Page 6

6

Bedrijfsreportage

Op bezoek bij de familie Huysman – Van Heirseele

“Goede resultaten met een eenvoudig maar efficiënt werkproces” bedrijf is Filip ook actief als schepen in Evergem. Veerle houdt zich hoofdzakelijk bezig met de zeugenhouderij op de thuislocatie. Goede resultaten door eenvoudig maar efficiënt te werken Filip en Veerle beslisten om niet te investeren in nieuwe huisvesting gezien de ligging van het bedrijf, maar behalen heel goede technische resultaten door hun efficiënte manier van werken. Het bedrijf Huysman behaalt vandaag een productiegetal van 35,29 over de laatste 12 maanden, een totaal aantal levend “Ons productiegetal van 35,29 komt niet alleen door onze efficiënte werkwijze en goede genetica, maar ook door de juiste adviezen van ForFarmers inzake voer en management”

geboren biggen van 16,26 en 14,24 gespeende biggen per worp. “Onze grootste uitdaging in de kraamstal is zoveel mogelijk levend geboren biggen te

In het Oost-Vlaamse Evergem hebben

tie van fokgelten voor Hypor en ook een

halen en ze ook levend te houden.

Filip Huysman en zijn vrouw Veerle

van de eersten die een biggenbatterij-

Onze genetica halen we bij M+Pigs, een

Van Heirseele een zeugenbedrijf.

stal bouwde. Het openstaan voor

Danbred zeug x Pietrain+. We kopen

Ze werken in een 4-wekensysteem

nieuwe ontwikkelingen en innovaties zit

telkens gelten aan van 3 verschillende

en ondanks de oudere stallen behaalt

de Huysmans dus in de genen. In 1990

leeftijdsgroepen die daarna in quaran-

de familie Huysman heel goede

nam Filip samen met zijn vrouw Veerle

taine gaan. Dit helpt ons om het totaal

technische resultaten. Filip en Veerle

het bedrijf over. Het koppel heeft twee

aantal levend geboren biggen hoog te

hechten veel belang aan onderzoek

dochters en een zoon. Al snel bouwde

houden, een goede kwaliteit biggen bij de

naar de toekomst van de zeugenhou-

Filip ook een vleesvarkensstal met

geboorte te hebben en de uitval in de

derij en beslisten daarom deel te

nippelvoer met natte bijproducten.

kraamstal te beperken”, verduidelijkt

nemen als testbedrijf aan de proeven

Vandaag telt het gesloten bedrijf een

Filip. “We hebben geen nursery, we willen

rond het nieuwe NOVA zeugenvoeder

230 tal zeugen. Eerst werd gestart

eenvoudig werken”, vult Veerle aan. “Een

van ForFarmers.

volgens het 3-wekensysteem, maar

week na werpen, spenen we de nesten

Filip en Veerle schakelden al snel over

met de grootste biggen voor. De kleinere

Bedrijfsgeschiedenis

op het 4-wekensysteem omwille van

biggen proberen we zoveel mogelijk bij de

De vader van Filip Huysman had eerst

werkorganisatie en rendement in de

zeug te laten. Ons werpproces verloopt

een pluimveebedrijf op deze locatie,

stal. Alle biggen worden afgemest,

eigenlijk heel vlot. We beginnen bijna

maar schakelde in de jaren 70 over naar

deels op thuislocatie, deels op andere

meteen met het bijvoeren van VIDA Milk.

zeugen. Hij was de eerste zeugenhouder

locaties in eigen beheer. Naast de

Na een drietal dagen geven we ook VIDA

in België die omschakelde naar produc-

dagelijkse werking op het varkens­

prestarter bij, 1 week nat en dan droog.”

ForFarmers: Voertaal Varkens 2017 nr. 2  
ForFarmers: Voertaal Varkens 2017 nr. 2