Page 1

Uitgave van Forfarmers BELGIE

NR 1 2016

VOer

taal

Droogstand: voorkom problemen

4

Op bezoek bij Fontaine Lactée in Frankrijk:

6

“Saldo per koe als drijfveer” MilkPower: Extra melk mét rendement

10


2

Voertaal Rundvee Inhoud 03 Bezoek ForFarmers op Libramont 03 Voorwoord 04 Droogstand: voorkom problemen

Droogstand

4/5

06 Reportage melkvee: op bezoek bij Fontaine LactĂŠe 08 Topgrass weidemengsels 09 H  ittestress kost handenvol geld 10 MilkPower, extra melk mĂŠt meerwaarde

Bedrijfsreportage

11 Enterotoxemie bij kalveren

Colofon Voertaal Rundvee is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kan je terecht bij ForFarmers: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.be Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.

Enterotoxemie

11

6/7

Weidemengsels

8


Agenda

Voorwoord

Bezoek ForFarmers op Libramont

Ondersteuning Ons team heeft als belangrijkste opdracht ervoor te zorgen dat u goede technische resultaten kunt realiseren tegen een zo gunstig mogelijke prijs. In de sterk veran­ derende markt is het van groot belang om elk proces op uw bedrijf efficiënt te organiseren. Zo geeft ons adviesprogram­ ma Melk€fficiënt u op professionele wijze inzicht. Fontaine Lactée, het melkveebedrijf waar we in deze editie op bezoek gaan, volgt de Melk€fficiëntaanpak en denkt niet langer in kosten per liter, maar in saldo per koe. In dit nummer maakt u ook kennis met MilkPower, een zeer geconcentreerde en veilige energiebron met pensbestendige vetten, voor meer melk mét rendement. En verder geven we u tips om hittestress te voorkomen, laten we tevreden klanten aan het woord rond onze Topgrass weidemeng­ sels en komt u meer te weten over entero­ toxemie. Met deze concepten, producten en

Ook dit jaar neemt ForFarmers

onderdelen van Melk€fficiënt is onze

advies zijn wij er om u te ondersteunen bij

opnieuw deel aan de beurs Libramont.

Transitieaanpak, de basis voor vlot

elke uitdaging in de rundveehouderij

Van vrijdag 22 tot en met maandag 25

afkalven en een probleemloze start.

vandaag. Als wij u ergens kunnen bij

juli verwelkomen we u graag op onze

Op pagina 4 in deze Voertaal kan u lezen

helpen, dan horen we het graag!

stand 90.04 (nabij de wedstrijdring).

hoe een goede transitieaanpak later

Kom zeker eens langs voor meer

veel problemen vermijdt. Voor vleesvee­

Yvan Buddaert,

informatie over onze nieuwe producten

houders tonen we graag wat onze

Sectormanager

en concepten.

Feed2Meat aanpak precies inhoudt,

Rundvee

dé aanpak voor probleemloze groei en Zo kan u er de voordelen ontdekken van

gezonde dieren. En verder zetten we

Melk€fficiënt, ons adviesprogramma

ook ons Vital concept graag nog even in

dat u op professionele wijze inzicht

de kijker, een concept voor de opfok van

geeft in uw bedrijfssituatie. Enerzijds

vleesvee dat inzet op drie factoren: het

door de mogelijkheden voor uw bedrijf

bevorderen van de vruchtbaarheid van

door te rekenen. Anderzijds door

koeien, de vitaliteit van pasgeboren

vervolgens ook de daad bij het woord te

kalveren en de groei van jongvee.

voegen en samen met uw accountma­

Redenen genoeg dus om ons een

nager of melkveespecialist een plan van

bezoekje te brengen tijdens de beurs in

aanpak op te stellen. Een van de

Libramont!

Reageren?

Mail naar info@forfarmers.be

3


4

Melkvee

Droogstand: voorkom problemen droogstandsrantsoen en kunnen

oorzaak van andere, meer visuele

makkelijk ingedeeld worden in 3

problemen.

categorieën: • Te hoge/lage energieopname

Uierontstekingen

• Te lage/hoge eiwitvoorziening

In de praktijk zien we nog vaak een

• Verkeerde mineralen-, spoorele­

verhoging van celgetal of uierontsteking

menten- en vitaminen voorziening

kort na het afkalven. Ook hier is de oorzaak terug te brengen naar het

Metabole stoornissen

droogstandsmanagement. De juiste

De meest voorkomende metabole

mineralen, spoorelement en vitamines

stoornissen zijn lebmaagverdraaiing,

zijn van cruciaal belang. Die hebben de

melkziekte en ketose. Dit zijn qua

koeien namelijk nodig om de weerstand

melkverlies en secundaire gevolgen ook

weer volledig op peil te brengen.

de schadelijkste ziektes.

