Page 1

Guden책Landet - en guide til oplevelser


Læs mere her… visitgudenaa.com VisitJuelsminde Odelsgade 1, 7130 Juelsminde +45 75693313 turist@visitjuelsminde.dk visitjuelsminde.dk VisitHorsens Fussingsvej 8, 8700 Horsens +45 75602120 info@visithorsens.dk visithorsens.dk VisitSkanderborg Klostervej 3, 8680 Ry +45 86 69 66 00 info@visitskanderborg.com visitskanderborg.dk VisitSilkeborg Torvet 2A, 8600 Silkeborg +45 86 82 19 11 info@silkeborg.com silkeborg.com VisitViborg Tingvej 2A, 8800 Viborg +45 87 87 88 88 info@visitviborg.dk visitviborg.dk

Vidste du, at Gudenåen…   er Danmarks længste vandløb?   ligger i Østjylland?   er mere end 150 km fra udspringet i Tinnet Krat til udløbet i Randers Fjord?   er Danmarks eneste flod, fordi dens fauna svarer til det, der kendetegner en flod i forhold til sammensætningen af bl.a. dyrelivet og vandtemperaturen?   h  ar spillet en stor rolle som fiskevand, transportvej, kraftkilde og rekreativt område?   har 30 forskellige ­fiskearter?   udspringer i Tinnet Krat (Vejle) og løber igennem syv kommuner, nemlig Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers?   hver sommer lægger vand til flere tusinde ­kanofarere?

VisitRanders Rådhustorvet 4, 8900 Randers C +45 86424477 randers@visitranders.com visitranders.dk

visitgudenaa.com

2

visitgudenaa.com


Indhold Yours to explore............................ side 5 Landskabet fortæller...................... side 6-7 Ude i naturen............................... side 8-10 Sjov, leg og læring......................... side 11-13 Kano, kajak og turbåde på Gudenåen.... side 14-15 Lystfiskeri i lakselandet................... side 16-17 Skønne badesteder langs Gudenåen.... side 18-19 Pauserum og picnicpladser............... side 20 Spis i GudenåLandet....................... side 21 Langs åen til fods.......................... side 22-23 På cykel langs åen......................... side 24-25 På motorcykel og i bil langs åen......... side 26 Sov godt i GudenåLandet................. side 27 Golf i GudenåLandet...................... side 28-29 Byliv og glade dage........................ side 30-31 Events........................................ side 32-33 Gode historier ............................ side Gudenåens pramdragere og kroer....... side Krig og kult – klostre og konger.......... side Slotsfruer og herremænd................. side Møllerne og vandets kraft................ side Levende kulturhistorie.................... side Kunst i verdensklasse...................... side Forfatterne fortæller..................... side Attraktioner I ikke må gå glip af........ side Information................................. side Kort.......................................... side

34-47 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48 49 50-51


Udbyhøj

Oversigtskort

Detailkort

Randers

Viborg

Randers Fjord

Allingåbro

Langå Bjerringbro

Ulstrup Hadsten

Ans Hammel

Gjern

Hinnerup Århus

Silkeborg Sejs/Svejbæk

Ry Skanderborg Odder

Brædstrup Østbirk Gudenåens kilder

Horsens

Tørring Uldum

Hedensted Vejle

0

Snaptun

Juelsminde

10 km

Ophold i GudenåLandet?

Start turen på visitgudenaa.com…

Find inspiration, pakkede ture, gode tilbud og meget mere 4 visitgudenaa.com


Gudenåen – yours to explore GudenåLandet indbyder til både aktiv ferie og ren afslapning lige midt i noget af Danmarks smukkeste natur. Med denne guide lige ved hånden kan I få nyttig viden, få overblikket og samle inspiration til jeres ophold. GudenåLandet - en guide til oplevelser fokuserer nemlig på alt det, I kan opleve i og omkring Gudenåen. Uanset om I er til fods, på cykel, i kano, på motorcykel, i bil eller bare på vej ud i GudenåLandet, venter et væld af oplevelser bag den næste bakketop. Brug guidens nyttige forslag, når I skal finde f.eks. vandrestier, cykelruter, dejlige spisesteder, teltpladser ­under kanoturen og lokale overnatningsmuligheder, og lad jer ­inspirere til aktiviteter for hele familien. Ved Gudenåen er kulturen og historien ikke kun noget, man ser og hører. Det er noget, man mærker. Åen, skovene, ­søerne, Trækstien, klostrene, bakkerne og byerne emmer af det. I guidens anden del fortæller vi nogle af de gode historier om kulturen og kunsten. Læs bl.a. om de gamle pramdragerkroer, om klostrene, herregårdene, møllerne og forfatterne og få et indblik i områdets mangfoldige udbud af museer og gallerier. De ni store oversigtskort bagerst i guiden hjælper jer på vej, og på visitgudenaa.com finder I mere inspiration og nyttig viden. Gudenåen er rammen om ferie, aktiviteter og oplevelser, I skaber sammen. Gudenåen – yours to explore.

visitgudenaa.com

5


Gudenåen snor sig gennem landskabet

Landskabet fortæller Fra de helt snævre passager, hvor man næsten kan hoppe over i et langspring, til de virkeligt brede steder, der munder ud i store søer. Gudenåen er med sine mange tilløb og søer det mest varierede vandsystem i Danmark, og med mere end 70 store og små søer er den også landets sø-rigeste vandløbssystem.

Danmarks længste vandløb Gudenåen er med sine mere end 150 km Danmarks længste vandløb. Faktisk er der delte mening­er om, hvor lang åen egentlig er. Nogle ­steder kan man læse, at den er 146 km lang, andre steder at den er 174 km. Længden afhænger af, hvor man mener, åen ophører ved Randers Fjord.

Det forskelligartede vandløb ­byder sig til med masser af oplevelser – ikke mindst fra vandsiden. For tager man turen nedstrøms fra Tørring til Randers i kano eller kajak, møder man både roligt flydende tilløb som den store Nørreå, hurtigt strømmende tilløb som Funder Å og meget livlige ”bjergbække” i Søhøj­landet. En tur der er rig på skønne oplevelser.

Et dejligt landskab til kanoture

Forskellene viser sig også i det meget varierede landskab, man møder på sin tur ned ad åen. På den første del mellem Tørring og Åle bugter åen sig meget gennem et stort, fladt vådområde. Læng­ ere fremme ved Klostermølle kommer man igennem en noget tættere og næsten jungleagtig bevoksning, og især ved Søhøj­ landet er det flade landskab skiftet ud med bakker – og sågar et bjerg, Himmelbjerget.

Gudenåen blev dannet før og ­under sidste istid og har siden ­skåret sig ned igennem land­skabet. Fra Gudenåens udspring i Tinnet Krat ved Tørring og til udløbet i ­Randers Fjord er der et niveaufald på 70 meter. Det lyder måske ikke af meget på en strækning på over 150 ­km, men faldet er ikke jævnt fordelt. Eksempelvis er ­faldet fra Kongensbro Kro til Tange 10 meter, hvilket svarer til en hel del mere end det gennemsnitlige fald.

6

visitgudenaa.com


Tip: Hvis I vil vide mere om Gudenåens landskab og fauna, kan I besøge AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg

Gudenåens navn

Mennesker ved åen I kraft af Gudenåens dimensioner og fysiske forhold har mennesker lige siden stenalderen udnyttet Gudenåen til mange forskellige formål. Gennem tiden er den bl.a. blevet brugt som fiskevand, transportvej og som kraftkilde og har på den måde spillet en rolle for udviklingen af lokalsamfundene langs åen. I dag er det først og fremmest et rekreativt område. Der er mange eksempler på, at Gudenåen har været omdrejnings­ punkt for liv, bosætning og ­aktiviteter. Blandt andet strækningen mellem Ry og Randers med Danmarkshistoriens største ferskvandsbaserede pramfartsystem (se side 34-35). Vandmøller ses også i stort antal. Ikke mindst på de øverste stræk, hvor Gudenåens fald og vandkraft har været udnyttet. Eksempelvis har der fra Hammer Mølle og til udløbet i Mossø været seks vandmøller (se side 40-41).

Gudenåen hed oprindeligt blot Guden – eller Guthen, som det hed på gammeldansk. ­Allerede før 1400-tallet blev navnet ­Guden brugt om dele af Gudenå­ systemet. Flere af de gamle å- og sønavne har relation til hedensk tro, og Gudenåen er netop et åbenlyst eksempel på dette. Fund i søer og moser af både mennesker, dyr og våben understreger også koblingen ­mellem vand og det religiøse, og at vand har haft en hellig betydning i forbindelse med ofringer som f.eks. ved Illerup Ådal (se side 37). Først senere blev ordet ”å” tilføjet, hvorved Gudenåen fik sit navn, som vi kender det i dag.

Stenalderhuse ved Vilholt I Gudenådalen ligger et stort antal bopladser fra stenalder­ en. Dalen har været et godt sted at bosætte sig i forhold til at udnytte ressourcer fra både skov og å. I 1998 udgravede Horsens Museum tre hustomter fra stenalderens slutning omkring år 1800 f.Kr. på det flade, sandede område mellem Gudenåen og Springbjerg Mose – ved Vilholt.

Trolden Gudar Ifølge et gammelt stedsagn har Gudenåen fået sit navn efter en halvgud ved navn Gudar. Sagnet lyder, at Gudar havde røvet den smukke pige Else og var flygtet med hende. Men hendes rasende far søgte råd hos en klog mand i Tørring, og den kloge mand sendte vandet efter dem, og det var det, der ifølge sagnet skabte ­Gudenåen. Vandet indhentede nemlig ­Gudar ved Randers, og Gudar druknede, men Else blev reddet. Ved Nørgaards Højskole i Bjerringbro skabte kunstneren Jørgen Glud i 1991 den 9.5 meter høje træskulptur af Gudar

visitgudenaa.com

7


Ude i naturen I og ved Gudenåen er et helt unikt dyre- og planteliv, og når man færdes ved Gudenåen er der gode chancer for enestående natur­ oplevelser. Når man f.eks. færdes på åen i kano eller kajak og helt lydløst glider af sted gennem vandet, eller når man vandrer ad naturstier eller cykler i skoven kan man ofte komme helt tæt på fugle og andre dyr. Både fisk, fugle, pattedyr, padder og insekter lever i og omkring Gudenåen. Omkring 30 forskellige fiskearter betyder, at Gudenåens vande er populære blandt lyst­ fiskere. Her er bl.a. laks, ørred, ål, brasen, skalle, aborre og ­gedde, og ikke mindst de to førstnævnte lokker lystfiskerne til (se side 16-17). Et rigt og varieret fugleliv finder man også ved Gudenåen. Blandt andet kan man være heldig at få et glimt af fiskeørnen eller den smukke isfugl.

Flere steder langs Gudenåen er der fugletårne, hvorfra man kan få et godt kig til områdets fugle. F.eks. i Vorup Enge, langs Randers Fjord og ved Sminge Sø, hvor der især er mange vandfugle, der bliver tiltrukket af udsigten til et godt måltid af fisk og smådyr. Find fugletårnene på oplevgudenaa.dk under ”faciliteter”.

Vidste du…

at Danmarks største edderkop Dolomedes eller moseedderkoppen bl.a. findes i Velling Skovene ved Bryrup? Den har et spænd mellem benene på 5-6 cm.

Flere steder ved Gudenåen lever der dyrearter, som er fredede. Det gælder pattedyr som f.eks. damflagermusen og odder­en. I Vorup Enge ved Randers og på Randers Naturcenter er der gode chancer for at se odderen.

Flora og fauna

I og ved Gudenåen findes flere hundrede plantearter, hvoraf ca. et halvt hundrede er vandplantearter. Blandt de mest udbredte arter er sumpplanterne brudelys, grenet pindsvineknop og høj sødegræs, og blandt vandplanter er især vandaks udbredt med ikke mindre end 10 arter. Fugletårnet ved Vorup Enge Isfuglen er med sin karakteristiske blå og orange farve en af Danmarks flotteste ­fugle. Den har med andre ord al mulig grund til at påkalde sig opmærksomhed, og det gør den faktisk også. Man hører ofte det høje skrig ”Ziiii”, før man får øje på den, når den lynhurtigt flyver hen over vandet. Isfuglen er en af Danmarks smukkeste fugle

8

visitgudenaa.com


Summende insekter er der også mange af, hvor der er vand – og selvfølgelig også ved Gudenåen. F.eks. kan man i juli og august typisk se den blåbåndede pragtvandnymfe – bl.a. ved Sminge Sø. Man kan også være heldig at få et glimt af den sjældne, fredede kølleguldsmed med den ­karakteristiske grønne farve.

Vidste du…

at Danmarks højeste træ er en douglasgran, der står ved Konge­stolen på sydsiden af Slåensø ved Silkeborg? Det blev i 2007 målt til 51,6 meter. og de store douglasgraner er et ­væsentligt indslag – som det bl.a. ses ved Hårup Sande ved Silkeborg (se kort 4). Et sjældnere indslag er de såkaldte græsningsskove. F.eks. Langå ­Egeskov ved Randers (se kort 7), hvor der som et af de få steder i Danmark stadig er kreaturgræsning som i gamle dage. Det giver et særegent skovbillede af kroget, kreaturbidt egeskov.

