Page 4

4

Nieuw assortiment

Opstart onbehandelde koppels leghennen doe je met ForFarmers Investeren in de opfok ForFarmers heeft inmiddels veel praktijkervaring opgedaan met onbehandelde hennen. Niet alleen bij leghennen, maar ook in de opfok, bij ouderdieren en bij biologisch gehouden leghennen. “We zien dat er vooral in het begin veel verschil kan worden gemaakt”, aldus Schamp. “Het loont om te investeren in de opfok van de hen, juist ook als de hen net op het legbedrijf is aangekomen. De opfok van een leghen duurt geen 18 maar 30 weken. In deze periode wordt de basis voor een goed rendement gelegd.” Niet afwachten Investeren in de opfok van de hen loont; in de eerste 30 weken wordt de basis gelegd voor een goed rendement.

De vernieuwde voedingsaanpak is dan ook in vier fasen verdeeld, analoog aan de vier verschillende levensfasen van een leghen: van 0 tot 17 weken, van 17

ForFarmers is klaar voor de toekomst.

uitdagingen waarbij uitstekend voer en

tot 30 weken, van 30 tot 60 weken en van

Speciaal voor onbehandelde leghen-

het juiste advies van extra toegevoegde

60 tot >100 weken. Daar sluiten de voe-

nen heeft ForFarmers de VitaFocus

waarde zijn naast de managementaan-

ders perfect op aan. Hetzelfde geldt voor

voedingsaanpak vernieuwd. De grootste

pak van de pluimveehouder.”

de afleidingsmaterialen als pikstenen en

veranderingen zitten in de opfok- en

luzernebalen die er binnen deze aanpak

transitiefase: tot circa 30 weken wordt

Goede gezondheid en vertering

voorhanden zijn. “Alles draait erom zo

extra geïnvesteerd in de ontwikkeling

Bij de vernieuwde aanpak ligt er nog

min mogelijk stress in een koppel te ver-

van de jonge hen om zo beter in te spelen

meer nadruk op een goede gezondheid

oorzaken, want dat zorgt voor ongewenst

op het langer houden van hennen met

en een goede vertering. Selectieve op-

gedrag. Bij onbehandelde dieren kan dit

onbehandelde snavels. “Er zit heel wat

name van het voer door de hennen wordt

nu eenmaal grotere gevolgen hebben.

jaren onderzoek en praktijkervaring in

voorkomen door een constante struc-

Daarom moet je bij onbehandelde dieren

dit vernieuwde voerprogramma”, vertelt

tuur. De stabiele grondstofsamenstelling

niet afwachten, maar handelen”, stelt

Theo Schamp, nutritionist Legpluimvee

waarborgt een goede vertering. Speciale

technisch specialist Jac Matijsen. “Dus

bij ForFarmers.

vezels in het voer stimuleren de werking

kijk goed naar je hennen, die vertellen je

van de klier- en spiermaag, terwijl spe-

alles!”

De reden om VitaFocus te vernieuwen is

cifieke additieven de maag-, darm- en

tweeledig: het verbod op snavelbehan-

levergezondheid ondersteunen. Extra

deling dat er in de toekomst zit aan te

vitaminen en mineralen zorgen voor een

komen en de tendens om hennen langer

betere weerstand en een passend eiwit-

te houden. Schamp: “Hierdoor ontstaan

en aminozurenpatroon zorgt voor een

er op het leghennenbedrijf nieuwe

optimale benutting.

Meer info?

www.forfarmers.be

ForFarmers België: Voertaal Pluimvee  
ForFarmers België: Voertaal Pluimvee