Page 6

6

Bedrijfsreportage

“Streven naar correcte huisvesting,

gezondheid en voeding” Dirk David: ”We hechten veel belang aan een goede huisvesting.”

In het West-Vlaamse Gistel ligt het

fokkerij zijn we geëvolueerd naar een

Taakverdeling op het fokbedrijf

fokbedrijf van de familie David. Dirk en

fokbedrijf voor Topigs Norsvin, met

Rita houdt zich voornamelijk bezig met

Rita runnen er al meer dan 26 jaar hun

landras en york zeugen als moederdie-

het kraamstalmanagement en de

fokkerij met hart en ziel. Hun zonen

ren om Topigs 20 en TN70 gelten te

administratie rond de verkoop van de

Robin (17) en Dries (20) studeren nog,

produceren.” “Ik kwam wel uit een

gelten. Het dek­management en de

dus Dirk en Rita voeren het werk op

landbouw­gezin, maar had quasi geen

bronstcontrole doen ze samen en Dirk

het bedrijf met zijn tweeën uit.

ervaring met varkens”, vult Rita aan.

neemt alle vaccinaties en het uitselecte-

Het fokken is ondertussen een echte

“Ik heb alles wat fokkerij betreft van mijn

ren van de gelten voor zijn rekening.

passie geworden en samen streeft het

man geleerd, maar ik doe het werk op

“Bij het selecteren van de gelten voor de

koppel naar de meest optimale

ons fokbedrijf met hart en ziel.” Vandaag

klant hanteren we het principe: enkel

huisvesting, gezondheid

telt het bedrijf 260 zeugen in een

wat goed genoeg zou zijn voor ons, is

en voeding voor hun dieren.

3-wekensysteem met alternerend

goed voor de klant”, legt Dirk uit. “Als we

spenen, die allen worden ingezet voor

gelten laden om te leveren, denk ik dan

Bedrijfsgeschiedenis

zeugenproductie. Daarnaast zijn er 7

ook vaak: zulke zeugen zouden ze bij ons

Eind 1990 kochten Dirk en Rita een

groepen van 230 fokgelten. Alle gelten

ook mogen leveren”, lacht Rita. “Ik voer

zeugenbedrijf in een varkensarm gebied.

die daaruit voortkomen worden op het

de gelten ook zelf tot bij de klant, wat

De familie David wou echter een fokkerij

bedrijf gefokt in opfokstallen. De borgen

een sterkte is voor een fokbedrijf, niet

beginnen en startte met de 60 beste

verkoopt de familie David, deels voor

iedereen doet dit, maar op die manier

zeugen in stamboekwerking.“Het fokken

afmest en deels als slachtbiggen. Recent

hou je niet alleen een goed contact met

zit bij mij in de genen. Ik heb de stiel van

werd er een nieuwe opfokstal in gebruik

de klant, het is ook veiliger op sanitair

mijn vader geleerd en het is ondertussen

genomen om nog beter aan de voorwaar-

vlak,”voegt Dirk toe. Ook aan het

echt een liefhebberij geworden,” vertelt

den voor een goede huisvesting te

selecteren van de zeugen die Dirk en

Dirk. “Van stamboekwerking en beren-

kunnen voldoen.

Rita aanhouden hechten ze veel belang.

Voertaal Varkens 2017 nr.1  
Advertisement