Pragtvandnymfe

Skovens kæmper

Åen omkranses i hele sin længde af et varieret landskab med bl.a. enge, dale, søer, stejle ­lyngskrænter, bakkedrag og ikke mindst masser af skov. Og skovene indbyder også til opdagelsesture. Mange af skovens kæmper er adskillige hundrede år gamle. Mens birken bliver omkring 100 år gammel, kan bøgetræer blive op til 300 år gamle. Og som skovens konge kan egen blive over 1.000 år gammel. Der findes mange spændende nåletræer. Ikke mindst i ­Søhøjlandet, hvor nord­amerikanske træarter som f.eks. kæmpe ædelgran

AQUA Akvarium & Dyrepark Hvis I vil kigge nærmere på dyr og planter på, i og ved Gudenåen, er der gode muligheder på AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg (se kort 4), der foruden de store akvariesøer og terrarier byder på flere temaudstillinger om specielle emner inden for natur, miljø og kultur ved de danske søer og vandløb. Og gå endelig ikke glip af den inter­aktive udstilling Oplev Gudenåen. Se desuden, når odderne og de ­andre dyr bliver fodret og husk også at sætte god tid af til leg på den store udendørs vandlegeplads.

Vidste du…

at Randers Regnskov driver og for­midler strækningen i Gudenåengene fra Langå til Randers Bro? Det er et storstilet genbevarings­arbejde for danske husdyr, frugttræer, planter og korn­arter, der gør den del af ­Gud­en­åen til en levende historie­fortælling i naturen – med fugletårne, madpakke­rum, plancher og guidede ture.

Douglasgran

visitgudenaa.com

9


Naturcentre Vil I lære mere om dyr og planter, er det oplagt at besøge et af de naturcentre, der ligger i GudenåLandet. Kig på udstoppede fugle og gnavere og lær mere om deres verden. Flere steder er der i sommerens løb særlige aktiviteter for hele familien, hvor man f.eks. kan være med til at sprætte fisk op eller kigge nærmere på skovbundens liv med en lup.

Uldum Kær Engen Uldum Kær (se kort 1) var o ­ prindeligt en stor ­fladvandet sø, som Gudenåen løb ­igennem. Over mange tusinde år groede søen til med bl.a. ­tørvemos. Både under første og anden verdenskrig blev der gravet tørv i kæret. I dag kan man se de gamle tørvegrave som firkantede søer, der er ved at gro til i kæret. Dyrelivet er smukt og ­alsidigt – blandt andet med en stor bestand af rådyr og gæs. Der er flere gode vandrestier og fugletårne i området og adgang fra bl.a. Kærvej nær Uldum By.

Vidste du… Gul iris

Der er smukt ved Slåensø

at Slåensø i ­Søhøjlandet er udråbt til en af Danmarks ­reneste ferskvandssøer? Selvom den er 12 meter dyb, kan man se helt ned til bunden. Navnet Slåensø er opstået, fordi vandet ”slår” ud i søen fra mange kilder. Og fra Slåensø vælter vandet ud i Millingbækken, hvis bund er farvet næsten grå-rød af de mange skaller, der dækker den med deres rogn i maj.

Naturcentre i GudenåLandet  Naturcenter Koutrupgård, Koutrupvej 17, 7160 Tørring (kun for skoler)  Kongenshus Mindeparks Naturcenter, Vestre Skivevej 142, 8800 Viborg  Naturcenter Skovgård, Vandværksvej 32, Egebjerg, 8700 Horsens  Tønballe Skov Naturcenter, Tønballevej 1, 8700 Horsens  Klostermølle Naturcenter, Klostermøllevej 48A, 8660 Skanderborg  Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8900 Randers  Aqua Sø- og Naturcenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg  Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Randers Naturcenter

10

visitgudenaa.com


Sjov, leg og læring Langs Gudenåen venter sjove ­attraktioner og aktiviteter for hele familien. Kom til sommerevents på Himmelbjerget, kig på tre kontinenters regnskov med dyr, fugle og planter i Randers Regnskov eller ryk direkte i ­fængsel i det tidligere stats­ fængsel i Horsens. GudenåLandet er fuldt af ­alverdens oplevelser. Ikke mindst i naturen, hvor I kan vandre, sejle, cykle, ride og køre imellem ­attraktioner, events, byer og skøn natur, imens I kombinerer leg og læring i hinandens selskab. Og der er noget for enhver smag og for alle aldre. Hvad med f.eks. en fisketur for hele familien? Første familie­ medlem, der fanger en fisk, opnår stor hæder fra de andre.

Vidste du…

at man kan overnatte bag tremmer i det tidligere fængsel i Horsens? Fængslets tidligere syge­ afdeling fungerer nu som SleepIn FÆNGSLET, hvor man kan få en autentisk oplevelse med stof til eftertanke. I kan også nyde søsiden fra kanoen, kajakken eller en af de charmerende turistbåde (se side 14-15). Eller I kan få jer et par afslappende timer ved stranden med vandplask og picnickurv, inden I smutter videre ud på nye eventyr i GudenåLandet.

Få et spændende indblik i fængsels­livet i Horsens

Kom en tur i fængsel I Horsens kan I komme bag ­tremmer for en dag og få et ­spændende kig ind i det tidligere statsfængsel, der i 2006 lukkede efter 153 års drift. Hør ­historierne om fængslet og fangerne, se ­cellerne indefra og vær med, når der leges ”fangeleg” for børn og voksne (ny udstilling åbner 20. maj 2015).

Energimuseet

Et glimt ind i energiens kraft og elektricitetens verden kan man få på Energimuseet i Bjerringbro. Gå på opdagelse i frilandshuse med elapparater og interiør fra forskellige tidsperioder, afprøv solceller og vindmøller og få demonstreret to meter lange ­gnister i museets højspænd­ings­ laboratorium. Her er sjov, leg og læring for hele familien eller skoleklassen.

Legeunivers på Himmelbjerget Der er noget for både store og små børn i det legeunivers, som man indviede første fase af på Himmelbjerget i 2014. Her kan man boltre sig i et sekskantet gyngestativ, vipper på kryds og tværs og en lang midgårdsorm. Inspirationen er hentet i nordisk mytologi og demokratiets fortælling.

visitgudenaa.com

11


Sjov på Himmelbjerget

Randers Regnskov

De fleste mennesker bliver både overraskede og benovede over det fantastiske syn, der ­møder dem, når de har besteget ­Himmelbjerg­et. For hvis ikke de 147 meters opstigning har taget pusten fra én, er der nemlig stor sandsynlighed for, at den bjerg­ tagende udsigt gør det.

Får I lyst til også at kigge ­nærmere på dyr fra andre ­himmelstrøg, er det bestemt tid til at besøge Randers Regnskovs 3.600 m2 store tropeudstilling med dyr og planter fra verdens tre store regnskovskontinenter Sydamerika, Asien og Afrika. Her kan I se kvælerslanger, krokodiller, farvestrålende fisk, fritlevende aber og flotte fugle imellem brusende vandfald i et stort levende økosystem. Det er spændende for alle aldre. Og fra juni 2015 åbnes nyt anlæg for tre jaguarer.

Børnefestivalen Himmelhop lokker hver tirsdag i juli m ­ asser af børn til ­Himmelbjerget Men udsigten er ikke det eneste, der lokker på Himmelbjerget. Hver sommer inviterer sjove og alsidige aktiviteter store og små til bjerget. Her leges, spilles, snittes, danses og alt muligt andet sjovt, imens de voksne hver torsdag i juli inviteres til stemningsfulde syng-med aftener under åben himmel.

Randers Regnskov Husk også at leg og læring går op i en højere enhed, når I besøger et af naturcentrene langs ­Gudenåen. Her kan I både blive klogere og have det sjovt (se side 10).

Danmarks første vandland Ved Gudenåens udspring (Gudenåens Kilder - se kort 1) kan man se resterne af Danmarks og formentlig Europas første badeland. Det første bassin blev bygget omkring 1920. Det var oprindeligt tænkt som vandtrug til dyrene på markerne, men områdets børn og tjenestefolk begyndte hurtigt at bade i det. I 1938 blev der bygget flere bassiner, og samme år blev det officielt åbnet som badeland. Her var både karrusel og vand­rutsjebane. Sidstnævnte var bygget af træ, og man brugte lærredssække smurt med en slags tjære, for at de nemmere kunne glide. Men en tur i vandrutsjebanen var ­forbundet med en vis risiko for splinter i kroppen.

12

visitgudenaa.com


De fleste unger elsker ­campinglivet En af de absolut mest oplagte ferieformer for børnefamilien er campinglivet, hvor udendørs leg og nye bekendtskaber på legepladsen lurer lige rundt om teltdugen. I GudenåLandet finder I mange dejlige og velbeliggende campingpladser, hvad enten I har det lille 4-mandstelt, campletten eller campingvognen med, eller I foretrækker at leje en campinghytte. Læs mere på visitgudenaa. com. Se campingpladserne her og find dem på kortene.

Er I på udkig efter mere sjov? Se flere muligheder på visitgudenaa.com

 Energimuseet Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro  FÆNGSLET Fussingsvej 8, 8700 Horsens  Himmelbjerget Himmelbjergvej, 8680 Ry  Randers Regnskov Tørvebryggen 11, 8900 Randers C  Graceland Randers, Graceland Randers Vej 3, 8960 Randers SØ

Love Elvis? Camping byder på mange skønne oplevelser for alle aldre

Som det eneste sted udenfor USA har Randers sit helt eget stationære Elvis-museum - Graceland Randers.

Campingpladser  Løgballe Camping, Løgballevej 12, 7140 Stouby  Bygholm Sø Camping, Lovbyvej 35, 8700 Horsens  Gudenå Camping Brædstrup, Bolundvej 4a, 8740 Brædstrup  Elite Camp Vestbirk, Møllehøjvej 4, 8752 Østbirk  Husodde Strand Camping, Husoddevej 85, 8700 Horsens  Skanderborg Sø Camping, Horsensvej 21, 8660 Skanderborg  Holmens Camping, Klostervej 148, 8680 Ry  Birkhede Camping, Lyngvej 14, 8680 Ry  Terrassen Camping, Himmelbjergvej 9a, 8600 Silkeborg  Skyttehusets Camping, Svejbækvej 3, 8600 Silkeborg  Gudenåens Camping, Vejlsøvej 7, 8600 Silkeborg  Silkeborg Sø Camping, Århusvej 51, 8600 Silkeborg  Truust Camping, Sørkelvej 12, 8882 Fårvang  Bamsebo Camping, Hagenstrupvej 28, 8860 Ulstrup  Langå Camping, Skov Allé 16, 8870 Langå  DCU-Camping Viborg Sø, Vinkelvej 36, 8800 Viborg  Randers City Camp, Hedevej 9, 8920 Randers NV  Randers Fjord Camping, Midtvasen 21, 8970 Havndal

visitgudenaa.com

13


Kanoture på Gudenåen er både ren afslapning og aktiv ferie

Kano, kajak og turbåde på Gudenåen Alle, der har prøvet at ro sig vej gennem Gudenåens vande, véd det: Gudenåen udforskes ­allerbedst fra en kano eller en kajak. Fang fornemmelsen af fart eller glid stille og næsten ­lydløst med strømmen og vær klar til helt unikke naturoplevelser, ­frihed og fuglefløjt. En dag i kano koster typisk fra 400 kroner pr. kano inklusive redningsveste. Og der er plads til f.eks. to voksne og to mindre børn i en kano. Snak med jeres kano­udlejere og få et par gode tips med til turen. Husk redningsvestene.

På kanotur med telt Strækker kanoturen sig over flere dage, er det en god idé at ­huske teltet. Langs ­Gudenåen ­ligger, med passende mellemrum, både ­primitive teltpladser for kano- og ­kajakfolket og skønne camping­ pladser (se kortene). Langs ­Gudenåen finder I også flere ­rastepladser, hvor I kan nyde en ­velfortjent pause og måske herfra tage en afstikker ind i ­GudenåLandet til spisesteder og attraktioner.

Kanoture for alle Oplev naturen i kano - uanset handicap og særlige behov. Få info på ditfriluftsliv.dk

Kano for luksusdyr Kano er ikke kun for de vilde friluftsfolk. Med en pakket tur kan I sejle mellem gode spisesteder på kroer og hoteller. Nyd åen om dagen, spis en lækker frokost, gå på museum og nyd livet på kroen om aftenen. Find kanoudlejere, ­masser af inspiration og læs om mulighed­erne for en pakket kanotur på ­visitgudenaa.com. Scan QR-koden. Lev som Karen Blixen på ”glamping” (glamorus camping) på Skyttehusets Camping, Silkeborg

14

visitgudenaa.com


Hjejlen

På tur med Hjejlen

Turistbåde Hvert år trækker Gudenåens turistbåde masser af turister til ­dejlige dagsudflugter på ­vandet med de charmerende gamle turbåde. Og det er der en god grund til. Turene til søs er en god kombination af smuk natur og ren nostalgi. Både når det gælder en tur med f.eks. Hjejleselskabets både på Himmelbjergsøerne, med Dagmar på Skanderborg Sø, med Margrethe I på Viborg-søerne og med Randers Naturcenters turbåd eller færgefart på Randers Fjord.