Daarnaast is de duur van de droogstand

Een lebmaagverdraaiing heeft vooral

belangrijk. De uier moet namelijk de tijd

met DS-opname te maken. De koeien

hebben om tot rust te komen.

vreten te weinig op het einde van de Eén zieke koe vraagt meer tijd dan 10

droogstand of kort na het kalven. Door

Vruchtbaarheid

gezonde koeien. Daarbij komt ook nog de

de koeien beter voor te bereiden op de

Een goede vruchtbaarheid zorgt voor

extra en vroegtijdige uitval van zieke

nieuwe lactatie kan dit echter makkelijk

een kortere tussenkalftijd. Daardoor

koeien én de lagere melkproductie. 80%

voorkomen worden.

kunnen de gemiddelde dagen in lactatie

van alle gezondheidsproblemen vindt zijn

Melkziekte heeft dan weer eerder met de

tussen de 150 en 180 blijven wat zal

oorsprong in de droogstand. Een goed en

ca-voorziening te maken. Te veel calcium

resulteren in een continu goede

uitgebalanceerd droogstandsrantsoen is

voeren in de droogstand is hier vaak de

melkproductie. Veelal loopt het hier ech­

dus uitermate belangrijk en kan de

aanleiding van het probleem. Dit zien we

ter al fout. De koeien worden niet tochtig

meeste problemen voorkomen.

op bedrijven die het rantsoen van de

of ze verlopen zeer vaak. Deze koeien

lacterende koeien ook aan de droog­

zorgen de lactatie erna voor nog meer

Verschillende soorten problemen

staande koeien voeren. Het is wel

De meest voorkomende ziektes in de

makkelijk, maar het leidt bijna altijd tot

lactatie kan u gemakkelijk opdelen in

problemen. Ketose komt voor bij koeien

4 categorieën:

die veel vermageren net voor of net na

• metabole stoornissen

het kalven. Ook hier kan een goed

• uierontstekingen

droogstandsrantsoen wonderen doen.

• vruchtbaarheid

Maar het begint eigenlijk al op het einde

• klauwproblemen

van de lactatie. Laat uw koeien niet te vet

Al deze aandoeningen leiden tot het

worden. Te vette koeien zijn minder vitaal

slecht opstarten van de koeien, een

en hebben een verminderde eetlust.

negatieve energiebalans en zelfs veelal

Daardoor is de opname op het einde van

tot kleine kalveren die moeilijk drinken.

de droogstand en bij de start van de lactatie te laag waardoor ze te snel

Deze problemen vinden hun oorsprong

vermageren. Dit leidt dan weer tot

in een verkeerd uitgebalanceerd

ketose. Ketose is vaak de primaire

Een goed droogstandsrantsoen en droogstandsmanagement is cruci­ aal voor een goede melkproductie. Het zal zorgen voor weinig zieke koeien, minder uitval en meer werk­ plezier. Om de droogstand goed te kunnen evalueren heeft ForFarmers de transitiekaart ontwikkeld. Vraag ernaar bij uw accountmana­ ger of via onze klantendienst op 051 335 760 – info@forfarmers.be.


5

problemen omdat ze gevoeliger zijn voor vervetting en de daaropvolgende metabole stoornissen. Een goede vruchtbaarheid begint met het goed afkomen van de nageboorte. De nageboorte moet binnen de 12 uur na kalven volledig afkomen. Op die manier kan het geboortekanaal zich snel terug afsluiten. Duurt dit echter langer dan 12 uur of komt de nageboorte er niet volledig af, dan kunnen er veel makke­ lijker infecties optreden wat kan leiden tot witvuilen of baarmoederontsteking. Daardoor zal het aantal inseminaties per dracht sterk gaan toenemen. Klauwproblemen Op bijna elk melkveebedrijf zijn er wel klauwproblemen aanwezig. Een groot deel van deze klauwaandoeningen is een secundair gevolg van andere problemen. Dan denken we vooral aan bevangenheid,

