Page 1


Vejledning til roadmaps Roadmap M+ er et værktøj til at visualisere din virksomheds vej til at nå konkrete målsætninger inden for mangfoldighedsledelse. Kortet: mål og delmål •Undervejs på ruten er der to delmål, som skal passeres inden målet kan nås. I definerer selv målene. For at danne jer et overblik over jeres plan, kan I skrive på de hvide bannere, hvor langt I er i processen, når I når til hver enkelt delmål. Ballonerne •Ballonerne symboliserer de indsatser, I skal gøre for at nå fra en milepæl til en anden og endelig i mål. Farverne giver jer et overblik over, hvilket område indsatsen ligger inden for. Inde i ballonen kan I også skrive stikord til, hvad indsatsen konkret går ud på. Vejstykkerne •De ekstra vejstrækninger kan I bruge, hvis jeres vej til målet har flere sving – dvs. hvis I vil sætte ind på flere områder eller har yderligere udfordringer på vejen.

EKSEMPEL I sætter selv jeres mål Definer jeres delmål

Kommuniker politikken eksternt i markedsføring og samarbejdsrelationer

Klip balloner og vejstykker ud og sæt dem på vejen

Inddrag medarbejdere og ledelse i udarbejdning af en mangfoldighedspolitik

Spred politikkens indhold internt i virksomheden, så ansatte i alle led ved, at den findes og hvad den indebærer Markedsfør jeres virksomhed på mangfoldighed til kunder og brugere

Go’ tur

Roadmap%20Vejledning  
Roadmap%20Vejledning  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/publikationer/Roadmap%20Vejledning.pdf

Advertisement