En af de mest elskede og berømte turbåde er det historiske klenodie Hjejlen ved Himmelbjergsøerne. Den er verdens ældste originale kulfyrede hjuldamper i drift. Den blev bygget i 1861, og ­indsættelsen blev starten på en meget populær turistbådfart. I dag har den gamle hjuldamper i mere end 150 år sejlet med sommerglade turister på Himmelbjergsøerne og har kun i meget beskedent omfang ­skiftet udseende i løbet af de mange år. Som Hjejlen er næsten

Vidste du…

at man på ­Himmel­bjergsøernes ­populære solbåde kan være kaptajn for en dag? Solbådene er både ­komfortable, næsten lydløse og helt forureningsfrie. Det er fornemmelsen af en motorbåd uden larm.

Tip: På turbådene kan man hoppe af og på, som man lyster, og kombinere sejlturen med besøg på attraktioner og shoppeture i byerne langs GudenåLandet.

Til søs med solbåden hele ­”Hjejle-flåden” opkaldt efter ­danske fugle: Rylen, Hejren, Mågen osv. Sommeren igennem sejler Hjejlen og de øvrige Hjejleturbåde fra Ry og Silkeborg til Himmelbjerget. Tag en flot sejltur på Viborgsøerne med den 80 år gamle turbåd Margrethe I

Læs her hvilke regler du skal overholde på kanoturen

Vidste du…

at man hos Kyst- og Fjordcentret i Voer ved Randers Fjord kan få godt med fart på med en tur i Havørnen – Fjordcentrets hurtiggående gummibåd? Det giver bølgesprøjt og vind i håret. Her kan man også prøve kræfter med at bygge en tømmerflåde.

visitgudenaa.com

15


Lystfiskeri i lakselandet Gudenåens fiskebestand er meget artsrig med omkring 30 fiskearter. Så der er god grund til at prøve lykken som lystfisker. Og her er noget for enhver fiskesmag. Her er blandt andet sø-, bæk- og hav­ ørred, her er ål, brasen, skalle, aborre, gedder og sandart. Men mest af alt er Gudenåen nok kendt blandt lystfiskere som et godt sted at få laksen på krogen – særligt nord for Tange. Nyd den smukke natur, mens du venter på bid

Guidede lystfiskerture Vil I være helt sikre på en vel­ lykket fisketur, kan I alliere jer med en professionel guide. En guidet fisketur optimerer jeres chancer for gode fiskeoplevelser.

Lystfiskeri er både spænding og afslapning på samme tid Spænding, afstresning og smuk natur har til alle tider lokket folk til lystfiskeriet, der af samme grund er en af de mest udbredte fritidsaktiviteter i Danmark. Og hvert år kommer mange lystfisker­ turister hertil på grund af den nemme adgang til sø og hav.

Tip ”Hvis man fisker efter de større rovfisk, er det bedst om efteråret eller foråret, når vandtemperaturen er omkring 10 grader. Så kan man fange gedder og ­ørred hele dagen. Når det ­bliver varmere, er det bedst ­morgen og aften”. Lars Radant, lystfisker, Ry.

Randers-laksen Randers er kendt for sine laksevande. Og det med god grund, for beretninger fra både gammel og nyere tid fortæller om fantastiske laksefangster fra de kanter. Rekordfangsten på en laks fanget i ­Gudenåen blev sat i 2009 med en fisk på 21,1 kg, og lignende fangster i ­sværvægterklassen f.eks. på mellem 18 og 19 kg er siden set.

16

visitgudenaa.com


Fiskere på Mossø i 1900-tallet Mossø er den 2. største sø i Jylland og har en stor bestand af fisk. Omkring 1930 var der så mange fisk, at en del fiskere flyttede fra Vestkysten og Limfjorden til Mossø, og de kom med ny viden og nye metoder til at udvikle fiskeriet. Ålen var i mange år den vigtigste fisk, og flere familier levede af erhvervsfiskeriet. I dag har erhvervsfiskeriet mistet sin betydning her, og det er kun lodsejere, der har fiskeret i Mossø.

”Så er der bid” På visitgudenaa.com kan I ­finde udbydere af alt fra ­småbåde og enkelte ture til komplette fiske­ferier alt inklusive. Scan QR-koden og start fisketuren her.

Hvor må man fiske i ­Gudenåen?

”Se hvad jeg har fanget”

Inden I kaster snøren i Gudenåens vande, skal I selvfølgelig huske at have fisketegnet i orden og have tilladelse til at fiske på det pågældende sted i form af et fiskekort. Gå ind på fisketegn.dk eller spørg det lokale ­turistbureau om fisketegn, fiskesteder og fiskekort (se side 2). Læs mere på visitgudenaa. com og se også oplevgudenaa.dk under ”lystfiskeri”. Husk fisketegn og fiskekort!

Ræsede laks – en opskrift Forfatteren Erik Pontoppidan (1698-1764) er den første, der beskriver tilberedningen af en særlig lækker specialitet i Randers, nemlig de ræsede laks. De tilberedes på den måde, at laksen skæres oppe fra snuden over nakken og igennem ryggen ned til halen, hvorpå indvoldene fjernes, og benene afskæres. Derefter gnides fisken med salt og lægges i pres mellem to brædder. Efter 3-4 dages forløb spiles den ud på tynde træspåner og hænges omkring i købmændenes yderste stue, eftersom ”de føre Lugt med sig og smuske Veggene. Naar de saaledes har hængt nogle Dage, bliver den ræset (det er, hverken fersk ei heller speget), da den er allernydeligst at spise, saaledes som de veed her at tillave den, i det de skiære den paa skraaes i brede og tynde Skiver, som lægges paa Tinfad over ilden, hvor den faar et Opkaag, i hvid Vin, med Smør i”.

visitgudenaa.com

17


Skønne badesteder langs Gudenåen Har I lyst til en dukkert og en dase-dag ved stranden? Gudenå­ Landet har et væld af natur­ skønne strande og badesteder med bl.a. badebroer og toiletter. Og de fleste steder er meget børne­venlige.

Horsens  Husodde Strand, Husoddevej 85, 8700 Horsens

En del af badestederne har det Blå Flag. Tjek badevandet på kommunernes hjemmesider eller se, om det blå flag er hejst.

Husodde Strand

Skanderborg-Ry

Water & Wellness i Randers. Se badelande og svømmehaller på visitgudenaa.com

  Vædebro ved Mossø, ­Vædebrovej 53, 8660 Skanderborg  Knudhule ved Knudsø, Randersvej 88, 8680 Ry  Sdr. Ege ved Knudsø, Sønder Egevej 2, 8680 Ry  Skanderborg Søbad, Dyrehaven 9, 8660 Skanderborg  Stilling Søbad, ­ Søvejen 30 A/Rønnevej 1 A, 8660 Skanderborg

Knudhule Strand

18

visitgudenaa.com


Juelsminde  Storstranden, Havnen 4, 7130 Juelsminde  Sandbjerg Vig-Strand, Bugten, 7130 Juelsminde  As Vig Strand, Aalykke, 7130 Juelsminde  Daugård Strand, Strand­ vejen, 8722 Hedensted

Viborg  Tange Søbad, Tange Søvej 71, 8840 Rødkjærsbro  Teltpladsen/Sol- og Vandtrappen, Brogade, 8850 Bjerringbro (v/broen over Gudenåen)  Broen ved Kjællinghøl (ophalerplads), via Ulstrupvej/Krogvejen, 8850 Bjerringbro

Find skønne ­badesteder langs Gudenåen på ­v isitgudenaa.com

Storstranden

Randers  Fussing Sø, Fussingøvej, 8900 Randers NV (følg ­skiltene mod Fussingø)  Udbyhøj Strand (Randers Fjord), Havnevej 56, 8970 Havndal

Udbyhøj Strand

Silkeborg  Østre Søbad ved Almind Sø, Horsensvej 2, 8600 Silkeborg  Vestre Søbad ved Almind Sø, Søndre ­Ringvej, 8600 Silkeborg  Thorsøbadet, Thorsø­ vænget, 8600 Silkeborg  De Små Fisk ved Brassø, Sejsvej 20, 8600 Silkeborg  Schoubyes Sø, Linåvej, 8600 Silkeborg  Sejs Ladeplads, Strand­vejen, 8600 Silkeborg  Ludvigslyst ved Julsø, Julsøvej 248, 8600 Silkeborg

Almindsø ved Silkeborg

visitgudenaa.com

19


Pauserum og picnicpladser Tag en pause og nyd en dejlig fælles frokoststund midt i alt det grønne. GudenåLandet byder på mange oaser med naturlige ­faciliteter til pusterum. Har I pakket picnickurven hjemme­ fra, findes der gode madpakkehuse både langs Gudenåen og i ­GudenåLandet. Madpakkehuse er borde og bænke med over­dækning, så skulle der komme lidt dryp fra oven, er madpakken ikke i fare. Husene er af variabel ­størrelse og ligger ofte ­placeret med skøn udsigt. F.eks. ved ­Klostermølle, Vædebro, Emborg Bro, Indelukket, Ans Søbred og Langå.

Gårdbutikker Er I på udkig efter velsmagende ­lokale lækkerier som supplement til picnickurven, kan I passende slå vejen forbi en af de mange ­hyggelige gårdbutikker, der ­indbydende sælger alt lige fra hjemmelavet hybenmarmelade og tyttebærsaft til økologiske grønt­ sager, æg og kød af bedste kvalitet.

Find gårdbutikker på ­visitgudenaa.com

Vejboder

Find madpakkehuse på ­turistbureauernes ­hjemmesider – se side 2

Det er også både nemt og ­herligt at lade sig friste af de små boder langs landevejene med søde, friske jordbær, nyopgravede kartofler og fine glas med ­syltede frugter. Bare læg pengene i ­kassen og nyd lækkerierne. Sådan gør vi i Danmark.

Hvis I hellere vil drikke den medbragte kaffe under åben himmel, findes der masser af steder med borde og bænke. Spørg på jeres lokale turistbureau eller se på hjemmesiderne.

Boder langs vejkanten lokker med skønne sager

Spis i det fri

20

visitgudenaa.com


Spis i GudenåLandet GudenåLandet har et rigt og ­dejligt udbud af skønne spise­steder. Her formår de kreative kokke at udnytte områdets væld af lækre og sunde råvarer. Nogle gange bliver de kendte fødevarer omsat til gode, traditionsrige ­menuer, der mætter og gør glad. Andre gange bliver det til gastronomiske ­eksperimenter, som minder os om, at Danmark er hjemsted for ­verdens bedste restaurant.

GudenåLandet vrimler med skønne råvarer og ­gastronomiske oplevelser

Kroerne ved Gudenåen

Kroerne i GudenåLandet er både charmerende, hyggelige og ­traditionsrige. Og så er de helt unikke med hver deres historie, der fortæller et lille stykke af Danmarks historie. ­Eksempelvis eksisterer flere af de gamle ­pramdragerkroer stadig (se side 34-35). Hos både de idyllisk ­beliggende pramdragerkroer og de hyggelige, gamle landevejskroer er det i dag ikke mindst gastronomien, der er i fokus.

Smukke kroer ved vej og å

Lokale specialiteter

Udover de mange skønne spise­ steder findes også adskillige føde­ vareproducenter og gårdbutikker, der med lokale specialiteter og ­kvalitetsprodukter tilbyder ekstra gode smagsoplevelser. Det er alt lige fra gartnerier med alverdens grønt til producenter af økologisk kød.

Øl

Der er blevet brygget øl siden ­middelalderen – også i Gudenå­ Landet. Og her findes mange små bryggerier med godt og endda håndbrygget øl. Prøv f.eks. ­bryggen fra Staarup Haandbryg, Grauballe Bryghus, Virklund ­Bryghus, ­Klosterbryggeriet og ­Randers Bryghus.

Kroer Der findes et væld af dejlige ­spisesteder i GudenåLandet.

Find flere spisesteder og læs om lokale fødevarer på visitgudenaa.com

Besøg f.eks. nogle af de gamle kroer:  Korning Kro, 8700 Horsens  Gl. Rye Kro, 8680 Ry  Tulstrup Kro, 8680 Ry  Nørre Vissing Kro, 8660 Skanderborg  Låsby Kro, 8670 Låsby  Hørning Kro og Hotel, 8362 Hørning  Svostrup Kro, 8600 Silkeborg  Montra Nilles Kro, 8471 Sabro  Knudstrup Kro, 8620 Kjellerup  Kongensbro Kro, 8643 Ans By  Ans Kro, 8643 Ans By  Rødkærsbro Kro, 8840 Rødkærsbro  Rindsholm Kro, 8800 Viborg  Niels Bugges Kro, 8800 Viborg  Frederiks Kro, 7470 Karup J  Grønhøj Kro, 7470 Karup  Hjarbæk Kro, 8831 Løgstrup  Fru Larsen, 8870 Langå  Fladbro Kro, 8920 Randers NV  Hvidsten Kro, 8981 Spentrup

visitgudenaa.com

21


Langs åen til fods I GudenåLandet findes mange gode stier, der inviterer til dejlige oplevelser til fods, og som bringer jer igennem smukke, varierede og kuperede landskaber. En vandreferie i GudenåLandet kan sammensættes på mange forskellige måder. Hvor mange kilometer, I har lyst til at tilbagelægge til fods, er helt op til jer. De mange ­afmærkede stier byder på masser af muligheder, lige fra de kortere spor i landskabet til f.eks. Kyststiens 22 km eller Trækstiens 80 km. Følg afmærkningerne på ruterne.

