Page 1

Akutjob – akademisk medarbejder søges til arbejde med energieffektivisering Har du lyst til at arbejde med energieffektivisering i Transportministeriet? Så er den ledige stilling i Center for Økonomi og HR måske noget for dig. Der er tale om en midlertidig stilling på 4-6 måneder. Center for Økonomi og HR varetager en række koordinerende og udviklingsorienterede opgaver. Vi arbejder med koordination af finanslovsarbejde, budgetanalyser, økonomistyring, koncernindkøb, lønbudget, personaleforhold, kompetenceudvikling og koncernstyring gennem bl.a. direktør- og resultatkontrakter. Centret varetager også IT, sagsstyring og den interne service. Som vores nye medarbejder vil du blive en del af Intern Service. Dine opgaver Transportministeriet arbejder målrettet med effektivisering af energiforbruget i ministeriets institutioner, styrelser og departement. Baggrunden for initiativerne er fastlagt i cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Med udgangspunkt i de bestående resultater og principper får du til opgave at medvirke til at opdatere og udarbejde handlingsplaner for den kommende indsats på området i forhold til såvel energiforbrug til administrative formål som til egentlig produktion, samt at sikre pædagogisk præsentation og formidling af indsats og resultater. Opgaverne løses i samarbejde med de enkelte institutioner og i tæt dialog med de øvrige ministerområder. Du vil få et udfordrende job med stort selvstændigt ansvar, brede samarbejdsflader og gode udviklingsmuligheder. Vi søger en medarbejder, som • har kendskab til energibesparelser- og energieffektivisering i bygninger og af energitekniske anlæg og installationer • har indgående kendskab til systemværktøjer til at identificere energibesparelser • har indgående kendskab til MS Excel samt har kendskab til dataregistering i forskellige relevante energidatabaser • har gode samarbejdsevner og en god tilgang til andre mennesker, da du vil være i tæt kontakt med både interne og eksterne samarbejdspartnere • skriver godt og præcist • har fx en ingeniøruddannelse, en højere teknisk uddannelse eller en anden relevant uddannelse Vi tilbyder • et spændende, udfordrende og ansvarsfuldt job tæt på den politiske proces • en fleksibel arbejdstilrettelæggelse, så jobbet kan kombineres med et aktivt familie- og fritidsliv

• gode kollegaer i et udviklingsorienteret og engageret arbejdsmiljø og en uhøjtidelig omgangstone Der er tale om et akutjob. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest ved udgangen af uge 26 i 2013, opfordres særligt til at søge jobbet. Skriftlig erklæring fra arbejdsløshedskassen skal vedlægges ansøgningen for at dokumentere, at betingelserne for ansættelse i et akutjob opfyldes. Løn- og ansættelsesvilkår Aflønning sker efter overenskomst for akademikere i staten. Ansættelsesområdet er Transportministeriet med tilhørende institutioner. Yderligere oplysninger Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte indkøbschef Erik Stig Hansen på 41 71 27 00. Din ansøgning Send din ansøgning med kopi af eksamensbevis senest den 25. november 2012. Du ansøger via et link, som du finder nederst i stillingsopslaget på vores hjemmeside, www.trm.dk.


Transportministeriet ser mangfoldighed som en ressource og ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Departementet har derfor tilsluttet sig ”Charter for flere kvinder i ledelse” og er medlem af Foreningen Nydansker.

trm_ac_akutjob_nov12  
trm_ac_akutjob_nov12  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/trm_ac_akutjob_nov12.pdf

Advertisement