Ferme Le Bailli uit Soignies - 180 melkkoeien La Ferme Le Bailli is een familiebedrijf waar twee generaties actief zijn: de ouders Hubert en Martine Devroede en hun kinderen en schoonkinderen Lucie en Bruno en Daniel en Mélissa. Sinds 1988 specialiseerde het bedrijf zich in de melkveehouderij. Met de nieuwe generatie is La Ferme Le Bailli zich nog meer gaan moderniseren, met de bouw van een nieuwe stal met 3 melkrobots, een Herd Navigator en de bouw van een nieuwe, meer ergonomische, kaasmakerij. De gemiddelde productie van de 180 lacterende koeien ligt op ruim 32 kg melk per dag. “Onze koeien worden gemiddeld gedurende 60 dagen drooggezet en krijgen TransitieBrok Ca-Binder via de kracht­ voerautomaat gedurende 20 dagen voor het afkalven. De krachtvoerautomaat laat een goede controle toe van de verstrekte hoeveelheid. De automaat laat de vaarzen die moeten afkalven ook wennen aan een terugkeer naar de box en het opzoeken van krachtvoer. Dankzij TransitieBrok Ca-Binder behoort melkziekte grotendeels tot het verleden. Hetzelfde positieve effect ondervinden wij door het geringe aantal koeien dat aan de nageboorte blijft staan. De koeien hebben een goede lactatiestart en vertonen weinig oedeem aan de uier.”

witte lijndeffect, zoolbloedingen of zoolzweren. Maar al te vaak wordt pensverzuring als de boosdoener gezien en gaan we bijsturen in het rantsoen van de lacterende koeien. Echter, veel vaker is

Familie Archambeau uit Macquenoise - 115 melkkoeien

de oorzaak te herleiden naar de droog­

“In november 2015 hadden we problemen

stand. De droge stof opname van een

met koeien die aan de nageboorte bleven

goed droog­standsrantsoen is hierbij

staan. We hebben dan TransitieBrok

cruciaal. Want veelal zijn andere

Ca-Binder verstrekt op aanraden van

metabole stoornissen de aanleiding van

Michaël Strubbe, onze adviseur bij

de klauwproblemen.

ForFarmers­. Sindsdien zijn we overgestapt naar een heel nauwkeurig rantsoen voor de droogstaande koeien. Aangezien we gebruik maken van een dekstier, hebben we geen precieze data voor het afkalven. Het voeder is bijzonder gebruiksvriendelijk. Het afkalven verloopt vlot, de kalveren zijn robuust en over het begin van de lactatie hebben we niet te klagen. Verder stelden we ook vast dat de vruchtbaarheid verbeterd is”, aldus Benoît Archambeau.


6

Reportage vleesvee

Saldo per koe als drijfveer Jonathan Zehr (links) en Nicolas Fillipuzzi, accountmanager bij ForFarmers Dealer Versis, bespreken het rantsoen.

In het oosten van Frankrijk, meer

Van kosten per liter naar saldo per koe

per liter,” vertelt Jonathan Zehr.

bepaald in Haut Clocher in het departe-

“Ik herinner mij de eerste kennismaking

Stephane Moyart rekende hem echter al

ment Moselle, runt Jonathan Zehr het

met ForFarmers in 2011 nog levendig.

snel voor dat liters onder de koe een

melkveebedrijf Fontaine Lactée.