Trækstien

Trækstien, også kaldet den gamle Pramdragersti, løber langs ­Gudenåen fra Silkeborg til Randers. Den ca. 80 km lange Træksti blev udbygget i løbet af 1800-tallet for at fremme pramfarten på åen. Store mængder tømmer, ­mursten, papir, tørv og lignende blev ­transporteret på store pramme. Mod strømmen blev prammene trukket af pramdragere eller ­heste, der gik langs åbredden, og det er sådan, Trækstien blev ­dannet (se side 34-35). Da jern­banen blev a ­ nlagt fra begyndelsen af 1860’erne, overtog den positionen som transportmiddel, og pramfarten mistede mod slutningen af 1800-tallet sin betydning. Siden da har Trækstien kun været benyttet til rekreative formål. Hele strækningen er i dag åben for gående, men enkelte steder kan i årets løb være lukket pga. oversvømmelser.

Kyststien Kyststien er en 22 km lang ­vandrerute mellem Juelsminde og Snaptun, der går igennem smukke landskaber ved både skov og strand. Langs Kyststien ligger en række historiske steder, hvor man kan scanne QR-koder og høre stedets spændende historie.

Himmelbjergruten

Himmelbjergruten er et ­stisystem fra Ry til Silkeborg nord om ­søerne. Sammen med vandreruten syd om søerne mellem Silkeborg og Ry danner Himmelbjergruten en ringrute på ca. 50 km. Ruten går gennem det smukke Søhøjland og kommer omkring både Himmel­ bjerget, Slåensø, Sindbjerg/­ Stoubjerg, Laven, Bryggebjerg og Alling Vest foruden selvfølgelig Ry og Silkeborg. En meget smuk tur.

Find gode vandrestier på visitgudenaa.com

Stjerneruten i Randers

Gå en tur ad Stjerneruten i ­Randers’ gamle bydel. 15 store fixstjerner markerer kulturelle og historiske seværdigheder, som ­forbindes af små ledestjerner. ­Ruten, der er markeret i fortovet og i gågaderne, er på 2,5 km og meget handicap­venlig. Den er ­anlagt som en rundtur og kan ­derfor påbegyndes og afsluttes efter behag. Welcome Randers-app’en hjælper jer med de gode historier og flere ideer til oplevelser.

Find mange flere vandreruter på oplevgudenaa.dk Trækstien

22

visitgudenaa.com


Find… -S  helterpladser og teltpladser på kortene bagerst i bogen. - Campingpladser: på side 13 og på kortene.

Bestig bjerge Nogle vil nok mene, at ­Danmark er relativt flad. Men har man først besøgt og besteget de jyske tinder i BestigBjerge-projektet, kommer man sandsynligvis på andre tanker. Her indgår bl.a. Ejer Bavnehøj, Purhøj, ­Sindbjerg/Stoubjerg, ­Duedal Bjerg og Himmel­bjerget. Når man har ­besteget alle 20 ­bjerge i

Duedal - Besteget

Knøsen - Besteget

Slaggård Banke - Besteget

Ejer Bjerge - Besteget

Purhøj - Besteget

Them Bavnehøj - Besteget

Bjørnebjerge - Besteget

Sindbjerg - Stoubjerg - Besteget

Toftehøj - Besteget

Frederik VII Høj - Besteget

Sukkertoppen - Besteget

Velling Kalv - Besteget

Himmelbjerget - Besteget

Den Jyske Ås - Besteget

Vissenbjerg - Besteget

Snør vandrestøvlerne og gå ud i naturen - uanset om I har hang til høj puls eller travetur med tid til fordybelse ­ estigBjerge, kan man opnå den B store ære at blive optaget i Hall of Fame på bestigbjerge.dk.

Overnatning

Har I mange kilometer foran jer, er der også mange overnatningsmuligheder at vælge imellem lige fra de primitive shelterpladser til luksuriøse hoteller. Er teltet med i rygsækken, er det nemt at finde en destination på kortet i form af telt- eller ­campingpladser.

UP COM

ING

Yding Skovhøj - Besteget

Ørnekol - Besteget

Bestig alle 20 bjerge og bliv optaget i ”Hall of Fame”. Læs mere på bestigbjerge.dk

Vidste du…

at BestigBjerge-­ projektet er udtænkt af nordmanden Roger Phil, der lider af højdeskræk og deraf - med en god portion humor - fik ideen til BestigBjerge-konceptet?

Teltpladserne er primitive ­pladser, hvor I kan slå jeres telt op for ­natten, og mange af dem har ­adgang til vand og toiletter. Og hvis overnatning i det fri ­lokker, kan I vælge en af de mange shelterpladser, der findes langs Gudenåen. Er I ude efter overnatning med lidt flere ­bekvemmeligheder i ­nærheden, kan I stile ­efter campingplads­erne, hvor ­faciliteterne er i top. Hvis I vil skrue endnu mere op for komfort og luksus så find en dejlig kro eller et lækkert hotel. Læs mere på visitgudenaa.com.

Bøger og hæfter om vandreruter  12 dejlige traveture i Søhøjlandet Se vandrestier på kortene  Stjerneruten i Randers bagerst i bogen og spørg efter  Mossø rundt flere vandreruter hos det ­lokale  Lodsstien (download som PDF fra visitturistbureau (se side 2) gudenaa.com)  Trækstien (download som PDF fra visitgudenaa.com)  QR-kodetur (inkl. quiz) i det historiske Viborg Bestil bøger og hæfter: send en mail til info@visitgudenaa.com

visitgudenaa.com

23


Cykelferie langs Gudenåen er en aktiv ferieform midt i noget af Danmarks smukkeste natur

På cykel langs åen Ad små skovstier, på snoede landeveje og igennem hyggelige landsbyer går det op og ned. De, der har været på cykelferie i Gudenå­ Landet, vil ­sikkert gerne skrive under på, at landskabet er både varieret og kuperet i en grad, så det både er en fryd for øjet og giver sved på panden. Tag hele familien med på en aktiv og hyggelig cykelferie med ­masser af frisk luft, smuk natur og ­spændende oplevelser på ­programmet.

En cykelferie i GudenåLandet kan sammensættes på mange ­forskellige måder. I kan vælge at planlægge en længere tur langs hele Gudenåens løb, eller I kan nøjes med kortere ­endagsture i den dejlige natur. Hent inspiration på visitgudenaa.com. Læs mere om pakkede ture og find masser af inspiration til ­cykelferien på visitgudenaa.com

Vidste du…

at der i Randers er fem cykelstationer med turistcykler fordelt rundt i byen? Spørg på turistbureauet efter gode cykelruter.

Cykelbøger og cykelkort:  12 skønne cykelture i Søhøjlandet, VisitSkanderborg og VisitSilkeborg  Ravnsø rundt 21 km cykeltur, visitskanderborg.dk  På tur rundt om Skanderborg Sø, visitskanderborg.dk  Stjernerute Viborg  På cykeltur på udvalgte jyske cykelruter  På cykeltur på udvalgte jyske banestier cykelhjelmen!  Cykelruter i Juelsminde og omegn

Husk

Bestil bøger og hæfter: Send en mail til info@visitgudenaa.com

24

visitgudenaa.com


Forslag til skønne cykelture… Nordskoven, Gjernbanen og Gjern Bakker

Stjernerute Viborg Viborg-egnens stjernerute er også en god mulighed for at o ­ pleve smuk natur og ­spændende kultur på ­nærmeste hold. En af Viborg­ egnens stjerne­ruter går ­igennem Viborg og byder på spændende historiske og ­grønne steder. Turen er på bare 12 km, men mange gode oplevelser l­igger og ­venter på jer i den gamle kongeby, Viborg. Turen ­starter på Nytorv og følger den kønne rute rundt om Viborgs to søer, Søndersø og Nørresø, der ­tilfører byen en betydelig maritim charme. Ved Viborgs centrum kan I ­passende stige af cyklen og gå en lille tur i den indre bydel. Find regionale og nationale cykelruter på kortene bagerst i bogen.

Kør parallelt med den roligt strømmende Gudenå og nyd det dramatiske ­istidslandskab i Gjern Bakker. Kroer og kirker indbyder til pauser undervejs, og hvis I stiger af cyklen og bestiger ­Troldhøj til fods, vil I se en helt fortryllende udsigt. På den 24 km lange tur kommer I bl.a. også forbi Sminge Plantage, de gamle pramdragerkroer Svostrup Kro og Kongensbro Kro, Gjern Kirke og Trækstien. Læs mere om turen i bogen ”12 skønne cykelture i Søhøjlandet”.

Spørg på turistbureauet, hvor I kan leje cykler i området.

Flere herlige cykelture GudenåLandet byder på ­mange herlige cykelture: Find flere cykelruter på kortene og på ­visitgudenaa.com eller spørg på det lokale turist­ bureau. Find også ­inspiration i ­cykelbøgerne - se side 24.

Den Genfundne Bro Siden 1929 har broen, der krydser Gudenåen ved Vestbirk, ­været gemt væk under en dæmning. Men i 2014 blev jorddæmningen ­fjernet for at skabe et bedre vandmiljø i åen. Da den 115 år gamle jernbanebro herved blev gravet fri og renoveret efter 85 år i mørke, viste sig et imponerende stykke ­håndværk, der tilmed er i meget flot stand. Interessen har siden været stor for den gamle bro, der ved genindvielsen fik navnet ”Den Genfundne Bro”. Den 50 meter lange og 14 meter høje bro kan krydses af fodgængere og cyklister, der går eller kører på Naturstien HorsensSilkeborg. Den Genfundne Bro ved Vestbirk

visitgudenaa.com

25


På ­motorcykel og i bil langs åen Både motorcykel- og bilferie giver nem og bekvem adgang til ­seværdigheder, attraktioner og smuk natur i GudenåLandet. ­Undervejs på turen kan I gøre holdt og nyde det summende sommerliv langs søbredden, mærke bylivets puls på en hyggelig fortovscafé eller gå på opdagelse i den levende kulturhistorie på museerne.

Langs Gudenåen på ­motorcykel

Slip hverdagen for en stund og nyd følelsen af frihed og masser af frisk luft. GudenåLandet har mange ­områder med perfekt motorcykelterræn. Her er veje, der snor sig op og ned, bløde bakker i ­varieret ­landskab og åbne vidder med skønne kig til vand. Ferieformen passer perfekt til både en hurtig weekendtur for to og til ture med flere overnatninger.

Oplev GudenåLandet på motorcykel Tag f.eks. en stille og rolig ­to-dages tur Randers Rundt, hvor I ser på tropiske dyr på nært hold i Randers Regnskov og slentrer i Danmarks ældste gågade – se visitgudenaa.com. Eller hvad med en tur til Horsens med ­fangeleg i FÆNGSLET og måske en ­forestilling på Horsens Ny Teater?

Langs Gudenåen i bil

Giv jer selv en velfortjent og ­afslappende weekendtur for to ­eller for hele familien. Sæt jer ind i bilen og tril ud i ­GudenåLandet med kurs mod skønne hoteller med udsøgt gastronomi, charmerende byliv og spændende kulturhistorie. Brug kortene bagerst i bogen.

Vidste du…

at du kan finde skønne pakke­ løsninger med kunst og gastronomi på visitgudenaa.com?

Heksen Ma Ram på Ejer Bavnehøj Hun får skyld for mange ulykker, men måske kan det formilde hende, hvis I tager op og læser om hende på Ejer Bavnehøj og nyder udsigten fra tårnet. Den frygtindgydende heks, der ifølge sagnet blev født i 1042 ved foden af højen, er genopstået i et hjørne på Ejer Bavnehøj i form af en træskulptur. Ma Ram var ifølge sagnet både en kone, man kunne regne med, men også en heks, der havde overnaturlige evner. Flere historier ­fortæller, hvordan hun huserede i Ejer Bjerge. På Ejer Bavnehøj kan du se Ma Ram og læse om hende på Møllehjulet

26

visitgudenaa.com


Sov godt i GudenåLandet Fra soveposer under åben ­himmel til bløde dyner i komfortable ­himmelsenge. I ­GudenåLandet kan I finde lige præcis den ­overnatning, der passer jer og jeres ferieform. Uanset om I er på udgik efter campingpladser, kroer, hoteller eller noget helt fjerde, er der et godt og bredt udvalg både tæt ved Gudenåen, på landet og i byerne.

Tjek ind til komfort og god service

GudenåLandet har en stor ­variation i hoteller: Fra de stolte, gamle byhoteller som Hotel Randers (provinsens ældste) til de moderne som Hotel Opus i ­Horsens (GudenåLandets nyeste). Her kan I tjekke ind til dejlig komfort i stilfulde ­omgivelser og morgenmad ad libitum og nyde forkælelsen, samtidig

med at I er tæt på skøn natur, ­charmerende byliv og et væld af ­kulturoplevelser. Læs også om kroer på side 21 og campingpladser på side 13. Spørg på det lokale turistbureau (se side 2), der altid hjælper med gode råd, hvis I vil vide mere om ­overnatningsmulighederne lokalt langs Gudenåen.

