Page 11

11

Zomerbemesting

Kuilen die mét een conserveringsmiddel zijn ingekuild, hebben gemiddeld 40% minder drogestofverlies. In dit geval komt er dus 96 ton drogestof uit de kuil. Omgerekend is dit 3 ton drogestof meer dan zonder gebruik van een conserve­ ringsmiddel. Bij een waarde van € 0,15 per kg drogestof, bespaart u dus 450 euro. Hiermee zijn de kosten voor het conserveringsmiddel voor een groot deel

Kaliumgehalte grasland op peil houden Als gevolg van lagere drijfmestgiften en een lager kaliumgehalte in drijfmest komt een kaliumtekort op grasland steeds vaker voor. Om niet in te teren op de bodemvoorraad dient minimaal de onttrekking bemest te worden via Grasgroen Kali of Grasgroen Kali Maaien.

al terugverdiend. Kalium is van essentieel belang voor de

de derde snede 200 kg Grasgroen Kali en

Naast het beperken van de verliezen, zit

groei en gezondheid van het gewas.

voor de vierde snede 200 kg Grasgroen Kali

de winst van een conserveringsmiddel in

Het zorgt voor een optimaal transport

Maaien toe te dienen. Je bemest dan voor

het verbeteren van de melkproductie van

van voedingsstoffen in de plant en

de derde snede 44 kg kalium en voor de

de koe. Het voer dat behandeld is met een

stimuleert o.a. de opname van stikstof

vierde 64 kg kalium. Dit resulteert in een

conserveringsmiddel blijft namelijk

door de plant. Kaliumgebrek is te zien

hogere drogestofopbrengst per hectare.

frisser en smakelijker. Hierdoor geven de

aan dorre of gele bladpunten aan het

koeien meer melk. Gemiddeld 0,5 - 1,0 kg

gewas.

Kalium: • Stuurt de waterhuishouding en verbetert

melk per koe per dag extra. Ook past het gebruik van een inkuilmiddel prima

Onderzoeksresultaten bewijzen

binnen de KringloopWijzer. Het gaat er

Uit onderstaande tabel blijkt dat bij een

• Geeft een hogere drogestofopbrengst.

immers om dat je de verliezen beperk,

drogestofopbrengst van 12 ton/ha, het

• Zorgt ervoor dat het gewas beter tegen

dus ook conserveringsverliezen.

gewas zonder aanvullende kaliumbe­

de waterbenutting.

droogte kan.

mesting, 95 kg kalium tekort komt. Dit bij

• Verbetert de weerstand tegen kroonroest.

Toepassen van broeiremmer

5 kg kalium per kuub drijfmest. Dit tekort

• Zorgt voor een vitaler gewas.

Ook een broeiremmer loont. Het is vooral

kan prima worden opgeheven door voor

lonend op bedrijven die vaak broei in de kuil hebben. Bij broei gaat er al gauw 10% of meer van de voederwaarde verloren. Heeft u nooit broei in de kuil, pas dan ook geen broeiremmer toe, want een broeiremmer gebruikt het melkzuur uit het kuilgras om azijn­zuur te produceren. Dit azijnzuur remt de broei. Maar bij deze omzetting van melkzuur gaat er ook voederwaarde verloren. In het kader op de linker pagina leest u onze tips om broei te voorkomen.

Tabel. Kaliumbalans grasland Snede Ds-opbrengst per hectare (kg) Kaliumonttrekking (kg) Aanvoer kalium via rundveedrijfmest (kg) Kaliumbalans (kg)

Snede 1

Snede 2

Snede 3

Snede 4

Snede 5

Totaal

3.500

3.500

2.000

2.000

1.000

12.000

115

115

66

66

33

395

125

125

50

0

0

300

+10

+10

-16

-66

-33

-95

ForFarmers: Voertaal Melkvee Nr.2_2016  
ForFarmers: Voertaal Melkvee Nr.2_2016