Page 6

6

Bio

Biologisch vleeskuikenconcept Coq des Prés:

“Vleeskuikenhouders trots op eindproduct” Bedrijfsontwikkeling is een continu

nevenactiviteiten en nichemarkten zoals

Coq des Prés:

proces, maar in moeilijke tijden staat u

biologische of streekproducten. Dat blijft

“De ondernemers

daar wellicht wat nadrukkelijker bij stil

een beperkte markt, maar het is voor de

die deelnemen aan

en overweegt u uw keuzes voor de

ondernemers die daarin actief zijn wel

dit concept zijn

toekomst. Ondernemers in Nederland

een interessante markt. Wij laten u

enorm enthousiast

en België kunnen met hun bedrijf vier

graag kennismaken met het biologische

en geloven er echt

kanten op: produceren voor grote

vleeskuikenconcept Coq des Prés

in. Zij gaan voor

markten, produceren voor nichemark-

(letterlijke betekenis: haan van de

het behoud van

ten, het ontwikkelen van nevenactivitei-

weilanden). Een formule in Zuid-België

regionale landbouw, leveren producten

ten en tot slot ook bedrijfsbeëindiging.

waar ForFarmers zowel voer als advies

met toegevoegde waarde en proberen

levert.

de ecologische impact tot een minimum

Het gros van de ondernemers zal

te beperken. Stuk voor stuk zijn ze trots

doorgaan met het produceren voor grote

Jean-François Noël, adviseur vleeskui-

op hun mooie smakelijke eindproduct

markten of overwegen om te stoppen.

kens bij ForFarmers, is nauw betrokken

en ze hebben vooral ook plezier in de

Slechts een kleine groep zal kiezen voor

bij het biologische vleeskuikenconcept

verkoop ervan.”

ForFarmers: Voertaal Pluimvee 2017 nr. 1  
ForFarmers: Voertaal Pluimvee 2017 nr. 1