Page 10

10

Stalklimaat

‘Stalklimaat is maatwerk’ In de pluimveehouderij is geen enkele

voetzoolscore. Houd daarom voortdurend

voldoende ventilatie noodzakelijk, ook in

stal hetzelfde. Zo is een scharrelstal

het stalklimaat in de gaten. Het voorkomt

de wintermaanden. Bij een goed stal­

voor legkippen niet te vergelijken met

problemen en verbetert uw rendement.

klimaat is er altijd voldoende frisse lucht

een volièrestal en ook een stal met vrije

en mag je in de stal niet of nauwelijks

uitloop is weer compleet anders.

Goede luchtsamenstelling

Hetzelfde gaat op voor vleeskuiken-

Een goed stalklimaat hangt dus af van de

en ouderdierenstallen. Daarom is

luchtsamenstelling én de luchtstroming.

Juiste luchtstroming

stalklimaat maatwerk. Een slecht

Deze aspecten gaan vaak hand in hand.

De luchtstroming in de stal wordt mede

stalklimaat kost geld. Extra aandacht

Voor een goede luchtsamenstelling is

bepaald door de stand van de inlaat­

ammoniak ruiken.

hiervoor is dus geen overbodige luxe. Problemen met het stalklimaat komen

Ventilatienormen voor alle pluimveesectoren

met name voor in de maanden september tot en met april. Als gevolg van een

Buitentemperatuur

-10°C

0°C

+10°C

slechte luchtsamenstelling en een

Bandbreedte

7

6

5

leghennen extra uitval, meer buiten­

Minimum ventilatie (m3 per kilo per uur)

0,75

1

1,25

nesteieren en nat strooisel. Bij vlees­

Minimum ventilatie (m3 per kilo per uur) WelFair kuikens

0,6

0,8

1

Onderdruk (Pascal per meter stalbreedte)

1,2

1

0,8

verkeerde luchtstroming zien we bij

kuikens uit zich dit in tegenvallende resultaten, natter strooisel, meer afkeuringen en een verhoogde

Let op: deze vuistregels zijn indicatief en kunnen per stal verschillen!

ForFarmers: Voertaal Pluimvee 2017 nr. 1  
ForFarmers: Voertaal Pluimvee 2017 nr. 1