Page 1

To studentermedhjælpere søges til bevillingsadministration i Uddannelsesministeriet

Tip en ven   Print jobopslag

Ansøgningsfrist: 09-06-2013 Bevillingsenheden i Center for Administration og Digitalisering, Styrelsen for Forskning og Innovation søger to studentermedarbejdere til at bistå os i vores arbejde med at administrere og følge op på en lang række forsknings- og innovationsbevillinger. For den ene af de to stillinger vil arbejdsområdet hovedsageligt være databehandling samt deltagelse i afdelingens øvrige sagsbehandling. For den anden stilling vil det overordnede arbejdsfelt være økonomisk opfølgning især ved gennemgang af de enkelte bevillingers regnskaber. Bevillingsenheden står for administrationen af ca. 5.000 forsknings- og innovationsbevillinger. Vi har ansvaret for bevillingssagerne fra det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om et tilskud. Herefter er vi omdrejningspunktet i styrelsens kommunikation med bevillingshavere og administratorer på universerne, frem til bevillingerne afsluttes. Vores daglige arbejde indeholder meget skriftlig og mundtlig kommunikation, ligesom en del af vores arbejde er mere økonomiorienteret. Hvert år gennemgår vi indleverede regnskaber og foretager udbetalinger fra bevillingerne. I arbejdet benytter vi forskellige ITværktøjer til bl.a. ledelsesinformation og statistik. Styrelsen er netop nu ved at overgå til et nyt sagsstyringssystem. I den sammenhæng vi der være behov for en del datahåndtering. Om stillingen med fokus på økonomisk opfølgning Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet: • • • •

Gennemgang og behandling af økonomirapporter Afstemning af forbrug og forbrugsposter med de rammer, der er stillet i bevillingsskrivelsen Kommunikation med bevillingshavere og administratorer på universiteterne Tage del i andre kontoropgaver som posthåndtering og journalisering

Om dig Du er studerende på en relevant videregående uddannelse f.eks. økonomi, cand. merc. aud, scient.pol. eller lignende, og du har minimum to år tilbage af studiet. Derudover er det væsentligt, at du: • • • •

Har flair for tal og regnskab Er analytisk stærk Har gode kommunikationsevner såvel mundtligt som skriftligt Er erfaren bruger af MS office-pakken, særligt Excel

Om stillingen med fokus på databehandling Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet: • Databehandling til statistik og ledelsesinformation • Sagsbehandlingsorienteret brug af data bl.a. til regnskabsgennemgang, systematisk udsendelse af rykkere mv. • Bidrag til den fortsatte udvikling af nyt sagsbehandlingssystem • Sagsbehandling og andre administrative opgaver, f.eks. elektronisk journalisering Om dig Du er studerende på en relevant videregående uddannelse f.eks. økonomi, sociologi, datalogi, matematik, scient.pol. eller lignende, og du har minimum to år tilbage af studiet. Derudover er det væsentligt, at du: • • • •

Erfaring med at håndtere store mængder data Har flair for IT og er særligt dygtig til Excel og Access – erfaring med VBA er en fordel Er analytisk stærk Er god til at formidle din viden til en bred modtagerskarer

For begge stillinger gælder, at du skal have mod på et udfordrende job i et politisk miljø, hvor hverdagen er dynamisk og omskiftelig. Det er vigtigt, at du er selvstændig, serviceminded og opsøgende i forhold til opgaverne, og at du er omhyggelig og kvalitetsbevidst omkring det, du leverer. Din nye hverdag Du kommer til at arbejde i Enheden for Bevillingsadministration, Center for Administration og Digitalisering, som varetager administrationen af ca. 5.000 forsknings- og innovationsbevillinger. Kontoret består af 20 medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, hvoraf tre er studentermedhjælpere. Du ansættes i Uddannelsesministeriet efter overenskomst mellem Finansministeriet, OAO-SFællesoverenskomsten og HK-overenskomsten. Den ugentlige arbejdstid er 15 timer. Det er en


forudsætning, at du er aktiv studerende. Vil du vide mere om stillingerne, så kontakt chefkonsulent Mette Busch på telefonnummer 72318355 eller på e-mail mebus@fi.dk. Søg stillingen Du søger stillingen elektronisk via www.fivu.dk/om-ministeriet/job senest søndag den 9. juni 2013. Vi forventer at holde samtaler i uge 25. Stillingerne er til besættelse 1. august 2013. Uddannelsesministeriet ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelsesministeriet er medlem af Foreningen Nydansker. Center for Administration og Digitalisering er en del af Uddannelsesministeriet, der arbejder for at skabe viden, vækst og velfærd i Danmark i en stadig mere global verden. Ministeriet sikrer, at studerende, forskere, undervisere samt virksomheder og offentlige institutioner har stadig bedre vilkår for at forske, studere og innovere. Målet er at skabe de bedste vilkår i Europa.

Søg stillingen

Uddannelsesministeriet_studentermedhj%C3%A6lpere  
Uddannelsesministeriet_studentermedhj%C3%A6lpere  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Uddannelsesministeriet_studentermedhj%C3%A6lpere.pdf

Advertisement