Se alle de skønne hoteller og overnatningssteder. Scan QR-koden og læs om bl.a. feriehuse, feriecentre, vandrehjem og teltpladser.

Bed & Breakfast i GudenåLandet Dejlige oaser i villaer midt i byen og hyggelige landsteder, der emmer af ro. Langs Gudenåen findes mange ­steder med privat overnatning, hvor ­værterne ­åbner dørene og byder på ­hyggeligt ­indrettede værelser med en god seng at sove i. Der kan vælges mellem ophold med eller uden morgenmad. Find et dejligt Bed & Breakfast i ­GudenåLandet. Scan QR-koden:

visitgudenaa.com

27


Der er mange skønne golf­baner i GudenåLandet

Golf i GudenåLandet Smukke greens ved søbredden. Udfordrende baner med stor variation og kuperet terræn midt i noget af Danmarks smukkeste natur. I kan roligt glæde jer til at tage hul på GudenåLandets golfbaner. Golf i GudenåLandet er ­afslapning, motion og kvalitativ fritid midt i den smukkeste natur. Banerne har generelt en høj ­kvalitet og har lækre klubhuse med attraktive faciliteter. Flere steder byder på greens, der løber direkte ned til Gudenåens glitrende vand.

Horsens

Hos Stensballegaard Golfklub kan man få en spændende og udfordrende golfoplevelse på en af Danmarks bedste ­golfbaner. ­Banen ligger med udsigt til ­Horsens Fjord.

v­ andløb, søer og skov. Banen er rig på ­udfordringer og har en ­spændende korthulsbane med 9 huller, der også er åben for Pay & Play-spillere.

Gjern

Søhøjlandet Golf Resort omfatter en 18-huls international golfbane, en 6-huls Pay & Play-bane, driving range og et stort og moderne golfhus med bl.a. restaurant og café.

Silkeborg og Ry

Silkeborg Ry Golfklub har to golfanlæg med i alt 54 ­huller. I Silkeborg finder I en ­internationalt anerkendt bane med 27 huller i kuperet fyrreskov. De 18 huller er med tidsbestilling, de 9 med delvis tidsbestilling. I Ry er en højkvalitets 18-huls ­parkbane. Også Pay & Play-bane.

Horsens Golfklubs 18-huls bane ligger i et let kuperet landskab med mange søer og vandløb. Banen er en stor udfordring for de dygtige spillere, som tør tage ­udfordringen op fra back ­eller ­Tiger Tee. Her er ratet par 3-bane, en 9-huls bane og driving range. Også Pay & Play-golf.

Hedensted

Hedensted Golf Klub byder på en flot 18-huls bane med Læs mere om golf på visitgudenaa.com

28

visitgudenaa.com


Them Himmelbjerg Golf Club er et moderne golfanlæg ­bestående af Himmelbjergbanen, en 18-huls mesterskabsbane og ­Bakbjergbanen, en 9-huls Pay & Play-bane. Begge baner byder på udfordringer og oplevelser både for den mindre øvede og den erfarne spiller.

Skanderborg

udfordrende med en del skov- og søhuller. Desuden er her café og golfshop.

Skals - Viborg

Hjarbæk Fjord Golf Klub l­igger omkranset af fjorden og har 27 huller, heraf 9 huller, der også kan spilles som Pay & Play. Gratis træningsbolde på range, ­proshop, restaurant og ­mulighed for ­overnatning på banen i ­lejligheder.

Skanderborg Golfklub ligger ned til Skanderborg Sø. ­Banen er l­ettere kuperet og flere ­tee-steder ligger kun få meter fra søen. Fra de øverst placerede huller kan man nyde udsigten ind over Skanderborg by.

Hammel

Hammel Golf Klub byder på ­spændende udfordringer i kuperet terræn for såvel begyndere som for øvede. Her er bl.a. 18-huls bane med store greens på ca. 600 m2, driving range og 6-huls par 3-bane. Banen ligger med ­Frijsenborg Skov og Slot som naboer.

Nimtofte

Lübker Golf Resort ­kombinerer golf- og familieaktiviteter i ­verdensklasse. Her er et 200 ­hektar stort område med en 27-huls mesterskabsbane, luksus ferieboliger og et stort wellnesscenter med både spa, fitness, badeland og café.

Bjerringbro

Tange Sø Golf Klub byder på en 18-huls bane lige ved søen. Her er masser af udfordringer – bl.a. er vandet i spil på flere af hullerne. Klubben har også en par 3-bane med seks huller, et træningsareal til putning og indspil samt en driving range.

Viborg

Viborg Golfklub er en parkbane i let kuperet terræn ved Overlund øst for Viborgsøerne. Banen er

Find udfordringer i kuperet terræn

Randers

Randers Fjord Golfklub har udfordringer og god plads – tæt ved Randers Fjord med skoven og Støvringgaard Kloster som nabo. Her finder I en 18-huls ­mesterskabsbane med 4 teesteder i kuperet terræn. Her er også en 6-huls par 3-bane og alle nødvendige træningsfaciliteter. Randers Golfklub ligger i ­Fladbroskoven få km fra ­motorvejen. Banen er en ­gammel parkbane, der i dag fremstår ­moderne med ­kuperet terræn, søer, mose og flere ­udsigtspunkter. De 18 huller er meget forskellige, bl.a. spilles der til en stor ø-green på 16. hul. Til anlægget hører også en par 3-bane. Læs mere om GudenåLandets golfbaner på visitgudenaa.com og på turistbureauernes ­web­sites (se side 2).

visitgudenaa.com

29


Byliv og glade dage Fra hyggelige små byer med skønne specialbutikker og herlig atmosfære til de lidt større byer med snerten af storbystemning og masser af spændende kulturhistorie. Gudenå­ Landets byer har det hele. Her kan I dykke ned i historien, nyde livet på en fortovscafé eller gå på jagt efter skønne sager i butikkerne.

Skanderborg og Ry I Søhøjlandet er der altid noget på færde. Himmel­ bjerget, Ejer Bavnehøj og det ­varierede landskab lokker med friske outdooroplevelser. H ­ immelhop, f­ riluftskoncerter, klosterfestival og Smukfest skaber liv og glade dage. Kulturhistorien lever på ­museerne, og lækre ­spise­steder byder på lokale menuer. I den romantiske turistby Ry er der spændende specialbutikker, og i den gamle købstad Skanderborg kan I både shoppe og gå i Ole Lund Kirkegaards fodspor.

Horsens Horsens har gjort det til sin fornemste opgave at skabe rammerne for de bedste oplevelser. Du finder alt fra de skønneste naturperler og overraskende shopping til spændende museer. Besøg f.eks. FÆNGSLET, Danmarks Industrimuseum eller Horsens Kunstmuseum. Mulighederne er mange – ikke mindst når Horsens udvider paletten af oplevelser med små og store koncerter, festivaler og events.

Gågaden i Horsens

Juelsminde

”Købmandens Hus” i Skanderborg

Charmerende byliv i Ry

30

visitgudenaa.com

Kom til Juelsminde og bliv draget ind i en maritim verden med hyggeligt havnemiljø, der byder på frisk fisk, lækre ­restauranter, uimodståelige isvafler og masser af ferie­oplevelser. Oplev også de charmerende sommerhuskvarterer, der ligger direkte ud til de lækre kyster med nogle af ­Danmarks bedste badestrande ved GudenåLandets smukke natur.

Havnen i Juelsminde


Planlæg jeres rejse til ­GudenåLandets skønne byer på visitgudenaa.com

Viborg og Bjerringbro Kom til Viborg og oplev den smukke gamle by og den ­unikke egn omkring den gamle hovedstad. Her er fyldt med hygge, historie, sjove ­oplevelser, afslapning i ­smukke omgivelser, kunst og kultur, kirker, klostre og museer og en bred vifte af dejlige spise­ steder, vinbarer og cafeer. For familier og seniorer. For livsnydere og aktive. Ved Gudenåen ligger den livlige handelsby Bjerringbro, der som stationsby tog form fra 1863. I dag sætter især virksomheden Grundfos byen på landkortet, men byen har meget mere at byde på: Oplev f.eks. Sol- og ­Vandtrappen og Energimuseet.

Sol- og Vandtrappen i Bjerringbro

Viborg Domkirke

Silkeborg Uden Gudenå ingen ­Silkeborg. Byen blev anlagt ved åen i 1845-46 og er i dag en livlig handels- og kulturby omgivet af søer, skove og Gudenåen. Besøg det hyggelige havneområde og den nye bydel ved ­Papirfabrikken med biograf, ­teaterhus, cafeer og ­restauranter langs åen. ­Besøg også den 2.300 år gamle ­Tollundmand, sejl med verdens ældste hjuldamper Hjejlen og se masser af dyr, fugle og fisk hos AQUA Akvarium & Dyrepark.

Silkeborg fra søsiden

Randers I Randers er man tæt på ­naturen. Gudenåen flyder ­igennem byen og byder på ­mangeartede ­naturoplevelser lige ved centrum og de ­snævre middelaldergader. Randers byder velkommen til kvalitetsoplevelser: Fire store museer, Randers Regnskov, Graceland Randers, et nyt Water & Wellness, hyggelige spisesteder og shopping.

Gågaden i Randers

visitgudenaa.com

31


En strøm af begivenheder året rundt VisitRanders www.visitranders.dk Maj - august Levende Sommer i Randers Levende sommer er et sandt overflødighedshorn af underholdning og aktiviteter for hele familien. Gader og pladser i Randers er et godt sted at slå sig ned med en is for at nyde musik eller gadekunstnere. Sted: Randers Juni - august Naturtalent Det er med stolthed, at ­Randers Regnskov ­præsenterer nogle af verdens mest ­talentfulde dyr i et ­spektakulært og ­underholdende show. Et show, der fokuserer på oplevelser i verden, hvor naturen er en nådesløs og ubarmhjertig ­dommer. Sted: Randers Regnskov, ­Tørvebryggen 11, 8900 Randers C August Randers Ugen Randers Ugen har et ­spændende program med teater, udstillinger, ­underholdning, dans, musik, events for børn, sportsaktiviteter m.m. Sted: Randers

Find de nøjagtige datoer på visitgudenaa.com eller på turistbureauernes hjemme­ sider – se side 2

VisitViborg www.visitviborg.dk Maj Gudenåløbet Et løb langs Gudenåen Sted: Sønderbro Stadion Juni ­Viborg Hærvejsfestival Hærvejsløbet, Hærvejs­ marchen og Snapsting med cykelløb, march og byfest Sted: Viborg August Fyrværkerifestival Bjerringbro Open Air koncert med et stort festfyrværkeri Sted: Bjerringbro

Løb med i maj til Gudenåløbet

VisitHorsens www.visithorsens.dk Marts Krimimessen Nordeuropas største festival for krimi og spænding. Mød ­forfattere, forlag, boghandlere og andre krimi-interesserede. Sted: FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens Juni Motorcykel Festival i FÆNGSLET Motorcykel-folkefest for alle, der

32

visitgudenaa.com

elsker gas, hjulspin og god musik. Sted: FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens. August Europæisk middelalderfestival FÆNGSLET trækker i flotte middelalderklæder med boder, musik og teater. Et levende museum med arbejdende udstillinger og masser af gode historier. Sted: FÆNGSLET, ­Fussingsvej 8, 8700 Horsens.


VisitSkanderborg

VisitSilkeborg

www.visitskanderborg.dk

www.silkeborg.com

2. weekend i august Smukfest Smukfest er Danmarks ­smukkeste musikfestival med et stort udvalg af ­musikalske tilbud både nationalt og ­internationalt. Sted: Skanderborg

Juni Riverboat Jazzfestival En af de største festivaler i Nordeuropa for klassisk jazz med mere end 70 kunstnere og orkestre. Sted: Silkeborg

Juli Himmelhop og andre events på Himmelbjerget Mere end 30 arrangementer for hele familien på ­Danmarks mest berømte bjerg, ­Himmelbjerget. Kom og vær med til at lege, danse, snitte, synge og meget mere. Sted: Himmelbjerget, Himmel­bjergvej 20, 8680 Ry 3. weekend i august (fre/lør) Mad og Øl på Øm Mad- og ølfestival i ­middelalderens fodspor på Øm Kloster Museum. Boder, musik og gode historier. Sted: Øm Kloster, Munkevej 8, 8680 Ry

August Automania - Silkeborg ­Automobilfestival Festival for klassiske biler og køretøjer, der finder sted i Silke­ borg centrum. Dans og Classic Sprint finder sted på samme tid. September Tour de Gudenå Et 73 km kajak-maraton på Gudenåen gennem Danmark smukkeste natur. Alle klasser. Fra Silkeborg til Randers.

