Page 1

Tjekliste

INDEN MENTEE STARTER 1. Afklar roller i forhold til mentoropgaven  Få afklaret, hvad din opgave er  Afklar din rolle i samarbejde med leder og kolleger  Undersøg, hvad formålet med mentees tid i virksomheden er  Afklar med din leder – hvad er dit ansvar og hvad er ikke dit ansvar  Afklar hvor meget tid du kan bruge som mentor  Find ud af, hvad der skal ske med dine arbejdsopgaver i den tid, du er mentor  Sørg for, at dine kolleger bliver informeret om din rolle

2. Vær godt forberedt til mentee starter  Sørg for at alle ved, hvornår mentee starter  Lav evt. fælles morgenmad  Vær klar med de praktiske ting (nøgler, skab, arbejdstøj, skrivebord, telefon, computer, medarbejderhåndbog mv.)  Lav en plan for den allerførste introduktion (rundvisning, virksomhedens historie, sikkerhedsregler, uskrevne normer og regler mv.)  Sørg for at mentee ikke er alene den første dag  Inddrag din leder og dine kolleger i forberedelserne


NÅR MENTEE STARTER 3. Lær hinanden at kende  Fortæl om dig selv og spørg ind til mentee  Lav evt. cirkeløvelsen og tal om den  Vær åben og ærlig  Vis respekt og tillid

4. Tal med mentee om forventninger  Overvej, hvad der er vigtigt for dig at få sagt  Tal om emnerne i mentoraftalen  Vær åben overfor kompromisser  Vær ærlig – også selvom det kan være svært  Lav klare aftaler  Snak løbende om, hvordan det går


5. Lav en plan for den første tid  Find ud af, hvad mentee har brug for hjælp til  Find ud af, hvad I sammen skal fokusere på  Afklar behovet for faglig oplæring  Afklar behovet for anden støtte (social, personlig mv.)  Aftal hvem der gør hvad  Inddrag dine kolleger

UNDERVEJS 6. Skab tillid og fortrolighed  Vær åben og ærlig  Giv af dig selv  Vær nysgerrig og vis interesse  Brug tid på at lære hinanden at kende  Indgå i et ligeværdigt forhold  Fortæl, hvad du får ud af at være mentor  Fortæl om dine egne fejl eller pinlige oplevelser


7. Følg op på mentee  Husk at følge op på aftaler og opgaver  Giv løbende feedback på mentees indsats  Husk at rose og anerkende – også i de små ting  Hold fokus på de ting, I har aftalt at arbejde med  Hjælp mentee til at holde fokus på det vigtige

8. Vær opmærksom på jeres grænser  Tal om jeres grænser fra begyndelsen og løbende  Vær opmærksom på dine egne grænser  Vær opmærksom på mentees grænser  Vær mentor – ikke psykolog  Pas på dig selv


9. Husk: Du er ikke alene  Husk, at du ikke står alene med ansvaret  Bed om hjælp, når du har brug for det  Sig fra, hvis det er nødvendigt  Hold din leder løbende orienteret  Undersøg, hvem du kan trække på

AFSLUTNING 10. Skab en god afslutning på forløbet  Aftal, hvordan I afrunder jeres forhold  Overvej, hvad der skal ske, når mentorforholdet slutter  Evaluér forløbet  Snak med mentee om hans eller hendes fremtid  Overvej, hvordan du kan hjælpe mentee videre  Overvej, om du kender nogen, der kan hjælpe mentee videre

/Tjekliste  
/Tjekliste  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/downloads/Tjekliste.pdf

Advertisement