Page 6

6

Reportage Melkvee

Op bezoek bij de familie Mariscal

Sterke focus op opfok en transitie­ management als basis voor hoge producties Het melkveebedrijf van de familie

hij in het dorp van Estinnes-au-Val,

aangevuld met het ForFarmers kracht-

Mariscal in Estinnes-au-Val heeft op dit

maar in 2013 verhuisde hij naar een

voer Vita Super Pensstart. Dit speciaal

moment 50 à 55 melkkoeien, maar

nieuwbouwwoning op het melkveebedrijf

ontwikkelde krachtvoer zorgt voor een

staat op het punt om uit te breiden naar

zelf. Tegenwoordig worden er op het

vlotte opname en snelle groei van de

een 65-tal dieren. Olivier Mariscal

bedrijf van Olivier 50 à 55 koeien

kalveren. De kalveren worden eerst

besteedt vooral veel aandacht aan de

gemolken en zijn er plannen om te

buiten gehuisvest in éénlingboxen,

droogstand van zijn koeien en hoopt in

investeren in een melkrobot. Op

daarna in een groepsiglo en vervolgens

de nabije toekomst te kunnen investe-

jaarbasis produceren de koeien onge-

in een ingestrooide box.

ren in een melkrobot om zo meer tijd

veer 10.000 liter gemiddeld per koe.

Na het spenen blijven de kalveren Vita

vrij te maken voor zijn gezin.

De afkalfleeftijd van de vaarzen bedraagt

Super Pensstart krijgen tot ze ongeveer

26 maanden.

5 à 6 maanden oud zijn. Op oudere

Bedrijfsgeschiedenis

leeftijd krijgen ze een gemengd basis-

In 1995 stapte Olivier Mariscal mee in

Sterke kalveren met het juiste

rantsoen bestaande uit stro, luzerne-

het bedrijf van zijn vader, waarna hij het

krachtvoer

hooi, voordroogkuil, maïs, eiwitkern,

in 2009 helemaal overnam toen zijn

De kalveren worden opgefokt met

mineralen met daar bovenop een

vader op pensioen ging. Vroeger woonde

koemelk naast ad lib stro en water,

jongveevoeder: Junior Mel Maxima 20

Voertaal Rundvee 2017 nr 2  
Voertaal Rundvee 2017 nr 2  

VITA, de voedingsaanpak voor jongvee - Op bezoek bij de familie Mariscal - Melk€fficiënt: het kompas voor uw bedrijf