Page 1

To fuldmægtige til forskningsadministration

Tip en ven   Print jobopslag

Ansøgningsfrist: 13-12-2012 Kontoret for Videnskab i Styrelsen for Forskning og Innovation søger 2 fuldmægtige til en fast stilling og til et barselsvikariat i Det Frie Forskningsråds sekretariat. Barselsvikariatet er tidsbegrænset til 6 måneder med mulighed for forlængelse. Om stillingerne Kontoret varetager opgaver bl.a. i forbindelse med forskerinitieret forskning på alle faglige områder, Open Access samt EliteForskkonferencen. Desuden varetager kontoret sekretariatsbetjeningen af Det Frie Forskningsråd (DFF). Som fuldmægtig i Kontoret for Videnskab deltager du i understøttelsen af arbejdet med Det Frie Forskningsråd, særligt det ene af de fem faglige forskningsråd, Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation. Arbejdet foregår i tæt samarbejde i kontorets enheder på tværs af personalekategorier. Dine arbejdsopgaver vil udover sekretariatsbetjening af det faglige råd omfatte bidrag til direktions- og ministerbetjening. Opgaverne består således både af administrative, driftmæssige samt udviklingsorienterede funktioner. Vi lægger stor vægt på, at opgaver løses på basis af saglighed, gensidig kommunikation og i et tværgående samarbejde, både internt i kontoret og i styrelsen. Vi arbejder med at udvikle nye arbejdsformer i forbindelse med udviklingen af nye administrative edb-systemer. Om dig Du er akademisker med en baggrund fra samfundsvidenskab eller humaniora med interesse for forskningsadministration og forskning. Du har mod på et udfordrende job i et politisk miljø, hvor hverdagen er dynamisk og omskiftelig, og hvor du udfordres fagligt og personligt, og du: • arbejder engageret, omhyggeligt og selvstændigt • er fleksibel og samarbejdsorienteret og har respekt for andre fagligheder end din egen • du har sans for detaljen og er god til at bevare overblikket samtidig med, at du besidder personlig integritet Det er en fordel, hvis du har erfaring med: • sekretariatsbetjening af råd, udvalg eller nævn • økonomistyring i Excel • arbejde med forskningspolitiske spørgsmål • ansøgningsbehandling, analysearbejde, mundtlig og skriftlig formidling, herunder gode engelskkundskaber. Din nye hverdag Du skal arbejde i Kontoret for Videnskab, hvor vi er 43 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Vi har en uformel omgangstone og et af vores mål er, at vi skal gøre en forskel. Du ansættes i Uddannelsesministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. Vil du vide mere om jobbet, så kontakt chefkonsulent Mette Bjerge på telefonnummer 72 31 83 02 eller e-mail mbj@fi.dk eller kontorchef Grete M. Kladakis på telefonnummer 72 31 83 00 / 25 18 66 28 eller på e-mail gk@fi.dk   Søg stillingen Du søger stillingen elektronisk via www.fivu.dk/om-ministeriet/job senest torsdag den 13. december 2012 kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler i uge 51. Uddannelsesministeriet ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen. Forsknings- og Innovationsstyrelsen er medlem af foreningen Nydansker. ______________________________________________________________________________________________ Styrelsen for Forskning og Innovation er en del af Uddannelsesministeriet, der arbejder for at skabe viden, vækst og velfærd i Danmark i en stadig mere global verden. Ministeriet sikrer, at studerende, forskere, undervisere samt virksomheder og offentlige institutioner har stadig bedre vilkår for at forske, studere og innovere. Målet er at skabe de bedste vilkår i Europa.

Søg stillingen

uddannelsesministeriet_2fuldm%C3%A6gtige_nov12  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/uddannelsesministeriet_2fuldm%C3%A6gtige_nov12.pdf

Advertisement