Föreningen Värnet Malmö, FVM

Malmö, SE

79 ÅRS KAMP FÖR DELAKTIGHET Våra rötter startade i ett kamratmöte i Göteborg 1923. En driftig kvinna vid namn Anna Vogel lade fram sina tankar om att bilda en kamratförening för handikappade. Annas förslag till namn på föreningen var De vanföras väl. Samtidigt med att kamratföreningen bildades bestämde man sig för att ge ut en tidskrift, som skulle kallas Svenska Vanföretidskriften och under hösten 1923 gavs det första numret ut på prov. Till utgivningen sökte Anna Pengar hos Svenska Vanförevårdens Centralkommitté. När tidningen kom ut var inte föreningen formellt bildad och hade inte heller fått någon styrelse vald vid något årsmöte. Vad det gällde styrelsen i föreningen var det tänkt att det skulle vara två elevrepresentanter med en man och en kvinna, men i slutändan blev det endast en manlig. Eleverna skulle betala en ringa medlemsavgift. Snart började andra anstalter intressera sig för vad som hände i Göteborg och 1924 startade Vanföreanstalten i Helsingbor