Page 4

4

Melkvee

Hard Melken Er wordt steeds vaker gestreefd naar

tot meer melk, een vollere tank en een

heid van het rantsoen opkrikken. Op die

meer melk in de tank. Dit kan met meer

hoger saldo per koe per dag.

manier krijgt de koe dus meer binnen

koeien, maar meestal betekent dit meer

per gevreten kilogram droge stof.

melk per koe. Wanneer de stal zo goed

Geconcentreerder voeren

Dit leidt ertoe dat de rantsoenefficiën­

als vol zit, is dit namelijk de enige weg

Wanneer we spreken over geconcen­

tie verhoogt. Voor u betekent dit meer

om uw saldo nog verder te laten stijgen.

treerder voeren, dan zijn er verschil­

melk per koe per dag en daaruit volgt

Bij ForFarmers krijgen we steeds meer de vraag; ‘Hoe krijg ik nog meer melk onder de koeien?’. Om dit bij onze klanten te realiseren zijn er verschil­ lende oplossingen mogelijk. Dit kan

“Meer melk en hoger voersaldo per koe.”

een hoger saldo per koe per dag. Want daar draait het tenslotte om. De meest voor de hand liggende manier om geconcentreerder te gaan voeren is gebruik maken van een

namelijk door meer krachtvoer te

lende oplossingen mogelijk. Maar

lactatiestarter. ForFarmers ontwik­

voeren of door geconcentreerder te

allemaal komen ze op hetzelfde neer.

kelde hiervoor heel speciaal de Fresh

gaan voeren. Beide oplossingen leiden

We gaan de energie en/of eiwitdicht­

Cow voeders.

Voertaal Rundvee 2017 nr 1