Ik had via mijn schoonbroer - die

veel hogere voerwinst per koe kunnen

Jonathan stapte in 2002 mee in het

werkzaam is voor Versis, de ForFarmers

opleveren dan enkel rekening te houden

bedrijf van zijn vader. In 2005 volgde

dealer voor Oost-Frankrijk - veel

met voerkosten. “Meer liters uit dezelfde

een eerste associatie met een veehou-

positiefs gehoord over de manier waarop

stal halen, zou bovendien de vaste

der uit de regio. In 2009 volgde een

ForFarmers melkveebedrijven bena­

kosten en personeelskosten drastisch

tweede associatie waarna vader Zehr

derde. Ik wilde dus wel eens hun visie

verlagen en hierdoor het voersaldo fors

zich uit het bedrijf terugtrok. Onder­

op mijn bedrijf en de verdere uitbouw

verhogen. Omdat er binnen de regionale

tussen werd er ook een nieuwe stal

hiervan kennen. Deze visie was best

melkerij vraag was naar melk, zag ik

gebouwd met 225 ligboxen en een 28

confronterend te noemen: ForFarmers

wel muziek in dit verhaal. Ook al was het

stands buitenmelker als melkinstalla-

melkveespecialist Stephane Moyart

een wel erg drastische ommekeer die

tie. Het overgrote deel van het land-

sprak direct over saldo per koe en meer

rechtlijnig inging tegen de adviezen van

werk, zowel voor de ruwvoerteelt als

melk uit de stal halen, terwijl ik toen

alle andere adviseurs op mijn bedrijf die

voor de akkerbouwtak, wordt in eigen

veelal inputgericht was en mij vooral

de focus vooral op voerkosten legden,”

beheer gedaan.

focuste op inkoopposities en op kostprijs

verduidelijkt Jonathan.


Groepenstrategie en -management

gehuisvest zijn. Hier krijgen ze het

werkorganisatie: elk van de 3 associés

Niet alleen het melkveerantsoen werd

rantsoen van groep 1, de melkgevende

heeft zijn eigen takenpakket net als de 2

omgegooid, ook het werken met groepen

dieren, aangevuld met 3 kg Transitiebrok

medewerkers. Zo is Marc de man die

koeien werd anders aangepakt. Zo zijn er

Calciumbinder. Ook kalfvaarzen komen

altijd voert terwijl Pierre Louis het

vandaag 3 groepen koeien die elk hun

ongeveer 1 maand voor afkalven in deze

melken, het jongvee en de droge koeien

eigen TMR rantsoen hebben. In groep 1

groep terecht. Door het consequent

voor zijn rekening neemt. Medewerker

zitten de pas gekalfde dieren en ze

toepassen van dit droogstandsrantsoen

Jean Claude verzorgt de kalveren. En tot

blijven er tot ongeveer 100 dagen in

en protocol zijn de problemen rond

het takenpakket van medewerker Mirza

lactatie. Daarna gaan ze over naar groep

afkalven en opstart aanzienlijk vermin­

behoort naast melken ook het zuiver­

2 waar het rantsoen vooral gericht is op

derd. “Ik heb me ooit eens laten

houden van de ligboxen en het scheren

persistentie. In groep 3 zitten einde

overhalen om Transitiebrok Calciumbin­

van koeien en kalveren. Het landwerk

lactatiedieren en een aantal probleem­ koeien. Vanaf eind april tot eind oktober is de basis voor elk van deze groepen een vast ingekuild mengsel op basis van voordroog, maïs, CCM, draf, perspulp en tarwegistconcentraat. Door gebruik te

“Gehaltes in melk zijn nu aan­ dachtspunt nr. 1”

wordt hoofdzakelijk door stagiairs uitgevoerd met de hulp van de associés waar mogelijk. Jonathan zelf neemt vooral de dagdagelijkse leiding van het bedrijf op zich, en springt in en stuurt bij waar nodig.

maken van dit vooraf ingekuilde mengsel

der te vervangen door een zogenaamd

worden schommelingen in het rantsoen

gelijkaardig goedkoper product van de

Toekomst

en broei door het openleggen van

concurrentie, maar dat heb ik me zeer

In de toekomst wil Jonathan vooral de

verschillende kuilen vermeden. Dit

snel beklaagd. Transitiebrok Calcium­

technische resultaten nog verder

basismengsel wordt per groep koeien

binder heeft vrij snel de weg naar Haut

optimaliseren om het voersaldo nog

aangevuld met mineralen en een

Clocher teruggevonden”, aldus Jo­

hoger te leggen. Dit houdt in dat

combimix-grondstofmengsel op maat.

nathan.

gehaltes in de melk aandachtspunt nummer één zijn in de komende periode.

