Page 1

EAG

AP PROVED

BOVISPEED EAG Tijdelijk grasmengsel met EXTRA voederwaarde


Bovispeed EAG

RO D VE

Bovispeed EAG

E

AG PP A

Kenmerken

Samenstelling

• •

• • • •

+ 75 VEM per kg drogestof + 350 euro EXTRA voederwaarde per ha Zeer hoge DS-opbrengsten per ha Extreem standvastig door de aanwezigheid van Engels raaigras De goede kroonroestresistentie stimuleert de opname Timothee geeft extra maai-opbrengst, wintervastheid en smakelijkheid

Teelttechniek • •

• • •

Tetraploïd Italiaans raaigras Diploïd Italiaans raaigras Tetraploïd Engels raaigras Timothee

Verpakking

Tijdelijk grasland • Zaaidichtheid 50 kg/ha (min. EAG)

15 kg/zak

Als EAG-mengsel (enkel toegelaten in Vlaanderen): het mengsel mag tijdens en na de aanhoudingsperiode in het volgende voorjaar nog gemaaid worden. Maar het mag niet als hoofdteelt gebruikt worden.

1. EAG (Ecologisch Aandachts Gebied) Bij het indienen van uw verzamelaanvraag (21 april) kon u aanduiden dat u groenbedekkermengsels (EAG-mengsels) voorziet in uw teeltplan. U moet namelijk minstens 5% van uw areaal bouwland inrichten als EAG. Indien u opteert voor een groenbedekker of vanggewas, kunt u ofwel een mengsel van groenbedekkers of vanggewassen inzaaien ofwel gras onder het hoofdgewas zaaien.

De belangrijkste voorwaarden: • Het mengsel moet volledig samengesteld zijn als volgt: minstens 2 gewassen, te kiezen uit de lijst van de Vlaamse Overheid en die moeten aanwezig zijn voor minstens 50% van de minimale zaaidichtheid per ha. • U mag geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen vanaf de inzaai van de groenbedekker tot de einddatum van de minimale aanhoudingsperiode. Dus voor Zandleemstreek kan de groenbedekker vernietigd worden. • EAG grassenmengsels voldoen aan derogatie. • De ingezaaide groenbedekker(s) (of het groenbedekkermengsel) mogen gemaaid-geoogst-begraasd worden tijdens en na afloop van de aanhoudingsperiode, namelijk in het volgend voorjaar. • De groenbedekker mag in elk geval niet als hoofdteelt voor de volgende campagne gebruikt worden. • Naargelang de landbouwstreek gelden verschillende uiterste zaaidata en minimale aanhoudingsperiodes: EAG groenbedekking (landbouwstreekafhankelijk) Polders en duinen

Inzaaien voor 20/08 en minstens aanhouden tot 15/10

Leemstreek

Inzaaien voor 01/10 en minstens aanhouden tot 30/11

Zandleemstreek en andere Inzaaien voor 01/11 en minstens aanhouden tot 01/02 het jaar erop 1 ha groenbedekkermengsel telt voor 0,3 ha EAG. Dus als u 5 ha EAG-mengsels moet inzaaien, dan kan u hieraan voldoen door 5/0,3 = 16,6 ha groenbedekkersmengsel in te zaaien.

2. Bemesting en groenbedekkers Een bemesting (60 kg N/ha uit dierlijke mest) na een hoofdteelt wordt enkel toegelaten als er een groenbedekker wordt gezaaid. • Polders: de groenbedekker moet binnen de 14 dagen na bemesting gezaaid worden. • Andere gronden: voor 1 september zaaien Voor focusbedrijven geldt vanaf 2015 volgende regel: • Verplichte inzaai van een groenbedekker op elk perceel waar de hoofdteelt het toelaat. • Concreet: te zaaien ten laatste 1 maand na oogst van de hoofdteelt. • Aanhoudingsperiode: nog te bepalen. • Geen bemesting toegelaten na de oogst van een hoofdteelt.


TERRA+ + Meer en beter ruwvoer per perceel + Meer melk met eigen voer = Betere mineralenbenutting

en hogere voerwinst

Vragen? Neem contact op met uw accountmanager, specialist, dealer of met onze klantenservice: info@forfarmers.be Ga voor meer informatie naar:

www.forfarmers.be

Bovispeed EAG  

Tijdelijk grasmengsel met EXTRA voederwaarde. Mei 2018

Bovispeed EAG  

Tijdelijk grasmengsel met EXTRA voederwaarde. Mei 2018