Riverboat Jazzfestival

VisitJuelsminde www.visitjuelsminde.dk

Favrskov Juni-juli Busbjerg-spillene Friluftsspil i hesteskoformet bakkedrag ved Gudenåen mellem Bjerringbro og Ulstrup. Sted: Busbjerg, Hagenstrupvej 25, 8860 Ulstrup September Bamsebo Festival Camping og musik i skøn ­forening. Sted: Bamsebo Camping, ­Hagenstrupvej 28, 8860 Ulstrup September Clausholm Slotsløb Sted: Clausholm, Clausholmvej 316, 8370 Hadsten

Juli Uldum Gademusikfestival En festival med folkemusikere fra hele verden. Festivalen finder sted i den hyggelige by Uldum. Sted: Uldum Juli Havnefest Havnefestival med ­koncerter, markeder og tivoli i ­naturskønne omgivelser på stranden i Juelsminde. Sted: Juelsminde Havn August Høstfest En festival med flere ­spænd­ende aktiviteter og boder. Sted: Hjortsvang Museum, Bækvej 20, 7160 Tørring

visitgudenaa.com

33


Gudenåens pramdragere og kroer De ældste beretninger om ­pramfart på Gudenåen går helt tilbage til 1400-tallet. Gennem århundreder var vejene i så dårlig stand, at det bedre kunne betale sig at fragte store mængder og tunge materialer via vandvejene. På Gudenåen foregik det med ­fladbundede pramme (kåge), der til dels blev trukket fra land af ­heste eller pramdragere ­(lejemænd). Ved hjælp af pramfart blev alt muligt gods således fragtet op og ned ad åen – lige fra brænde til byggematerialer. Transporten ned ad Gudenåen med strømmen var nem, den kunne ofte foregå med sejl. Mod strømmen var det straks værre. Her krævedes 4-5 mand, alt efter vejrforholdene og hestekraft, til at trække en pram med ca. 20-25 ton gods.

Kåg fra AQUA Akvarium & Dyrepark

var kroerne et helle, og flere af kroerne langs Gudenåen fik derfor tilnavnet ”pramdragerkroer”. Indretningen på kroerne var ofte opdelt efter gæsternes stand. F.eks. kan man i en såkaldt ”synsforretning” i 1810 på ­Brestenbro Kro læse, at synsmændene fandt sovestedet beregnet til de ­fattigste gæster for ”yderst slet”.

Vidste du…

at brugen af pramme voksede kraftigt i midten af 1800-­tallet. Men i slutningen af århundredet blev Gudenåens kåge overhalet af jernbanens udbredelse.

Svostrup Kro

Flere af de gamle ­pramdragerkroer eksisterer den dag i dag. Det ­gælder blandt andet en af ­datidens mest populære ­pramdragerkroer, Svostrup Kro ved Silkeborg (se kort 5). Kroerne opstod ofte ved ­trafikknudepunkter, hvor der ­kommer mange ­mennesker. Således også Svostrup Kro, der ligger ved Trækstien (se side 22). Kroen var altid godt ­besøgt – hvilket ­rækkevis af pramme, der lå fortøjede ­udenfor, vidnede om. Svostrup Kro ligger i dag stort set som den gjorde, da Gudenåen var en hovedfærdselsåre og skabte liv og leben.

Læs også om Trækstien på side 22-23.

Kroer langs åbredden

Nutidens kroer forbinder vi med både ferie og fest, afslapning og god mad. Men sådan har det ikke altid været. I gamle dage var k ­ roernes eksistens mere en nødvendighed i forhold til simple behov som husly under rejsen og et måltid mad for de ­vejfarende. Ikke mindst for de mange ­pramfolk Skt. Hans på Svostrup Kro

34

visitgudenaa.com


Læs om kroer i GudenåLandet på side 21

Kongensbro Kro Også Kongensbro Kro (se kort 5 og 6) er en af de pramdragerkroer, der stadig eksisterer og ligger smukt lige ned til Gudenåen ved Tange Sø. Og som navnet antyder, ligger kroen lige op ad en bro. I 1663 fik Ebbe Gyldenstjerne broen i ­forlening af kongen – dvs. han skulle ­vedligeholde broen, men havde til gengæld så lov til at opkræve bropenge. ­Gyldenstjerne skulle også bygge et hus til ­brovagten. Men det var ikke særligt attraktivt at bo her, så derfor fik brovagten ­mulighed for at tjene en ekstra skilling ved at drive ”værtshus og kro for den vejfarende”. Og siden har der været kro ved Kongensbro. I 1849 kom kroen i skudlinje ­mellem de danske og de tyske styrker i den dansk ­slesvig-holstenske krig. To kanonkugler i murværket ved ­indgangsdøren vidner stadig om den dramatiske historie.

Vidste du…

at pramfart især udviklede sig i begyndelsen af 1800-tallet? I 184546 opstod Silkeborg. Byen voksede hurtigt, ikke mindst på grund af Michael Drewsens papirfabrik, der blev anlagt i 1845. Fabrikken ­krævede tilførsel af materialer og ­mulighed for at afsætte varer - og dette bidrog til pram­ fartens fremgang. Også Randers nød godt af pramfarten. Her blev varer fra store dampskibe omlastet til pramme. Det var nu ikke altid, det blev til megen nattesøvn, meget ofte gik natten med kortspil, drikkeri og alskens lystighed”.

Fladbro Kro

”Floen” er et oldnordisk ord for et vådområde, og Fladbro hedder i de tidligste skrifter Flodebrouff, ­hvilket indikerer, at der så tidligt som i begyndelsen af 1600-tallet har været en bro over Nørreå. Og hvor der har været broer, har der også været trafik. Det ­forklarer Fladbro Kros beliggenhed (se kort 8). H.C. Andersen skriver i sin ­dagbog, at han i 1859 besøgte kroen og – meget moderne efter samtiden – fik smørrebrød og ­portvin. I 1897 købte Randers Kommune kroen og området ­omkring kroen, der blev et ­yndet udflugtsmål – blandt andet med en nyanlagt skov. Fra 1960 ­overgik Fladbro Kro igen til ­privateje.

Kongensbro Kro

Ans Kro

Ans Kro (se kort 5 og 6) eksisterer også ­stadig i bedste velgående, og her kan man i dag overnatte i ­rolige o ­ mgivelser. Men i kroens ­pramfartstid gik det noget mere lystigt for sig. I en gammel bog om pramfart står der ”I kroerne, navnlig i Ans Kro, var der hver aften et stort rykind af pramfolk. Fladbro Kro

visitgudenaa.com

35


Krig og kult – klostre og konger På en tidsrejse langs Gudenåen kan man bevæge sig helt fra ­istiden til nutiden. Selve landskabet blev formet i den sidste del af istiden, og der har levet mennesker langs åen siden stenalderen. Ikke mindst det rige fiskevand, udnyttelsen af vandets kraft og åen som ­transportvej har tiltrukket mennesker til alle tider, og bopladser og gravhøje fortæller om liv og død i ­stenalder, bronzealder og jernalder. I ­vikingetiden og middelalderen tog ­bysamfundene form, og mange af de gamle landsbykirker, I møder undervejs, er bygget helt tilbage i 1100-tallet.

Museum i lommelygtens skær på Øm Kloster

Klostre I løbet af middelalderen ­etablerede munke og nonner fra de store klosterordener en lang række klostre i GudenåLandet. Her fandt de fred og ro til at bede og arbejde, og de var mestre i at udnytte ådalens rige. Blandt dem var de nu forsvundne klostre i Vejerslev, Tvilum og Veng, hvor kirkerne står endnu, og de helt nedbrudte Øm, Ring og Voer. I middelalderen havde Viborg fem klostre, men med undtagelse af en del af Gråbrødre Kloster samt ­Sortebrødre Klosters kirke, blev alle klostrene revet ned i ­forbindelse med Reformationen.

Tvilum kirke

Gudenåen under besættelsen Den tyske besættelse under Anden Verdenskrig satte sine spor i GudenåLandet, og besættelsen er formidlet mange steder langs Gudenåen. Besøg f.eks.  Hvidsten kro, Mariagervej 450, 8981 Spentrup (Hvidsten-gruppen og Fiil-­ slægtens rolle i modstandsbevægelsen)  Silkeborg Bunkermuseum, Gjessøvej 40d, 8600 Silkeborg (indrettet i en tysk bunker på Silkeborg Bad)  Skanderborg Bunkerne, Kindlervej 60, 8660 Skanderborg (Luftwaffes hovedkvarter i Skanderborg Dyrehave)  Museet på Gl. Rye Mølle Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry

36

visitgudenaa.com

Skanderborg Bunkerne


Den hellige dal Omkring Kristi fødsel fandt krigerne i en indtrængende hær deres endelige hvilested i en stor sø på det sted, vi nu kender som Alken Enge. Arkæologer har udgravet store mængder af knogler – stort set alle fra yngre mænd. Mange af knoglerne har mærker efter ­dyrebid, så ligene har ligget på kamppladsen en tid, inden de ved en ­kult-handling blev ofret i søen. Alken Enge ligger ved Mossø i den ­vestlige ende af Illerup Ådal, også kaldet Den ­Hellige Dal, fordi der øverst i ådalen er udgravet store mængder af krigsudstyr, som er kastet i Offermosen over fire omgange fra 200 til 450 e. Kr. En del af fundene fra Alken Enge er ­udstillet på Museum Skanderborg. En sti fra Foerlev Mølle runder Offermosen i ådalens øverste del. jagtrevirer, og også den jagtglade kong Chr. IV besøgte flere gange de kongelige slotte i Silkeborg og Skanderborg. Begge slotte blev nedrevet i 1760’erne. I ­Skanderborg står slotskirken endnu tilbage.

Helligåndshuset Randers havde tre klostre. Sct. Mortens Kirke og Helligåndshuset eksisterer stadig og er et besøg værd. På Øm Kloster Museum ved Gl. Rye kan I blive klogere på ­klosterkulturen og gå en tur blandt lægeurterne i herbariet.

Konger

Også kongerne har holdt til i ­Gud­enåLandet. Allerede i ­begyndelsen af 1300-tallet ­byggede kong Erik Menved en befæstning ved Viborgsøerne, som skulle sikre kongens indflydelse på Viborg Landsting. Viborg blev Jyllands ­hovedby og politiske magtcentrum. Også senere besøgte konger ­GudenåLandet. Frederik II ­opholdt sig ofte på kongens slot i ­Skanderborg. De vidtstrakte skove i Søhøjlandet var ­yndede

Planlæg jeres tur med fokus på Gudenå­Landets historie på visitgudenaa.com

Vidste du…

at modstandsbevægelsens sprængninger af jernbanebroerne over Gudenåen i Langå ved ­Randers i november 1943 stoppede togdriften i 12 dage og dermed blev landets ­største og mest betydningsfulde jernbanesprængning? På en ”nabo-bro”, der nu indgår i en cykelsti fra Langå til Laurbjerg (Gjernbanestien), kan man stadig se et hul fra sprængningerne under besættelsen.

visitgudenaa.com

37


Ulstrup Slot danner rammen om koncerter, kunstudstillinger og markeder

Slotsfruer og herremænd Når I kommer gennem landskabet, kan I nyde synet af flere slotte. Nogle ligger ganske tæt ved åen – andre lidt længere inde i ­Gudenå­Landet.

Ulstrup Slot

Lige hvor åen løber ­igennem Ulstrup mellem Langå og ­Bjerring­bro, ligger Ulstrup Slot (se kort 7). Dets historie kan føres tilbage til 14. århundrede, og i dag er det rammen om koncerter, ­kunstudstillinger og markeder. ­Lokalerne kan også lejes til events, messer, møder etc., og slottet er omgivet af fint rideog fisketerræn (kræver tilladelse).

barokanlæg i Danmark. Her boede Frederik den V’s dronning Anne ­Sophie i mange år efter kongens død. Clausholm Slot er i privat eje, men parken er åben for ­besøgende hele sommeren, og slottet er åbent i skolernes ­sommerferie. Hvert år i maj slår Clausholm Slot portene op til en overdådig ­livsstilsmesse i slotsparken.

Frijsenborg Slot

Lidt syd for Randers finder I Clausholm Slot & Park – et af de smukkeste og mest helstøbte

Et par kilometer øst for Hammel og omgivet af vidtstrakte skove ligger det eventyrlige ­Frijsenborg Slot - et pragteksempel på ”nyrenæssance”-stilen. Slottet kan dateres tilbage til 1693, men blev gennemgribende ­restaureret og ombygget i 1860’erne. ­Slotsparken er kun tilgængelig,

Clausholm Slot

Frijsenborg Slot

Clausholm Slot

38

visitgudenaa.com


Vidste du…

at H.C. Andersen var en hyppig gæst på Frijsenborg, hvor han blev fotograferet af godsforvalteren og amatørfotografen Henrik Tilemann, bl.a. i 1865 og 1867. På nogle af disse billeder sidder eller står Andersen foran det funklende nye byggeri. når der afholdes slotskoncerter og andre arrangementer i de ­historiske omgivelser.

Løjstrup Hovedgaard og Østergaard ved Langå

Både den lille herregård Løjstrup og Østergaard ­Hovedgaard (se kort 7) har gennem tiden nydt godt af ­beliggenheden tæt ved ­Gudenåen. I middelalderen brugte herregårdene Gudenåen som vandvej og dens ­vådområder som forsvarselement, men de tider er for længst forbi. I dag drives ­Gudenådalens ­herre­gårde som moderne og alsidige ­virksomheder.

der holdes guidede ­rundvisninger, kunstudstillinger og ­juleaktiviteter. Fussingø ligger i et smukt kuperet landskab ved den vestlige ende af Fussing Sø. Så mulighederne er mange, hvis I tager på Fussingø: Brug de mange vandreruter i skoven, nyd fugleog fiskelivet ved søen og kig ud til ruinerne af den gamle borgruin i den nuværende Gammel­haven, som er slottets romantiske have fra 1700-tallet.