Indien nodig kan er ook stro bijgemengd worden in elk individueel rantsoen. Enkel

Kalveropfok

Op het moment van ons bezoek startte

groep 3 krijgt in het voorjaar en de

Kalveren krijgen tot spenen melk, water,

Jonathan met het voeren van MilkPower.

zomer weidegang. Groep 1 wordt drie

krachtvoer en hooi ad lib. Na spenen

Dit nieuwe product van ForFarmers

maal per dag gemolken. “Al deze

wordt er tot de leeftijd van 6 maanden

bevat specifieke pensbestendige vetten

maatregelen hebben ertoe geleid dat

enkel krachtvoer en hooi verstrekt. Op

om zowel melkvet als melkproductie

mijn gemiddelde productie fors gestegen

een leeftijd van 6 maanden verhuist het

nog hoger te leggen. Naast hogere

is naar meer dan 10.000 kg melk met

jongvee naar het andere bedrijf waar ze

gehaltes wil Fontaine Lactée ook verder

behoud van lage voerkosten. Op dit

een rantsoen op basis van voordroog en

uitbreiden in aantal koeien om de

moment produceren de 230 lacterende

hooi aangevuld met eiwit en mineralen

beschikbare arbeid nog beter te

koeien gemiddeld 31 kg melk met 40° vet

krijgen. Na insemineren komen ze op

benutten. Hiervoor is er een uitbreiding

en 32° eiwit,” vertelt Jonathan.

een rantsoen van voordroog, hooi of stro

nodig van de stalcapaciteit en de eerste

naargelang het seizoen, aangevuld met

plannen zijn hier inmiddels al voor

Focus op droogstandsperiode

mineralen. Door toepassing van dit

neergelegd.

Ook het droogstandsrantsoen kreeg

intensieve schema, wat gemonitord

aandacht om het probleem van ketose

wordt met de Vita monitor van ForFar­

bij pas gekalfde dieren aan te pakken.

mers , tracht Jonathan de afkalfleeftijd

Jonathan voert de droge koeien in 2

van de vaarzen terug te brengen naar 24

groepen. De Far Off groep zit op een

maanden en minder en volgens hem is

tweede locatie waarbij hun rantsoen

er hier nog rendement te halen op zijn

bestaat uit hooi of stro naargelang het

bedrijf.

MEER BEELD? Bekijk ook de fotoreportage over dit bedrijf op www.forfarmers.be/

seizoen, maïs en buitenbeloop. Drie weken voor afkalven komen ze terug

Werkorganisatie

naar het bedrijf waar ook de melkkoeien

Opvallend op dit bedrijf is de strakke

fontainelactee

7


8

Plant

Topgrass, het beste weidemengsel voor elk teeltdoel Veehouders letten steeds scherper op

ongebruikelijk. Dankzij haar inkoop­

betere rassen, dan passen wij het

de kwaliteit van een weidemengsel.

kracht weet ForFarmers van elke

mengsel aan. Zo bent u altijd verzekerd

Ze verwachten bovendien vaker maat-

leverancier de beste weidegrassen te

van het beste mengsels van de Benelux.

werk bij de keuze van een mengsel. Met

combineren en in één verpakking te

Daarnaast heeft ForFarmers ook

de lijn Topgrass weidemengsels loopt

vermarkten. Neem bijvoorbeeld

Topgrass Productie in haar gamma.

ForFarmers hierin voorop. Het belang

Topgrass Tetra. Dit mengsel bevat de

Op veel maaipercelen blijft de opbrengst

van een hogere drogestofopbrengst per

vier beste rassen voor een hoogproduc­

nu steken op elf tot twaalf ton drogestof

hectare neemt hierdoor sterk toe.

tieve grasmat met een lange levens­

per hectare. Topgrass Productie is een

duur. Topgrass Tetra is bij uitstek

intensief maaimengsel en geeft tot 14

De Topgrass weidemengsels van

geschikt voor maaien, maar kan ook

ton drogestof opbrengst per hectare.

ForFarmers combineren stuk voor stuk

prima onder beweidingsomstandighe­

ForFarmers heeft zo voor elk teeltdoel

de beste rassen van verschillende

den presteren. De rassen worden

het beste mengsel beschikbaar. Deze

graszaadproducenten. Rassen van twee

geleverd door de graszaadproducenten

geslaagde aanpak wordt sterk gewaar­

of drie leveranciers in één zak is niet

Barenbrug, DSV en DLF. Komen er

deerd door veehouders.

Topgrass Tetra

Topgrass Productie

“Het allerbeste gras van de

“De beste ervaring die ik heb

Benelux” - Herman Schep,

met een graszaadmengsel”

melkvee- en geitenhouder uit

- Edgard Hectors uit Kalmthout.

Philippeville.

