Page 1

Direktør til Styrelsen for Forskning og Innovation

Tip en ven   Print jobopslag

Ansøgningsfrist: 07-03-2012 Uddannelsesministeriet søger direktør til Styrelsen for Forskning og Innovation. Om stillingen Som direktør har du det overordnede ansvar for styrelsens aktiviteter, strategiske planlægning og økonomi. Stillingen indebærer endvidere et tæt samarbejde med departementet og de øvrige styrelser i Uddannelsesministeriet, samt med en række eksterne parter på forsknings- og innovationsområdet. Du refererer til Uddannelsesministeriets departementschef og er medlem af ministeriets koncerndirektion. Om dig Du har en relevant akademisk uddannelsesmæssig baggrund. Vi forventer, at du har dokumenteret erfaring fra forsknings- og innovationsområdet, både som politikfelt og som administrativt aktivitetsfelt. Du har bred ledelseserfaring, gerne fra centraladministrationen. Du har mod på et udfordrende job i et politisk miljø, hvor hverdagen er dynamisk og omskiftelig, og vi forventer, at du: • Kan formidle og forhandle kompetent på dansk og engelsk • Har erfaring med internationalt arbejde • Kan skabe sammenhæng mellem de politiske mål og styrelsens opgaveløsning • Kan skabe rammerne for en effektiv forvaltning, der lever op til kravene om god forvaltningsskik, borgervenlighed og ressourcebevidsthed • Har gennemslagskraft samt evnen til at skabe et godt og dynamisk arbejdsmiljø Din nye hverdag Styrelsen for Forskning og Innovation medvirker aktivt til at fremme forskning og innovation af høj international standard. Styrelsen varetager opgaver inden for forsknings- og innovationspolitik og sekretariatsbetjener og fører tilsyn med de uafhængige råd, der udmønter midler til fri forskning, til strategisk forskning og til innovation samt rådgiver det politiske system. Styrelsen har også ansvar for samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv, for forskningsformidling og for internationalt samarbejde på forsknings- og innovationsområdet. Styrelsen for Forskning og Innovation er organiseret i fem centre med 10 kontorchefer. Der er cirka 200 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund i styrelsen. Styrelsen er en ud af tre styrelser i Uddannelsesministeriet, der sætter dagsordenen for Danmarks udvikling som et førende vidensamfund i en global økonomi. Ministeriet skal sikre sammenhæng i alle de videregående uddannelser samt sikre synergi inden for ’videntrekanten’ - uddannelse, forskning og innovation. Vejen til jobbet Du ansættes i Uddannelsesministeriets koncern i henhold til gældende rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er klassificeret i løngruppe 3 (svarende til lønramme 39) på åremål. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand kunne finde sted i lønramme 39. Vil du vide mere om jobbet, så kontakt koncerncenterchef Line Skytte Mørk Hansen på telefonnummer 72 31 80 60 eller på e-mail lin@fivu.dk Søg stillingen elektronisk via www.fivu.dk/om-ministeriet/job senest onsdag den 7. marts 2012. Hvis du er ansat som tjenestemand, skal du stile din ansøgning til dronningen. Vi forventer at holde samtaler i uge 10. Uddannelsesministeriet ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen. Uddannelsesministeriet er medlem af foreningen Nydansker.

Søg stillingen

/uddannelsesministreiet_SFI_direktoer_feb  
/uddannelsesministreiet_SFI_direktoer_feb  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/uddannelsesministreiet_SFI_direktoer_feb12.pdf

Advertisement