Vidste du…

at den jyske hvide dame går igen som spøgelse på Ulstrup Slot den første torsdag i hver måned? Legenden fortæller, at den hvide dame alias komtesse Juliane Marie Scheel (17701835) stod i et vindue og holdt sig fast i gardinet, den dag ­slottet blev solgt på auktion. Da hammeren faldt segnede hun død om og rev gardinet med sig i faldet.

Løjstrup Hovedgaard

Fussingø Slot

Fussingø Slot ved Randers ­indgår i et velbevaret ­herregårdsmiljø, der i dag ejes af staten. ­Slottet er åbent i forbindelse med ­udstillinger og ­arrangementer, og

visitgudenaa.com

39


Møllerne og vandets kraft De første vandmøller blev anlagt ved Gudenåen tidligt i middel­alderen, men indtil da havde åens vandkraft ikke været ­udnyttet. Vandmøllerne var et stort ­teknologisk fremskridt: I oldtiden måtte bønderne med deres ­hænder male korn til mel. Med ­møllerne blev kornet formalet mellem ­møllesten, drevet af vandkraft, og det øgede produktiviteten betragteligt. Fra Hammer Mølle tæt ved ­Guden­åens udspring til Silkeborg har der gennem tiden været en række vandmøller, hvorimod vi ikke finder vandmøller på åens hovedløb fra Silkeborg til ­Randers, bl.a. fordi åen her var for bred og vandmængden for stor. Særligt på strækningen fra Silkeborg og opstrøms havde åen et strømfald og en størrelse, som gjorde den velegnet til mølledrift. Kornmøllerne udvidede med tiden deres ”forretningsområde”. Nogle tilbød valkning af uldklæde i

s­ tampemøller, andre bearbejdning af malt i maltkværne til ølbrygning, og mange supplerede indtægten med fiskeri i ålekister og ­ørredfang ved møllen. Enkelte brugte ­desuden vandkraften til at drive savskæreri. Og så havde de alle udskænkning af kaffe og brændevin til mølle­ gæsterne, der ventede i møllerens stue, imens kornet blev malet. Efter år 1900 blev de gamle kornmøller nedlagt en efter en, og kun de, der skiftede ­funktion, ­forlængede på den måde ­deres leve­tid. Hammer Mølle ­overlevede frem til 1950’erne som ­savskæreri. Klostermølle blev

Vidste du…

at mange bønder gennem deres fæstebreve var forpligtet til at lade deres korn formale på godsejernes vandmøller? Det gjorde møllerne til knudepunkter i lokalsamfundet.

Klostermølle I midten af 1100-tallet kom benediktinermunke til området ved ­Gudenåens udløb i Mossø. Det var det første munkesamfund, der slog sig ned i Søhøjlandet, og de byggede Voer Kloster på det sted, der i dag kaldes Klostermølle (se kort 3). Med sig bragte ­Benediktinermunkene viden om at udnytte vand som ressource. Ved Kollens Tå blev et stort ­stemmeværk opført, og en inddæmmet kanal blev anlagt langs ­Gudenådalens sydlige side. Det stykke af Gudenåen, der løber fra ­foden af Sukkertoppen og til Klostermølle, er altså ikke Gudenåens oprindelige løb. Den ca. 1,3 km lange kanal gravede munkene for at få vandet ledt forbi k ­ losteret, så de kunne drive en vandmølle. ­Gudenåens oprindelige naturlige ­forløb gennem Klosterkær kaldes Dødeå. Det er usikkert, om de teknisk snilde munke fik udnyttet vandkraften til andet end ­formaling af korn til mel. Det var i hvert fald som stor kornmølle, at møllen ­fungerede, da den først optrådte i de skriftlige kilder i 1500-tallet og frem til 1872, hvor der blev indrettet træsliberi til produktion af avis­papir. Senere producerede man pap på Klostermølle. Besøg Klostermølle og se udstillingen om kloster, kanal og mølle. I kan nyde jeres madpakke på plænen ved Mossøs bred.

40

visitgudenaa.com


Tjek oplevgudenaa.dk, hvor I også kan læse historier om møller og meget mere

omdannet til industriproduktion, og det samme blev vandmøllen i Rye. I 1900-tallet blev der til gengæld etableret to deciderede vandkraftanlæg ved Gudenåen - Tangeværket og Vestbirk Vandkraftværk. Ingen af de gamle ­kornvandmøller langs Gudenåen er bevaret intakt i dag, men på jeres vej ­gennem landskabet kan I enkelte ­steder opleve de ­karakteristiske ­møllebygninger. Og nogle af ­møllerne er besøgsmål.

Ry vandmølle

Mølledam ved Vestermølle

Vestbirk vandkraftværk Gudenåens vand fosser ned ­gennem turbinerne i Vestbirk Vandkraftværk (se kort 2), der siden 1924 har ­produceret el til ­lokalområdet. Kig ind ad vinduerne og se det smukke turbinerum. Husk også at besøge ”Den Genfundne Bro” over ­Gudenåen ved Vestbirk (se side 25).

Det er sandsynligvis munke fra Øm Kloster, som opførte vandmøllen, der i dag kendes som Rye Mølle (kort 3). Se de gule bygninger, ­opstemningen og det gamle åleværk.

Silkeborg vandmølle/ ­Silkeborg Papirfabrik

Før Gudenåens strømmende vand blev omdannet til nyttig energi i Papirfabrikkens (se kort 4) moderne turbiner, blev vandkraften udnyttet af en gammel kornmølle på stedet.

Vestbirk Vandkraftværk

Tangeværket

Tange Sø er Danmarks største ­kunstige sø med et areal på 625 hektar og en længde på 13 km. Opdæmningen blev ­foretaget i 1920 for at skaffe vand til ­Gudenaacentralens kraftværk, ­Tangeværket (se kort 6). Læs også om ­Energimuseet på side 11.

Området ved den gamle papir­ fabrik er omdannet til en ny bydel

Vestermølle

Gennem mere end 500 år har der været malet korn på Vestermølle under Ring Kloster. De ­nuværende bygninger er gennemgribende ­restaureret i 2009-2010, og ­Vester­mølle er nu et udflugtsmål med museum og restaurant. Tangeværket

visitgudenaa.com

41


Levende kulturhistorie Viborg Museum Midt på Hjultorvet i den smukke gamle kongeby Viborg ligger Viborg Museum, som fortæller historien om Viborgegnen og dens ­mennesker igennem 12.000 år. Lige fra oldtiden over den store brand i Viborg i 1726 til ”Familien i det 20. århundrede”. Museet har en skøn have, hvor I kan nyde roen og spise jeres medbragte mad. I kan også købe kaffe og the i museets kaffestue og tage med ud i haven. Med til museet hører også det lille egnsmuseum ”E Bindstouw” i Lysgaard.

middealderen, og i Skanderborg Bunkerne (se side 36) handler det om besættelsestiden. Museet på Gl. Rye Mølle viser ­udstilling­er om egnens liv – med fokus på bl.a. træskoproduktion - og på Ferskvandsmuseet i Ry kan man kigge på en lille udstilling om livet i Gudenåen og søerne.

Museum Silkeborg

Under overskriften ­”Mennesket i ­historien – historien i ­mennesket” ­viser de tre afdelinger under ­Museum Silkeborg en række ­spændende udstillinger. På ­Hovedgården kan I komme ansigt til ansigt med den ­verdensberømte Tollundmand – et unikt og ­velbevaret moselig fra jernalderen, som hvert år tiltrækker tusindvis af gæster. Eller måske har I lyst til at være med til at lave papir på det levende museum i Silkeborgs gamle papirfabrik ved Gudenåen (Papirmuseet Bikuben).

Haven ved Viborg Museum

Museum Skanderborg

Med sine fem afdelinger kan museet fortælle om livet helt fra stenalderen til nutiden. Museet på Adelgade viser bl.a. ­udstilling­er om udgravningerne i Illerup Ådal og Alken Enge (se side 37), og ­museets medarbejdere laver ­guidede ture i den gamle købstad. På Øm Kloster Museum kan man blive klogere på munkenes liv i

Se Tollundmanden på Museum Silkeborg – Hovedgården

På udflugt i fortid og nutid Den fine museumsgård Høgdal ved Them og Vestermølle ved Skanderborg Sø er oplagte udflugtsmål. Begge steder ­sørger frivillige for, at der er aktiviteter for store og små, og der er dejlige traveture at sætte ud på. På Vestermølle er der ­desuden ­restaurant med inden- og udendørs­ servering. Også ­frilandsmuseet Glud Museum mellem ­Horsens og Juelsminde er et dejligt ­udflugtsmål. Her er sommeren igennem ­masser af ­aktiviteter for hele familien.

42

visitgudenaa.com

Glud Museum


Prøv også at gå i den store, ­danske digter Steen Steensen ­Blichers fodspor på museet ­Blicheregnen i Thorning nord for Silkeborg og bliv klogere på livet på landet i 1800-tallet (se side 46).

få ekstra historier, quizzer og film med, når I besøger museet.

Læs også om Silkeborg Bunkerne på side 36.

Museum Østjylland i Randers På førstesalen i Randers’ levende og summende kulturhus finder I en stribe kulturhistoriske udstillinger, som fortæller om både oldtid og nutid. I kan bl.a. møde museets moselig fra jernalderen, Auningkvinden, og opleve Danmarks eneste interaktive runesten. Prøv selv at aktivere den 1000 år gamle Mejlby-runesten i et overraskende interaktivt show med lys og lyd. Der er skiftende udstillinger på museet og masser af aktiviteter for videbegærlige børn og voksne.

Vidste du…

at museumsskibet Gl. Turisten, som i perioden 1922-1975 sejlede i rutefart mellem Ry og Himmelbjerget under navnet M/S Turisten, er kåret som et ”historisk monument”? Skibet sejler formidlings­sejladser fra Ry. I Kulturhuset finder I også Randers Stadsarkiv, Randers Bibliotek og Randers Kunstmuseum. Museum Østjylland er en ­sammensmeltning af museer i Randers, Ebeltoft og Grenå.

Danmarks Industrimuseum i Horsens

Et glimt ind i hundrede års arbejder­boliger, arbejdende værksteder med industrihåndværk og særudstillinger med skiftende temaer er nogle af de mange ting, man kan opleve på Danmarks Industri­museum i Horsens. Her kan hele familien opleve, prøve og se udviklingen i det danske samfund efter 1860. Download museets app til din smartphone eller iPad og

Danmarks Industrimuseum

 Museum Silkeborg, Hovedgården Hovedgårdsvej 7, 8600 Silkeborg  Blicheregnen, Blichersvej 30,Thorning, 8620 Kjellerup  Papirmuseet, Bøttebygningen, Papirfabrikken 78, 8600 Silkeborg  Viborg Museum Hjultorvet 4, 8800 Viborg  Danmarks Industrimuseum Gasvej 17-19, 8700 Horsens  FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens  Museum Østjylland Randers, Stemannsgade 2, 8900 Randers C  Museum Skanderborg Museet på Adelgade Adelgade 5, 8660 Skanderborg Museet på Gl. Rye Mølle Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry Ferskvandsmuseet, Siimtoften, 8680 Ry (ubemandet) Skanderborg Bunkerne Kindlersvej 6, 8660 Skanderborg Øm Kloster Museum Munkevej 8, 8680 Ry  Høgdal Høgdalvej 4, 8653 Them  Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg  Glud Museum, Museumsvej 44, Glud, 7130 Juelsminde  Silkeborg Bunker Museum, Gjessøvej 40d, 8600 Silkeborg Se flere museer på visitgudenaa.com

visitgudenaa.com

43


Kunst i verdensklasse I kan møde kunsten mange steder i GudenåLandet. Tag på rundtur og lad jer forføre på museerne af billedkunst i verdensklasse lige fra 1800-tallet og frem til i dag, og tag et spændende kig på ­gallerierne og de mange ­arbejdende værksteder med alt fra unikt håndlavet keramik og glas til nutidsbilledkunst.

Horsens Kunstmuseum

Horsens Kunstmuseum viser dansk billedkunst med ­hovedvægt på ­perioden efter 1900 og ­hovedsageligt eksperimenterende kunst efter 1980. Samlingen ­tæller navne som ­Christian ­Lemmerz og Bjørn ­Nørgaard. Endelig har museet den største eksisterende samling af Michael Kviums værker samt en ­Mogens Zieler-samling med ­omkring 600 værker. Gå også en tur i skulptur­parken i Caroline Amalie Lunden, hvor bl.a. Bjørn Nørgaards hovedværk ­Menneskemuren kan opleves.

Her ­præsenteres skiftende danske og internationale kunst­udstillinger, fortrinsvis med ­nulevende ­kunstnere. Den kunstneriske ­kvalitet vægtes højt og forbindelsen til de smukke grønne omgivelser og stedets historie skaber en unik ­sammenhæng mellem natur, historie og kunst.

