Page 2

2

Inhoud 02 TERRA+, totaalaanpak voor meer melk of vlees uit ruwvoer 03 De ruwvoerspecialist 04 Op bezoek bij de familie Aernauts 06 ForFarmers introduceert allround kuilverbeteraar voor gras en maïs 08 Strooimoment en meststofkeuze bepalend voor opbrengst en samenstelling­ van eerste snede

Nieuws

TERRA+: een totaalaanpak voor meer melk of vlees uit ruwvoer Is meer en beter ruwvoer per hectare ook voor u een kans om te werken aan een lagere kostprijs per kg melk of vlees? Met de nieuwe totaalaanpak TERRA+ stelt ForFarmers elke veehouder in staat om meer melk of vlees te produceren met ruwvoer van eigen bodem! Met TERRA+ optimaliseert u in 5 stappen elke schakel in de productie en benutting van ruwvoer: bodem, bemesting, gewas, conservering en rantsoensamenstelling. Stap 1: Doelstelling bepalen,

Colofon Voertaal Ruwvoer is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kan je terecht bij ForFarmers: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

waar staat u?

Stap 3: Plan van aanpak

Wat kunt u extra verdienen met

Gaat u focussen op de bodem? Moet de

verhoging van de droge stof opbrengst

bemesting beter? Is de grasmat aan

per hectare en/of de voederwaarde van

vervanging toe? Verliest u teveel voer

het ruwvoer? Uw rundveespecialist laat

en voederwaarde bij het in- en uitkui-

het u zien met behulp van ons pro-

len? Kortom: u gaat prioriteiten stellen,

gramma Melk€fficiënt.

keuzes maken en aan de slag.

Stap 2: Analyse

Stap 4: Uitvoering

Met TERRA+ Ruwvoerscan maken we

Uw rundveespecialist adviseert u bij de

een praktische analyse van de sterke

uitvoering, zo nodig in samenwerking

en de te verbeteren punten in elke

met één van de ruwvoerspecialisten

schakel van uw ruwvoerproductie.

van ForFarmers. Hierbij hanteert

Doel

Extra voerwinst

Verhogen drogestofopbrengst

+ 2 ton ds/ha

€ 8.645

Verbeteren kwaliteit

+ 25 VEM/kg ds

€ 7.590

Totaal

€ 16.235

Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.be

Rekenvoorbeeld: resultaat verbetering van de ruwvoeropbrengst en -kwaliteit voor een bedrijf

Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

met 100 melkkoeien, 8.500 kg melk/koe en 50 hectare

Voertaal Ruwvoer 2018 nr. 1  
Voertaal Ruwvoer 2018 nr. 1