar onderzoek laten uitvoeren naar het effect van het voeren van MilkPower HF180 (pensbestendige vetten) op de melkproductie tijdens hittestress (zie grafiek). Milk­Power is een zeer geconcentreerde en veilige energiebron (> 3.400 VEM). Het product bevat geen stikstof en fosfaat en is dus gunstig voor BEX en KringloopWijzer.

Inzicht in de opbouw van de kostprijs per kilo melk en het maken van een liquiditeitsbegro­ ting zijn een eerste voorwaarde om de juiste keuzes te kunnen maken voor uw bedrijf. Met Melk€fficiënt kunnen wij daar nog iets belangrijks aan toevoegen. Namelijk concrete berekeningen van efficiëntievoordelen die u bij

Uit de resultaten van

verschillende onderdelen van uw bedrijfsvoe­

MilkPower HF180 de

34

ring kunt behalen binnen uw fosfaatruimte. En

melkproductie na de

33

hitteperiode weer snel op peil brengt. Daarom is MilkPower HF180 een ideale en onmisbare energie­ aanvulling tijdens hittestress.

Hittestress

35

Meetmelk (kg/d)

de proef blijkt dat

een plan van aanpak om die voordelen daadwerkelijk te realiseren, soms in minder

32

dan een jaar tijd. Onze specialisten en account­

31

managers staan klaar om u hierbij te helpen.

30 29 28

Controle MilkPower HF180

1

2

3

4

5

6

Zo draait rekenen niet alleen om getallen, maar om de juiste dingen doen.

Week in proef

(Bron: Schothorst Feed Research 2015)

Théjan Benders Verkoopleider rundvee Noord

3

ForFarmers: Voertaal Melkvee Nr.2_2016  
ForFarmers: Voertaal Melkvee Nr.2_2016