Museum Jorn

Museum Jorn rummer de samlinger, der blev skabt af Asger Jorn fra begyndelsen af 1950’erne og frem til hans død i 1973. Jorns vision med samlingen var at dokumentere surrealismen og den spontant-­ abstrakte kunsts udvikling. ­Samtidig ønskede han at sikre, at offentligheden fik adgang til hans samling, som han derfor donerede store dele af til Silkeborg Museum (nu ”Museum Jorn”). Foruden

Oplev Asger Jorns kunst på Museum Jorn

”Menneskemuren” på Horsens Kunstmuseum

KunstCentret Silkeborg Bad

Silkeborg Bad er den ældste ­Vandkuranstalt i Silkeborg. Den ­åbnede i 1883 og fungerede til 1983. Den smukt renoverede ­kurbygning fungerer i dag som ­hovedbygning for KunstCentret ­Silkeborg Bad, som Silkeborg Kommune åbnede i 1998.

”Vann Mann” på Silkeborg Bad

44

visitgudenaa.com

Jorns samlinger, der blev skabt i begyndelsen af 1950’erne, rummer museet også værker af Jorn fra hele hans karriere, der begyndte i 1930’erne. Samlingen indeholder også tusindvis af malerier, skulpturer og værker på papir af andre kunstnere – dels fra Cobra og dels

Søhøjlandsmalerne Fra slutningen af 1830’erne blev Himmelbjerget og det midtjyske Søhøjland et yndet mål for landskabsmalere, som her fandt en storslået natur med bakker og søer som intet andet sted i Danmark. Disse malere var med til at gøre det midtjyske Søhøjland kendt i resten af Danmark og især i hovedstaden.


ældre, internationale kunstnere, der inspirerede Jorn som f.eks. Max Ernst, Francis Picabia, Fernand Leger og Man Ray. Museet ligger i skønne omgivelser ved Gudenåen (Remstrup å) i Silkeborg. Planlæg jeres tur med fokus på kunst på visitgudenaa.com

Skovgaard Museet

Skovgaard Museet er Viborgs kunstmuseum, en arkitektonisk perle som har til huse i byens gamle rådhus fra 1728. Her ved siden af Viborg Domkirke mødes flere generationer af kunstnerslægten Skovgaard. Her er både særlige ­udstillinger med vægt på nye vinkler på dansk kunst og en fast

Vidste du…

at mange kirker i Gudenå­ Landet er ­indrettet med moderne kunst? Senest har kunstneren Peter Brandes i 2014 udsmykket Galten Kirke i ­Skanderborg Kommune bl.a. med fortolkninger over de ti bud som glasmosaikker i kirkens vinduer.

samling, hvor Skovgaard familien med bl.a. guldalderens fremmeste repræsentant for det national­ romantiske landskabsmaleri, P.C. Skovgaard, er omdrejningspunktet.

Randers Kunstmuseum

Randers Kunstmuseum rummer mange markante værker af den danske billedkunsts ­hovedkræfter igennem de seneste 200 år. Den unikke samling tæller mere end 4.000 værker. Heriblandt L.A.

 Horsens Kunstmuseum Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens  KunstCentret Silkeborg Bad Gjessøvej 40, 8600 Silkeborg  Museum Jorn, Gudenåvej 7-9, 8600 Silkeborg  Skovgaard Museet Domkirkestræde 2-4, 8800 Viborg  Randers Kunstmuseum Stemannsgade 2, Kultur­ huset, 8900 Randers C

Ring, Theodor Philipsen, ­Vilhelm Hammershøj samt Vilhelm ­Lundstrøm, Sven Dalsgaard og Asger Jorn.

Åbne gallerier

Besøg områdets mange gallerier og lokale kunsthåndværkere og se på malerier, skulpturer, keramik, glaskunst og meget mere. Her er et bredt udvalg lige fra store navne på den internationale ­kunstscene til lokale kunsthåndværkeres unika. Gå f.eks. ikke glip af Galleri ­Moderne i Silkeborg - et af ­Skandinaviens største gallerier inden for moderne kunst, Galleri Habsø/Midtjyllands Kunstcenter i Bryrup, hvor over 100 professionelle og anerkendte ­kunstnere er tilknyttet eller GAIA Museum Outsider Art i Randers, der byder på en international outsiderkunstsamling med kunst skabt uden for den etablerede kunstverden. Find de mange gallerier og lokale kunsthåndværkere på visitgudenaa.com eller på turist­bureauernes hjemmesider (se side 2).

Sven Dalsgaard Billedkunstneren, dadaisten og digteren Sven Dalsgaard (1914-1999) er en af de ­betydeligste danske kunstnere i det 20. århundrede. Han debuterede i slutningen af 1920’erne og ­lavede sine sidste billeder i efteråret 1998. Han ­tilhørte overvejende modernismen, og hans værker bærer ofte klart præg af symbolik. Man kan bl.a. se hans værker på Randers Kunstmuseum, der med 1.200 af hans ­værker har landets største samling.

visitgudenaa.com

45


Forfatterne fortæller Gå i forfatternes fodspor i Gudenå­ Landet, hvor adskillige store danske forfattere har haft tilknytning.

H.C. Andersen

H.C. Andersen havde et helt særligt forhold til Silkeborg og til Gudenåen. Det vidner bl.a. følgende hyldestdigt om, som han skrev i 1853: Et Stykke Danmarks Deilighed Er Silkeborg, det maa man love, Her “Guden-Aa” faaer Leilighed, At see sig om i dybe Skove. Nær Aaen “Himmelbjerget” staaer, Det staaer saa fast, som Norges Dovre, I Mosen Storken kulsort gaaer, Der er saa smukt og godt derovre!

Kendskabet til Silkeborg-området udsprang af Andersens venskab med familien Drewsen ­(Silkeborgs grundlægger og stiftere af ­Silkeborg Papirfabrik). Og hans kærlighed til området satte sig ­tydelige spor i hans forfatterskab og skildringer. Bl.a. i eventyret Ib og lille Christine (1855), der ­foregår på navngivne lokaliteter langs Gudenåen ved Silkeborg. Også i hans breve og dagbøger fremgår det tydeligt, hvor ­betaget han var af området. Eksempelvis nævner han i sin dagbog (22. juni 1859): ”Spadseret langs Gudenå; deilige gamle Træer hænge ud over Vandet. Den store ­Sandslette Øst ud for Silkeborg er nu ­forvandlet til en Kornmark”.

I et brev til en ven (juli 1850) sammenligner han skovene ved Silkeborg med Det skotske højland: ­”Silkeborg minder på det mest frapante om Skotland”. Især var Andersen glad for området ved Slåensø. Både ved Slåensø (følg træskilt fra Svejbækvej) og på Himmelbjerget kan man sætte sig på ”H.C. Andersens Bænk”.

Steen Steensen Blicher

I Spentrup Præstegård (nord for Randers) kan man gå i Blichers ­fodspor i Blichers Mindestue. ­Blicher boede i præstegården, også kendt som ”Malvinas Hus” efter Blichers datter, fra 1825 og frem til sin død i 1848. I ­mindestuen kan man bl.a. se Blichers skrivebord, hvor de fleste af hans værker blev til. Og på kirkegården kan man besøge Blichers gravsted. Blicher var både adjunkt ved ­latinskolen i Randers og præst i Thorning ved Silkeborg og i ­Spentrup. Han er dog mest kendt

Kig indenfor i Blichers hjem i Spentrup

Blicher og Himmelbjerget Det var Blichers store politiske engagement, der bragte ham til ­Ry-egnen, hvor han i 1839 kaldte til ­national og folkelig vækkelse på ­Himmelbjerget for første gang. I 1849 satte ­Grundloven ­punktum for kongens enevælde. ­Himmelbjerget blev et nationalt samlingssted, og flere mindesmærker på det 147 ­meter høje bjerg markerer i dag historien. Bl.a. Himmelbjergtårnet og Blicher-stenen med Blichers symbol hedelærken på toppen. På stenen står ”1839 stævnede St. St. ­Blicher her første Gang til dansk Folkemøde”.

46

visitgudenaa.com


for sit omfattende forfatterskab. Bl.a. Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog og Hosekræmmeren.

Henrik Pontoppidan

Randers var Henrik Pontoppidans (1857-1943) barndomsby. Han flyttede i 1863 til præsteboligen i Brødregade med sin familie, og hans far var præst ved Sct. Mortenskirke. Randers spillede en væsentlig rolle for Pontoppidans forfatterskab, og i 1933, ti år før sin død, blev han udnævnt til æresborger i Randers. Henrik Pontoppidan skrev bl.a. Lykke-Per, hvori dele af handlingen foregår i Randers. ”Ogsaa med den sortøjede Oline fra Riisagers Gaard havde han fundet Lejlighed til at forny Bekendtskabet. De havde et Par Gange haft Stævnemøde om Aftenen i en af Byens store Tømmergaarde; men for resten var de hurtigt bleven færdig med hinanden.” (fra ”Lykke-Per”).

ved Randers Fjord i årene 18901897, og det var især fra de år og frem, at han kastede sig over skriveriet, der bl.a. mundede ud i salmen ”Se, nu stiger solen”.

Peter Seeberg

Når man taler om ­forfattere i GudenåLandet skal Peter Seebergs (1925-1999) slægtskab med Viborg-egnen også nævnes. ­Naturligvis i kraft af Seebergs rolle på den danske litteraturscene og bidraget til modernismen i dansk litteratur med debutromanen Bipersonerne (1956). Men han er på Viborg-egnen ikke mindst kendt for sit mangeårige virke som m ­ useumsinspektør ved Viborg Stiftsmuseum fra 1960-1993.

Ole Lund Kirkegaard

Den folkekære børne- og ungdoms­bogsforfatter Ole Lund ­Kirkegaard (1940-1979) ­voksede op i S­ kanderborg. Han skrev seks ­børnebøger, som er blevet ­klassikere i dansk børnebogs­ litteratur. Bl.a. Lille Virgil, Orla Frøsnapper, Otto er et næsehorn og Gummi Tarzan. Bøgerne er oversat til 21 sprog og handler om børn, deres snuhed, rige fantasi og befriende humor. Rundt om i Skanderborg kan I få et glimt ind i Ole Lund Kirkegårds fantastiske univers – I kan f.eks. kigge ind i Købmandens Hus fra Lille Virgil, se de fire fantasifulde drager på hvert sit gadehjørne og de store gavlmalerier fra Otto er et ­næsehorn og Gummi Tarzan.

På pladsen foran Helligåndshuset i Randers står en buste af Henrik Pontoppidan

Karin Michaelis og Jacob Knudsen

Pontoppidan er ikke den ­eneste forfatter, der har trådt sine barnesko i Randers. Forfatteren og kulturpersonligheden Karin Michaelis (1872-1950) er født og opvokset i byen. Hun skrev bl.a. BiBi-bøgerne. Forfatter og digter Jacob Knudsen (1858-1917) var valgmenighedspræst i Mellerup

Oplev gavlmaleriet fra Otto er et næsehorn i Skanderborg

visitgudenaa.com

47


Attraktioner I ikke må gå glip af Randers Regnskov

Himmelbjerget

AQUA

Energimuseet

Hjejlen

Fængslet Graceland

48

visitgudenaa.com


Information Kilder Erik Hofmeister, Gudenåens Kulturhistorie

Randers Naturcenter

Historiskatlas.dk

Bo Skaarup

UdiNaturen

Hotel Julsø

Kulturinstitutioners websites

Hartly & Møller

gudenaakomiteen.dk

Line Streit Krogh

Jan Kjærgaard, Naturstyrelsen Søhøjlandet

Fladbro Kro/Jonna Hvaas

Diverse lokalarkiver M. fl. VisitSilkeborg VisitSkanderborg VisitRanders VisitViborg VisitJuelsminde VisitHorsens

Fotografer Gert Skærlund Andersen Per Bille Bendt Nielsen Anders Bach Silkeborg Bunkermuseum Galleri Moderne Museum Silkeborg Museum Skanderborg Ejvind Hertz, Museum Skanderborg Lars Nygaard Thomas Brandt Ebbesen Silkeborg Ry Golfklub Poul Guldhammer Bendixen Mymind Viggo Rasmussen Skyttehusets Camping Kate Nielsen Naturstyrelsen Søhøjlandet

Følg med på facebook: Gudenåen – en strøm af oplevelser

Randers Kommune

Vestermølle Viborg Museum Inge Kunz/Torvehallen Lars Lassen, LL Gruppen Anette Roien Jan Møller Nielsen PR-fotos VisitSilkeborg VisitSkanderborg VisitRanders VisitViborg VisitJuelsminde VisitHorsens M. fl.

Kort OplevGudenaa/BN Tegnestue

Redaktion VisitGudenaa marts 2015 Der tages forbehold for trykfejl, ændringer samt fejl og mangler i beskrivelser og på kort.

Oversættelse Helene Franck Mortensen/Franckly.dk

Grafisk produktion CS Grafisk, Hadsten


Se alle de skønne hoteller og overnatningssteder 50

visitgudenaa.com


visitgudenaa.com

51


visitgudenaa.com

Udgivet af Foreningen VisitGudenå marts 2015 i samarbejde med Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Skanderborg Kommune, Silkeborg Kommune, Favrskov Kommune, Viborg Kommune og R ­ anders Kommune

Støttet med Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

Støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU

Den europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne. Danmark og Europa invisterer i landdistrikterne.”

GudenåLandet - en guide til oplevelser  

GudenåLandet - en guide til oplevelser fokuserer nemlig på alt det, I kan opleve i og omkring Gudenåen. Uanset om I er til fods, på cykel,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you