Page 4

4

Melkvee

VITA: De voedingsaanpak voor jongvee

Het belang van jongvee opfok neemt als

kalf ontwikkeld. Onder andere de darm

voor de biest: in het kalf of in de frigo.

maar toe. Daartegenover staat dat de tijd

en zijn opnamecapaciteit worden hier

Maar ook in de biestwinning zien we

die aan het jongvee besteed kan worden

bepaald. Ook de kwaliteit en de

nog te vaak dat de biest ‘vervuild’ raakt.

onder druk komt te staan. Een bedrijf

kwantiteit van de biest wordt bepaald

Op die manier wordt er veel biest

met 75 koeien kan al snel 5500€

door het rantsoen van de droge koeien

omgezet van een zeer goede bron van

verdienen door de afkalfleeftijd met

of vaarzen.

antistoffen naar een oorzaak van

2 maanden te verminderen. Er is dus

ziekteverspreiding. Met name bij

meer dan ooit noodzaak aan technisch

Biest, het vloeibare goud

robotbedrijven is hier vaak nog te

correcte maar tevens praktische

Iedereen weet intussen hoe belangrijk

weinig aandacht voor.

adviezen richting jongvee opfok.

een goede biestvoorziening is. De 4 V’s:

Net daarom heeft ForFarmers het Vita

Veel, Vaak, Vers en Vlug worden in de

Opstarten doe je zo

Concept verder doorontwikkeld.

praktijk al aardig opgepikt. Toch is er

Ook de tweede en de derde dag is het

hier nog ruimte voor verbetering. Bij

kalf nog gebaat met biest. De doorlaat-

Droogstand, daar begint het

ForFarmers stellen we in de praktijk

baarheid van de darm is wel vermin-

Een goede jongvee opfok begint in de

nog te vaak vast dat de biest niet

derd, maar toch heeft biest nog steeds

droogstand. In die 6 tot 8 weken tijd

correct behandeld wordt. Er zijn

een positieve werking. Het zorgt nog

worden de meest vitale organen van het

eigenlijk maar twee goede plaatsen

steeds voor een lokale bescherming

Voertaal Rundvee 2017 nr 2  
Voertaal Rundvee 2017 nr 2  

VITA, de voedingsaanpak voor jongvee - Op bezoek bij de familie Mariscal - Melk€fficiënt: het kompas voor uw bedrijf