Page 3

Maïs

3

ForFarmers maïsrassen, gevestigde waarden en sterke nieuwkomers op maat van elk bedrijf! Vroege kuilmaïs

Hierdoor draagt LG 31.211 het label

Met vroege kuilmaïs kiezen landbou-

’Animal Nutrition’ van kweker Lima-

wers voor een grote oogstzekerheid

grain. LG 31.211 is kandidaat voor

vaak gecombineerd met uitstekende

opname­in de Belgische Rassenlijst

voederwaarden. Voor een maïskuil met

voor zowel silo- als korrelmaïs.

topverteerbaarheid is Cathy de referentie, dit ras bevestigt haar uitstekende

Dubbeldoel: maïs voor zowel

verteerbaarheid en hoge opbrengst in

kuil als korrel

de officiële proeven van de Belgische

Landbouwers die kiezen voor oogst-

Rassenlijst en het CIPF.

flexibiliteit doen er goed aan rassen te

Naast deze gevestigde waarde in de kuil

nemen die goede opbrengsten geven in

2014 behaalde Juvento de hoogste score

vult ForFarmers zijn assortiment aan

de kuil, maar die daarnaast ook langer

voor bruto-inkomen in de korrelmaïs.

met enkele sterke nieuwkomers. Het

op het veld kunnen blijven afrijpen om

ras LG 31.211 is een zeer vroeg silo-

te oogsten als korrelmaïs.

Half-vroege tot half-late kuilmaïs

maïsras en dus uiterst geschikt voor wie

De nieuwe topper van afgelopen jaar is

Landbouwers die op zoek zijn naar

vroeg wil oogsten (EAG) of pas laat kan

ongetwijfeld Juvento. Dit ras van kwe-

een maïsras met een maximale DS-

zaaien, zoals bijvoorbeeld na gras. Het

ker KWS met uitstekende cijfers wordt

opbrengst per hectare kiezen best voor

ras dankt zijn uitstekende voederwaarde

in 2016 opgenomen in de Belgische

een kuilmaïsras uit het half-vroege tot

aan zowel een goede celwandverteer-

Rassenlijst voor kuilmaïs. Ook in de re-

half-late segment. Door de langere

baarheid als een hoog zetmeelgehalte.

sultaten van het CIPF voorlopig netwerk

groeiperiode kan het ‘productieapparaat’ (fotosynthese) van deze rassen langer werken met hogere opbrengsten

CATHY

LG 31.211

JUVENTO

DS-opbrengst

Verteerbaarheid

Bron

tot gevolg.

NR1 101.7 %

100.4 %

CIPF 2012-20132014

De nieuwkomer van afgelopen jaar in

VEM-opbrengst

Zetmeelgehalte

Bron

het half-vroege segment is Sunstar­.

NR 1 102 %

39,5 %

CSAR 2015

Uniek aan dit ras is zijn enorme groei­

VEM- opbrengst

Bron

vroegrijpheid (FAO 230) dezelfde topop-

NR 1 103 %

CSAR 2015

brengsten haalt als de maïsrassen in

Bruto-inkomen (korrelmaïs)

Bron

NR 1 109.7 %

CIPF 2014

kracht waardoor het ondanks zijn

het latere segment. Nieuwkomer Mas 28.A (FAO 240) in het late segment staat garant voor de al-

SUNSTAR

DS- opbrengst

Jeugdgroei

Bron

lerhoogste DS-opbrengst per hectare,

NR 2 103 %

NR 2 8.5/9

CSAR 2015

gecombineerd met een hoog zetmeelgehalte. Mas 28.A blinkt bij DLV Plant

MAS 28.A

DS- opbrengst

Bron

late kuilmaïs uit met een drogestof

NR 1 110 %

DLV Plant 2014

opbrengst van 23.3 ton per ha. Dat was 10 % boven het gemiddelde.

ForFarmers: Ruwvoer Special 2015