Edgard Hectors runt samen

Herman tracht elke 4 jaar het

met zijn vrouw een gemengd

grasland te vernieuwen. Hij doet

bedrijf met melkkoeien en

dat in teeltrotatie met maïs.

vleesvarkens. Typerend voor de

Hierbij staat de keuze voor

Noorderkempen is de grote

Topgrass Tetra niet ter discussie. “Ik gebruik al jaren

concentratie van melkveebedrijven. Daarvoor is veel

Topgrass Tetra en dat zal ook zo blijven. Ik wil een gras­

ruwvoer nodig. Edgard wil daarom zoals vele boeren de

zaadmengsel dat een maximale eiwitopbrengst geeft, niet

hoogste opbrengst halen van zijn land. In 2014 koos hij op

snel doorschiet en een goede dichte graszode garandeert.

aanraden van accountmanager Gert Van Dyck voor het

We hebben in deze regio veel last van ridderzuring die via

graszaadmengsel Topgrass Productie. “Bij het maaien van

aangekocht hooi in de drijfmest op het veld terechtkomt.

de eerste snede ben ik geschrokken van de enorme

Een ander voordeel van Topgrass Tetra is dat er dankzij de

opbrengst. Rekening houdend met een maaihoogte van

dichte zode, het makkelijk maaien en snel indrogen, weinig

7 cm, heb ik afgelopen jaar zes mooie snedes gemaaid.

zand of ruw as in de graskuil terecht komt. Voor de geiten

Meerdere collega veehouders uit de regio merkten dit op,

is dit zeer belangrijk om lysteriabesmetting te voorkomen.

vroegen welk graszaadmengsel ik gezaaid had en kozen

Alleen het beste gras is goed genoeg en dat is Topgrass

bewust ook voor Topgrass Productie. Van alle graszaad­

Tetra,” aldus Herman Schep.

mengsels is Topgrass Productie de beste ervaring die ik heb”, aldus tevreden veehouder Edgar Hectors.


Hittestress

9

Hittestress kost handenvol geld Wanneer treedt hittestress op

geschikt. Om de energievoorziening op peil te houden is het voeren van propyleengly­

50

sterfte

col en het verstrekken van extra B vitami­

Temperatuur (°c)

45

nes aangewezen. Hiervoor is Glucolac Plus

40

een perfect energiesupplement.

ernstige hittestress

35

Nazorg

30

hittestress

25

Na de warme periode zullen de dieren ineens veel meer gaan vreten. Daardoor

geen hittestress

20 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Luchtvochtigheid (%)

neemt de zurenproductie in de pens toe. Het voldoende lang voeren van een buffer na de hittestress periode is dan ook absoluut aan te raden.

In de zomer kan rundvee flink last hebben

verminderde buffer­capaciteit van de pens.

van de hitte, vaak al eerder dan we

De vertering verloopt dus ook minder

Rumibuffer

denken. Dit heeft gevolgen voor de

efficiënt waardoor de totaal benutte

Een combinatie van verschillende

technische resultaten. Bij melkvee

energie daalt.

buffers. Bevat o.a. zeealgenkalk,

veroorzaakt hittestress melkproductie-

Natrium­bicarbonaat, krijt en magnesi­

en gehaltedaling, verhoging van het

Maatregelen bij kans op hittestress

umoxide en de nodige extra B-vitami­

celgetal en een verminderde vruchtbaar-

•G  oed ventileren, voldoende fris water

nes voor een goede penswerking.

heid. Bij vleesvee zien we na hittestress vaak minder goede groeiresultaten.

beschikbaar stellen en voermomenten

Stabiliseert de pens-pH gedurende

aanpassen.

langere periode (in tegenstelling tot

Daarom geven we graag enkele tips om

•P  as zo nodig het voermanagement aan.

b.v. Natriumbicarbonaat) Advies­

hitte­stress te voorkomen.

• Accepteer minstens 5 % restvoer.

dosering: 100 – 200g / dier / dag.

•V  eeg regelmatig het voer voor het Omgevingstemperatuur

voerhek aan om de opname te

Univit Buffer

Bij hogere temperaturen lukt het dieren

stimuleren.

