Page 1

Akademiske medarbejdere søges til at koble forskning og erhvervslivet

Tip en ven   Print jobopslag

Ansøgningsfrist: 10-01-2013 Styrelsen for Forskning og Innovation søger to fuldmægtige til Kontor for Innovationspolitik. Om stillingen Kontoret varetager særligt opgaver vedrørende innovationspolitik, erhvervslivets samarbejde om forskning og udvikling med videninstitutioner, kommercialisering af den offentlige forskning samt kompetenceudvikling af virksomhederne. Kontoret er ansvarligt for netværks- og klyngepolitik, herunder ”Innovationsnetværk Danmark” initiativet, fremme af privat forskning, udvikling og innovation samt udvikling af ny viden om effekter af innovationspolitikken. Kontoret varetager også sekretariatsbetjeningen af Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) samt RTI’s Erhvervsforskerudvalg. Endelig forestår kontoret analyser og evalueringer på innovationsområdet. Som medarbejder i kontoret skal du styrke indsatsen for brobygning og nye veje mellem forskning og erhvervslivet samt øge innovationskapaciteten i eksisterende innovationsordninger. Du vil indgå i samspil med de akademikere i Kontoret for Innovationspolitik, der understøtter innovationsaktiviteter via forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter i virksomhederne. Særligt kommer du til at beskæftige dig med administration af initiativer og programmer, der understøtter forsknings- og innovationsprojekter i samspil mellem virksomheder og videninstitutioner og højtuddannede i virksomheder. Du vil i den forbindelse få ansvar for både behandling og vurdering af ansøgninger og den løbende opfølgning på bevillingsmodtagernes resultater. Du kan forvente at deltage i arbejdet med flere forskellige innovationsordninger. I forbindelse med opfølgningen på projekterne vil der endvidere ligge en række kommunikations- og formidlingsopgaver. Dit arbejde vil også omfatte minister- og rådsbetjening, understøttelse af RTI, samt deltagelse i den løbende udvikling og forbedring af initiativerne - for eksempel via evalueringer, performanceregnskaber og effektmålinger. Om dig Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund fx cand.soc., cand.scient.soc., cand.scient.pol., cand.merc., cand.polit. eller lignende, og gerne erfaring på området. Det forventes, at du er fleksibel, kan arbejde selvstændigt men samtidig er god til teamarbejde og kan indgå i gode relationer til dine kollegaer og samarbejdspartnere. Det er samtidig vigtigt, at du har flair og interesse for skriftlig kommunikation og brænder for at formidle resultaterne af vores innovationsprojekter. Du har mod på et udfordrende job i et politisk miljø, hvor hverdagen er dynamisk, og du udfordres fagligt og personligt, og du er: • Loyal og arbejdsom • Dygtig, grundig og iderig • Udviklings- og forandringsorienteret Herudover er det en fordel, hvis du har erfaring med: • Analyser og programadministration • Udvikling af forsknings- og innovationspolitik Din nye hverdag Du skal arbejde i Kontoret for Innovationspolitik. I kontoret er vi 25 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Vi har en uformel omgangstone, og et af vores mål er, at vi skal gøre en forskel. Du ansættes i Uddannelsesministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Vil du vide mere om stillingerne, så kontakt kontorchef Thomas Alslev Christensen på telefonnummer 7231 8410/2089 7226 eller på e-mail tac@fi.dk. Du kan læse mere om innovation og innovationspolitik på hjemmesiden www.fi.dk. Vejen til jobbet Du søger stillingen elektronisk via www.fivu.dk/om-ministeriet/job seneste torsdag den 10. januar 2013.


Vi forventer at holde samtaler i uge 4. Uddannelsesministeriet ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelsesministeriet er medlem af foreningen Nydansker.

Styrelsen for Forskning og Innovation er en del af Uddannelsesministeriet, der arbejder for at skabe viden, vækst og velfærd i Danmark i en stadig mere global verden. Ministeriet sikrer, at studerende, forskere, undervisere samt virksomheder og offentlige institutioner har stadig bedre vilkår for at forske, studere og innovere. Målet er at skabe de bedste vilkår i Europa.

Søg stillingen

uddannelsesministeriet_akademiske%20medarbejdere  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/uddannelsesministeriet_akademiske%20medarbejdere.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you