Page 1

Projektmedarbejder søges til universitetspolitik

1 af 1

http://golf.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=7...

Tip en ven Print jobopslag

Ansøgningsfrist: 04-06-2013 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering søger en barselsvikar til Kontoret for Institutioner. Vikariatet er på 9 måneder og ønskes besat pr. 1. august 2013. Om stillingen Som medarbejder i Institutioner vil du understøtte udviklingen af universiteternes institutionelle rammer og muligheder for at skabe værdi for samfundet for eksempel gennem arbejde med innovation og samspil med erhvervslivet. Vi har brug for en kollega, der kan være med til at implementere regeringens innovationsstrategi samt understøtte den igangværende udvikling af ph.d.-uddannelsen, blandt andet gennem dialog med uddannelsessektoren, erhvervslivet og øvrige interessenter. Du vil indgå i et team, der indsamler og bearbejder viden på området, understøtter etableringen af netværk og dialog på tværs af uddannelses¬institutionerne samt formidlingen af den aktuelle politik blandt andet via afholdelse af konferencer mv. I din dagligdag vil du have et bredt samarbejde med kolleger i kontoret, i resten af styrelsen, den øvrige koncern i Uddannelsesministeriet og med de videregående uddannelsesinstitutioner. Om dig Du har mod på et udfordrende job i et politisk miljø, og vi lægger vægt på, at du: • har lyst til eller erfaring med at arrangere konferencer, events og lignende • er god til at formidle til en bred kreds af interessenter • har interesse for politikudvikling og for det videregående uddannelsesområde • har interesse for samspil mellem offentlige institutioner og erhvervslivet • ikke er bange for at tage selvstændigt initiativ og er i stand til at tænke ”ud af boksen" • har stærke analytiske evner og arbejder systematisk og struktureret • har forståelse for hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation Det er samtidig vigtigt, at du er god til at samarbejde og bidrager til et godt arbejdsklima i et velfungerende kontor. Din nye hverdag Du skal arbejde i Kontoret for institutioner, der varetager styrelsens arbejde med universiteternes institutionelle rammer. Gennem tæt dialog og samarbejde med sektoren arbejder vi for, at universiteter, videnskabelige medarbejdere og studerende får stadig bedre vilkår for at forske, studere og innovere. Af kontorets kerneopgaver kan nævnes udviklingskontrakter, tilsynsmøder, campusudvikling, ph.d.-uddannelsen og opfølgning på regeringens innovationsstrategi. Kontoret har desuden til opgave at koordinere universitetspolitikken, fx via møder med rektorer og universitetsdirektører mv. I kontoret er vi 10 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Vi har en uformel omgangstone og sætter en ære i at være med til at gøre en forskel. Du ansættes i Uddannelsesministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. Vil du vide mere om stillingen, så kontakt chefkonsulent Anne Skov på telefonnummer 7231 8599 eller på e-mail ans@ui.dk Søg stillingen Du søger stillingen elektronisk via www.fivu.dk/om-ministeriet/job senest tirsdag den 4. juni 2013 kl.12. Vi forventer at holde samtaler i uge 24-25. Uddannelsesministeriet ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelsesministeriet er medlem af foreningen Nydansker. ___________________________________________________________________________________________________ Styrelsen for Universiteter og Internationalisering er en del af Uddannelsesministeriet, der arbejder for at skabe viden, vækst og velfærd i Danmark i en stadig mere global verden. Ministeriet sikrer, at studerende, forskere, undervisere samt virksomheder og offentlige institutioner har stadig bedre vilkår for at forske, studere og innovere. Målet er at skabe de bedste vilkår i Europa.

Søg stillingen

22-05-2013 09:09

Projektmedarbejder%20s%C3%B8ges%20til%20universitetspolitik  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Projektmedarbejder%20s%C3%B8ges%20til%20universitetspolitik.pdf

Advertisement