Bevat o.a. levende gisten en natrium­

minder goed om warmte kwijt te raken. De gemiddelde dagtemperatuur heeft

•V  oorkom broei in het rantsoen en

carbonaat waardoor het goed buffert

verlaag tijdelijk het krachtvoer.

bij snel fermenteerbare rantsoenen. Hierdoor herstelt de zuurtegraad in de

hierbij een groter effect dan de mini­ mum en maximum temperatuur. Ook de

Maar er zijn veelal ook rantsoenmaat­

pens en kan pensverzuring voorkomen

combinatie met de luchtvochtigheid

regelen nodig! Die moeten enerzijds

worden. Univit Buffer bevat bovendien

bepaalt in welke mate dieren last

gericht zijn op het onder­steunen van een

ook mineralen en vitamines. Advies­

hebben van hittestress.

goede penswerking en anderzijds op het

dosering: 200 gr / dier / dag.

zorgen voor een extra energieboost. Effecten op dierprestaties

ForFarmers ontwikkelde hiervoor enkele

Glucolac Plus

De dieren vertonen een lusteloos gedrag

producten. Om de penswerking te

Bevat propyleenglycol en extra

en vreten minder doordat de passage­

ondersteunen gaat de voorkeur uit naar

vitamine B. Dit zorgt voor de nodige

snelheid van het voer daalt. De ademha­

buffers met levende gisten, die nemen

energieboost en verbetert de pens­

lingsfrequentie stijgt waardoor ze extra

zuurstof weg uit de pens (beter milieu voor

flora activiteit. Adviesdosering: 250 -

CO2 uitademen. De hiermee gepaard

de pensbacteriën) en nemen ook suiker op

500 gr/dier/dag afhankelijk van de

gaande verlaagde concentratie bicarbo­

uit de pensvloeistof (minder kans op

mate van hittestress.

naat in het speeksel zorgt voor een

verzuring). Univit Buffer is hiervoor zeer


Melkvee

MilkPower: Extra melk mét rendement De grootste uitdaging in 2016 is liquiditeit

MilkPower: hogere melk- en melkvet-

minimaliseert de negatieve effecten van

en inkomen op peil houden. De voereffici-

productie

hittestress en brengt na de hitteperiode

ëntie verhogen is hierbij cruciaal en kan

MilkPower HF 180 en MilkPower CS 181

het productieniveau weer snel op peil.

onder meer gerealiseerd worden door de

bevatten pensbestendige vetten. Deze

energiedichtheid van het rantsoen te

vetten passeren onafgebroken de pens

MilkPower heeft 2 verschillende

verhogen. Daarnaast is het voor u als

zonder negatieve invloed op de pens­

producten:

melkveehouder ook financieel aantrek­

flora en zorgen als dusdanig op een

kelijk om meer melkvet af te leveren.

gemakkelijke en veilige manier voor een

Het gebruik van vet in het rantsoen voor

hogere energieopname. Het voeren van

herkauwers kan de energiedichtheid van

pensstabiele vetten zorgt vrijwel altijd

het rantsoen verhogen. Onverzadigde

voor een hogere melkvetproductie door

vetten kunnen echter een negatief effect

een hogere melkproductie en/of een

hebben op de pensfermentatie met als

hoger vetgehalte in de melk.

gevolg een minder goede vertering. Om dit te vermijden, gebruikt ForFarmers

Ideaal tijdens hittestress

vetzuren met een hoog smeltpunt die de

Omdat vetten niet fermenteren, zorgen

pens passeren: pensbestendige vetten.

ze ook voor minder warmteproductie bij

MilkPower HF180

MilkPower CS 181

Melkproductie

++

+++

Vetgehalte

+

0

Vetproductie

++

++

Inzetten bij Hittestress

+++

0

koeien tijdens het verteringsproces. Het bijvoeren van pensstabiele vetten

Rekentool online Hoeveel extra voersaldo kan u behalen? Door het gebruik van Milk­

35

Power kan u dit in een handomdraai berekenen. ForFarmers ontwikkelde

Hittestress

Meetmelkproductie (kg/dag)

10

34 33

hiervoor een handige online reken­ tool die u kan terugvinden op www.milkpower.be. Na het invul­

32

len van enkele bedrijfsgegevens

31

verschijnt automatisch het extra

30

gebruik te maken van Milk­Power.

29

Wil u meer weten over het gebruik

28

rendement dat u kan behalen door

van vetten in uw rantsoenen?

1

2

(Bron: Schothorst Feed Research 2015)

3 Week

4

5

6

MilkPower HF180 Controlegroep

Neem dan vandaag nog contact op met uw accountmanager of onze klantendienst op 051 335 760 – info@forfarmers.be.


