Page 1

Praktikant til Det Danske Forskningskontor (DANRO) i Bruxelles

Tip en ven   Print jobopslag

Ansøgningsfrist: 3/16/2012 Kom tæt på EU og livet i Bruxelles DANRO tilbyder et praktikantophold inden for forskningspolitik og fremme af dansk deltagelse i de europæiske forskningsprogrammer. Jobbet giver dig et indgående kendskab til EU, EU's forskningsprogrammer og kontakt til danske og europæiske nøgleaktører på forskningsområdet. Om stillingen Som praktikant skal du arbejde selvstændigt med EU's forskningsprogrammer. Du skal bl.a. foretage research, være i tæt kontakt med Kommissionen og Europa Parlamentet, følge udvalgsmøder o.l. og deltage i netværksaktiviteter. Du skal også deltage i forberedelsen af møder for danske forskere, som i større eller mindre grupper kommer til Bruxelles for at møde personer fra Kommissionen og/eller for at have projektmøder hos DANRO. Endeligt kommer du til at deltage i daglige forefaldende opgaver på kontoret. Praktikopholdet er i perioden fra den 1. september 2012 til og med den 31. januar 2013 og skal indgå i et uddannelsesforløb ved en højere læreanstalt. Opholdet er ulønnet, men der ydes et tilskud på EURO 800 pr. mdr. til kost og logi, samt en flybillet til ud- og hjemrejse ved til- og fratrædelsen. DANRO kan vejlede dig i boligsøgningen. Om dig Du er studerende på en videregående uddannelse og interesserer dig for EU og politik. Hvis du også har interesser på det forskningspolitiske felt, er det et yderligere plus. Du arbejder selvstændigt og fleksibelt og får løst dine opgaver til tiden. Gode sprogkundskaber på dansk og engelsk er en forudsætning. Din nye hverdag DANRO er en del af Uddannelsesministeriet, der arbejder for at skabe viden, vækst og velfærd i Danmark i en stadig mere global verden. Ministeriet sikrer, at studerende, forskere, undervisere samt virksomheder og offentlige institutioner har stadig bedre vilkår for at forske, studere og innovere i Europa. Målet er at skabe de bedste vilkår i Europa. DANRO er ministeriets kontaktkontor i Bruxelles. Driften af kontoret hører under Styrelsen for Forskning og Innovation. Kontorets primære opgave er at varetage danske forskningsinteresser med fokus på at øge dansk deltagelse i EU’s 7. rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration. Kontoret er bemandet med halvanden medarbejder og en praktikant. Vejen til jobbet Vil du vide mere om jobbet så kontakt kontorets leder Jakob Just Madsen (jjm@fi.dk) på 0032 2213 4164 eller kontorets nuværende praktikant Line Lassen Pedersen (lip@fi.dk) 0032 2213 4166. Søg stillingen elektronisk via www.fivu.dk/om-ministeriet/job senest fredag den 16. marts 2012. Vi forventer at holde samtaler i uge 12. Uddannelsesministeriet ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset baggrund at søge stillingen. Ministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.

/praktikant_bruxelles_feb12  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/praktikant_bruxelles_feb12.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you