Page 1

Vill du ha roligt på din fritid? Vill du träffa flera vänner? Vill du vara med på våra aktiviteter? Vill du vara med och forma ett samhälle som är mer anpassat för personer med funktionsnedsättning, samtidigt som Du har möjlighet att i givande och trivsamma former

Välkommen som medlem i

Föreningen Värnet Malmö, FVM

finna gemenskap och glädje hos oss?

Kontakta oss! Föreningen Värnet Malmö, FVM Box 190 04, 200 73 Malmö Besöksadress: Fågelbacksgatan 9, Malmö ( Vid Kronprinsen ) på Hästhagens idrottsplats, i Korpenbyggnaden. Telefon: 040-611 64 26 Jourtelefon Stefan: 0735-63 90 70 Hemsidor: www.värnet.se eller www.varnet.se E-post: info@varnet.se Facebook: https://www.facebook.com/foreningen.varnet Våra aktiviteter: http://issuu.com/foreningen.varnet/docs/hej_v__rniter_nr_2 ___r_2014_-_uppda

Grundad år 1934


En förening med omfattande sociala verksamheter samt idrott för personer med eller utan funktionsnedsättning Vi är en gammal förening och har mångårig erfarenhet av handikapparbete. Vi ger råd och service till alla som vänder sig till oss. Vi arbetar för ”ett samhälle för alla” och var med och bildade bl. a. det så populära Handikappbadet vid Hylliekroken i Malmö samt idrotts-samorganisationen HISO. Vi är såväl partipolitiskt som religiöst neutrala. Vi är anslutna till / medlemmar i: HISO - Handikappidrottens Samarbetsorganisation, MIP - Malmös Ideella föreningars paraplyorganisation MISO -Malmös Idrottsföreningar Samarbetsorganisation samt MmD - Malmö mot Diskriminering. Vi är också representerade i Malmö Stads råd för funktionshinderfrågor. Vi har en mycket låg medlemsavgift, endast 80 kronor per år. Föreningen Värnet Malmö, FVMs bankgiro: 147 – 3594 Välkomna till alla våra aktiviteter för dig med eller utan "funktionsutmaningar": http://issuu.com/foreningen.varnet/docs/hej_v__rniter_nr_2 ___r_2014_-_uppda

Du kan vända dig till vårt kansli för att bland annat få råd och hjälp med olika problem och frågor. Kansliet är ofta bemannat, minst: tisdagar kl. 10.00 – 14.00 samt onsdagar och fredagar kl. 11.00 – 14.00 ( + Jourtelefon, Stefan: 0735 – 63 90 70 ) Du kan genom vår Medlemsvårds- och Idrottssektion bryta din isolering och/eller delta i de olika aktiviteterna samt arrangemang som möten, midsommar-, kräft-, höst- och julfest, utflykter, teaterbesök, dans, disco, studiecirklar, filmkvällar, sittgympa, YOGA, sy-, pyssel och spel, allsång, karaoke, dator, mobiltelefon, God Man – mänskliga rättigheter, bingo, boccia, linedans, simning, bowling, folkdans, bowling m.m. För personer med funktionsnedsättning är idrott och motion ett livsvillkor. Därför har Föreningen Värnet, FVMs idrottssektion gått in för att öka möjligheterna till fysisk träning, vare sig målet är att erövra mästerskap eller enbart skaffa sig en bättre kondition, för att klara vardagslivets fysiska, psykiska och sociala påfrestningar bättre än tidigare. Du kan få möjlighet att träna och eventuellt tävla i boccia samt spela bowling, tennis och mattcurling o simma på motionsnivå. Du är välkommen att prova på de aktiviteter som intresserar dig. Du med psykisk ohälsa är också hjärtligt välkommen.

Info blad maj 2014 välkommen som medlem i föreningen värnet malmö, fvm  
Info blad maj 2014 välkommen som medlem i föreningen värnet malmö, fvm  

Vem är vi och vad har du för nytta av detta? Info blad maj 2014 välkommen som medlem i föreningen värnet malmö, fvm

Advertisement