Page 1

Kontorchef til Kontoret for udland og handicaptillæg

Tip en ven   Print jobopslag

Ansøgningsfrist: 12/11/2011 Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte søger en kontorchef til et nyoprettet kontor Kontoret for udlandsstipendier og handicaptillæg. Om stillingen Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte er en nyoprettet styrelse i Uddannelsesministeriet med ansvar for en lang række videregående uddannelser og dertil hørende uddannelsesinstitutioner samt statens uddannelsesstøtteordninger. Som kontorchef i Kontoret for udlandsstipendier og handicaptillæg får du ansvaret for administration og udvikling af handicaptillægsordningen samt udlandsstipendier og SU til uddannelser i udlandet. Handicaptillægget er et tillægsstipendium til SU for studerende, som, på grund af varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, har meget betydelige begrænsninger i at påtage sig erhvervsarbejde ved siden af deres studier. Kontoret står for behandlingen af ansøgninger om handicaptillæg og betjener uddannelsesministeren i spørgsmål om handicaptillægsordningen. Kontoret varetager derudover administrationen af udlandsstipendieordningen samt de internationale relationer på udlandsstøtteområdet og betjener uddannelsesministeren vedrørende udlandsstøtteområdet. Kontoret har ca. 24 medarbejdere. Du refererer til styrelsens vicedirektør Peter Grønnegård. Om dig Du har en relevant akademisk baggrund, og du er god til at effektivisere arbejdsgange og udvikle støtteordningerne med henblik på en effektiv og smidig service over for borgerne. Du har dokumenteret ledelseserfaring, herunder erfaring med forandringsledelse. Din ledelsesstil er engagerende og præget af delegering, udvikling og sparring med dine medarbejdere. Du skal sikre et bredt samarbejde i og uden for kontoret og indgå konstruktivt i de forskellige ledelsesteams i ministeriet og i styrelsen. Derudover har du vilje og evne til at udvikle kontoret ud fra et stærkt kundefokus og du: • er parat til at lede forandringer • er udholdende, analytisk skarp og lægger vægt på saglig beslutningstagen • kan arbejde med strategisk perspektiv • interesserer dig for både udviklings- og driftsopgaver • har en balanceret personlighed med gennemslagskraft og evne til at lytte • har blandt andet i kraft af din erhvervserfaring et solidt overblik og ro • kan planlægge samt kommunikere budskaber og planer til dine omgivelser og samarbejdspartnere. Din nye hverdag Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte er organiseret i tre centre og to stabskontorer, hvoraf Kontoret for udland og handicaptillæg er placeret i det ene center sammen med tre andre kontorer. Ledelsen består af to i direktionen og ni kontorchefer. Styrelsen er en ud af tre styrelser i Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriet sætter dagsordenen for Danmarks udvikling som et førende vidensamfund i en global økonomi. Ministeriet skal sikre sammenhæng i alle de videregående uddannelser samt sikre synergi inden for ’videntrekanten’ - uddannelse, forskning og innovation. Uddannelsesministeriet er en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for bl.a. kompetence- og karriereudvikling samt fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, så arbejdsliv og privatliv kan balancere.


Vejen til jobbet Du ansættes i Uddannelsesministeriets koncern i henhold til gældende rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er klassificeret i lønramme 37 på åremål, løngruppe 1. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand kunne finde sted i lønramme 37. For tjenestemænd stiles ansøgningen til Dronningen. Vil du vide mere om jobbet, så kontakt vicedirektør Peter Grønnegård på telefonnummer 3392 6110 eller på e-mail Peter.Groennegaard@udst.dk eller direktør Inge Mærkedahl på telefonnummer 7231 8200 eller på e-mail imd@fi.dk. Søg stillingen elektronisk via www.fivu.dk/om-ministeriet/job senest søndag den 11. december 2011. Uddannelsesministeriet ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen. Uddannelsesministeriet er medlem af foreningen Nydansker.

/uddannelsesmin_svu_kontorchef_01.12.11  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/uddannelsesmin_svu_kontorchef_01.12.11.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you