Page 1

Transportministeriets departement søger dygtig AC’er med flair for tal Vi søger ambitiøse og dynamiske medarbejdere, der vil være med til at holde styr på økonomi og bevillinger for de mange store projekter, der er i gang på transportområdet.

Er du interesseret i at få et selvstændigt ansvar, faglige udfordringer på højt niveau og i at arbejde tæt på den politiske beslutningsproces, kan du være den nye medarbejder, vi søger. I Koncern- og budgetenheden er vi 6 medarbejdere og 2 studenter, der har ansvar for en række økonomiske og styringsmæssige opgaver i forbindelse med Transportministeriets drift og udbygning af transportinfrastrukturen i Danmark. Opgaverne omhandler bl.a.:  Den politiske og tekniske proces med at lave finanslov for ministeriets opgaver (veje, baner, trafikkøb, kystbeskyttelse mv.) med et samlet budget på ca. 23 mia. kr.  De økonomiske aspekter ved politiske aftaler på transportområdet.  Departementets styring og tilsyn med ministeriets institutioner (Vejdirektoratet, Banedanmark, Trafikstyrelsen, Kystdirektoratet m.fl.) gennem bl.a. resultatkontrakter.  Økonomiopfølgning til ministeriets ledelse og Finansministeriet på grundlag af økonomirapportering fra institutionerne.  Budgetanalyser af særlige problemstillinger, typisk i samarbejde med Finansministeriet som led i finanslovsarbejdet Du vil komme til at have et selvstændigt ansvar for disse opgaver i forhold til én af ministeriets institutioner. I jobbet vil du være i tæt kontakt med de andre kontorer i departementet, ministeriets institutioner og eksterne samarbejdspartnere som fx Finansministeriet. Vi søger en medarbejder, som  hurtigt sætter sig ind i nye problemstillinger  har lyst til og gode forudsætninger for at forhandle  kan lide at arbejde med tal  skriver godt og præcist  har en økonomisk uddannelse eller uddannelse med kompetencer inden for kvantitativ metode (sociolog, cand. scient. pol eller lign.) Vi tilbyder  et spændende, udfordrende og ansvarsfuldt job tæt på den politiske proces  en fleksibel arbejdstilrettelæggelse, så jobbet kan kombineres med et aktivt familie- og fritidsliv  gode kollegaer i et engageret arbejdsmiljø og en uhøjtidelig omgangstone I Transportministeriet er din faglige og personlige udvikling vigtig. Derfor har vi som led i udviklingen af vores organisation fokus på individuelle karriere- og kompetenceudviklingsplaner. Løn- og ansættelsesvilkår Aflønning sker efter overenskomst for akademikere i staten. Ansættelsesområdet er Transportministeriet med tilhørende institutioner.


Yderligere oplysninger Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Poul Østergaard på 41 71 27 86. Din ansøgning Send din ansøgning med kopi af eksamensbevis senest den 12. maj 2013. Du ansøger via et link, som du finder nederst i stillingsopslaget på vores hjemmeside, www.trm.dk. Vi forventer at holde samtaler løbende. Transportministeriet ser mangfoldighed som en ressource og ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Departementet er medlem af Foreningen Nydansker.

trm_acere_oekonomi  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/trm_acere_oekonomi.pdf

Advertisement