Kalveropfok

11

Enterotoxemie: plotse dood van de beste kalveren Iedere rundveehouder krijgt vroeg of

hogere voeropname) die getroffen

snel mogelijk in te vullen met kracht­

laat wel eens te maken met een gezond

worden door enterotoxemie. Kalveren

voer, daalt de dagelijkse melkopname

ogend kalf dat plots dood wordt aange-

sterven dikwijls kort na een bronst van

wat. Maar hierdoor is in periodes van

troffen. In veel gevallen blijft dit beperkt

de zoogkoe. Tijdens de bronst kan het

wisselend melkaanbod en bij rant­

tot één sterfgeval, maar soms sterven

kalf onvoldoende drinken omdat de koe

soenovergangen het risico op darmver­

meerdere kalveren binnen een kort

onrustig is. Nadien kan het kalf aan een

giftiging veel beperkter. Houd controle

tijdsbestek. Zonder schijnbare maatre-

overvolle uier een overmaat aan eiwit­-

over de voeding. Zorg steeds voor een

gelen blijft het probleem dan gedurende

rijke melk opnemen. Ook wisselende

geleidelijke overgang bij rantsoen­

maanden uit, tot zonder voortekenen

graskwaliteit met als gevolg een

wisselingen bij kalveren en zoogkoeien.

alweer een kalf sterft. Er kunnen

gewijzigde melkgift van de zoogkoeien is

Zorg voor een goede vezelstructuur in

meerdere oorzaken zijn maar vaak is de

een risicofactor. De hergroei van het

het kalvervoer, bijvoorbeeld door

bacterie Clostridium Perfringens de

gras, na een droge periode, is zo’n

gebruik te maken van speltvlokken.

veroorzaker. In België sterven elk jaar

risicomoment. Plotse voerwijzigingen

meer dan 10.000 kalveren door entero-

zijn ook funest. De darmflora moet zich

toxemie, de verzamelnaam voor een

aanpassen aan een gewijzigde voersa­

groep aandoeningen die veroorzaakt

menstelling of een ander voerregime,

worden door de Clostridium Perfringens

waardoor de clostridia die sowieso in de

bacteriën.

darm aanwezig zijn minder onder controle kunnen worden gehouden.

Voedings gerelateerd probleem De Clostridium Perfringens bacteriën

Preventief werken

komen normaal voor in de darm. Onder

De resultaten van preventieve vaccinatie

bepaalde omstandigheden gaan deze

vallen soms tegen. Het enige preventie­

zich echter sterk vermeerderen en

middel is het onderdrukken van de

toxines uitscheiden die leiden tot een

factoren die het ontstaan van de ziekte

plotse dood. Meestal doet een darm­

uitlokken. Het belangrijkste aandachts­

vergiftiging zich voor bij zoogkalveren

punt is het vroegtijdig leren opnemen

die plots veel voedingsstoffen te

van vast voedsel bij zoogkalveren. Het is

verwerken krijgen of bij plotse voerover­

daarom aan te raden dat de kalveren

gangen. Het zijn trouwens veelal de best

over een eigen voederbak beschikken.

groeiende kalveren (betere groei door

Door een deel van de voerbehoefte zo

Vita Floc Gold Vlokvoeder voor kalveren • Z  eer veilig, rustig verterend voeder • Vaste grondstofsamenstelling • B  evat een belangrijk deel spelt­ vlokken • A  angerijkt met een specifieke gezondheidspremix Care + • P  robiotica ter onderdrukking van schadelijke darmbacteriën • B  eschikbaar in silo, bigbox of zakgoed


TransitieBrok Ca-Binder Probleemloze lactatie, hoge levensproductie

85% kalft

zonder hulp

50% minder

behandeling tegen melkziekte Probleemloos werken

Nummer 1 in afkalfgemak

TransitieBrok Ca-Binder zorgt voor een probleemloze lactatie en een hoge levensproductie. Het is een gepatenteerd product voor droogstaande koeien dat de beschikbaarheid van calcium in het rantsoen verlaagt. Dat beperkt het risico op melkziekte aanzienlijk. Belangrijk, aangezien ruim driekwart van de gezondheids-problemen ontstaat rondom de afkalfperiode. TransitieBrok Ca-Binder, de nummer 1 voor afkalfgemak!

0516BE 0516BE

Ga voor meer informatie naar: www.forfarmers.be

ForFarmers: Voertaal Rundvee 2016 nr.1  
ForFarmers: Voertaal Rundvee 2016 nr.1