Page 10

Melkvee

MilkPower: Extra melk met een bewezen rendement Na het wegvallen van het melkquotum

biotechnologie) startten, in het kader

bedrijven te betrekken, is de betrouw­

zijn meerdere melkveehouders een

van een afstudeeropdracht, een weten­-

baarheid van de proef zeer hoog.

nieuwe weg ingeslagen. De grootste

schappelijk onderzoek op. In totaal

uitdaging na het afschaffen van het

werden 18 bedrijven geselecteerd om

In totaal kregen 1700 melkkoeien

quotum is om een zo hoog mogelijk

hieraan deel te nemen, verspreid over

gedurende één maand 300 gram

rendement per koe te behalen, uitgedrukt

heel België. Deze bedrijfsleiders richten

MilkPower per dag. Na het analyseren

in voersaldo per koe per dag. Hiervoor

zich naar de toekomst en hebben een

van de gegevens (zie grafieken) stelden

heeft ForFarmers MilkPower ontwikkeld.

bedrijfsgrootte van 50 tot 200 melk­

de studenten vast dat de gemiddelde

MilkPower zorgt voor een verhoogde

koeien. De melkproductie bij de deelne­

meeropbrengst 0,12 € per koe per dag

melkproductie met een hoger vetgehalte.

mende bedrijven ligt tussen de 22 en

is. Deze meeropbrengst werd gereali­

38 liter melk per koe per dag. Door bij

seerd door een stijging van 1,23 liter per

Twee studenten van de Hogeschool

dit onderzoek zoveel mogelijk bedrijven,

koe per dag én een stijging van het

Vives campus Roeselare (Agro- en

alsook een verscheidenheid aan

vetgehalte met 0,8° vet. Uiteraard is de kostprijs van MilkPower hiervan al

Liters melk

afgetrokken. Voor een bedrijf met 100

Litersmelk melk Liters

koeien betekent dit dus €4.380 extra 40 40 38 38 36 36 34 34 32 32 30 30 28 28 26 26 24 24 22 22 20 20

rendement op jaarbasis. Bij de 25 procent beste resultaten werd zelfs een meeropbrengst van 0,54 € per koe per dag waargenomen, als resultaat van een stijging van 2,46 liter per koe per dag en 0,38° vet. Voor een bedrijf met wederom 100 koeien is dit dus een extra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Liters voor Liters tijdens Liters voor Liters tijdens

Stijging vet

rendement van €19.710 op jaarbasis. Bij de 25 procent bedrijven met de minst goede resultaten in de proef werd er toch nog een stijging van 0.92° vet waargenomen en het aantal liter steeg

47 47

met 0,07 liter per koe per dag.

45 45 Vet%% Vet

10

43 43

Wilt u ook een nieuwe weg inslaan

41 41

en een zo hoog mogelijk rendement uit uw melkvee halen? MilkPower is

39 39

hiervoor het geschikte product. Hebt u

37 37 35 35

interesse of vragen omtrent MilkPo­ wer, aarzel dan niet om contact op te 1 2 1 2

3 3

4 4

5 6 5 6

7 7

8 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vet voor Vet tijdens Vet voor Vet tijdens

nemen met uw melkveespecialist of onze klantendienst op 051 33 57 60.

Voertaal Rundvee 2017 nr 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you