Page 1

  Styrk dine jobmuligheder via et mentorforløb  Erhvervsledere fra en række virksomheder i og omkring København stiller frivilligt op som mentorer for  unge med international baggrund, der ønsker at komme i job i Danmark. Du har mulighed for at få en  mentor, som kan hjælpe dig med bl.a. branchespecifik jobsøgning, karriereplanlægning, netværk mm.    Projektet ”Nye veje til arbejdsmarkedet” 

”Nye veje til arbejdsmarkedet” er et samarbejde mellem Jobcenter København og Foreningen Nydansker.  Med kompetent og konkret vejledning fra en erhvervsleder kombineret med intensiv holdundervisning i  form af fire workshops, som foregår på københavnske virksomheder, kan du få styrket dit netværk, opnå  bredere kendskab til københavnske arbejdspladser og derved forbedre dine jobmuligheder.   For at være med i projektet skal du have en kompetencegivende uddannelse og være ca. 22 – 33 år  gammel. Både nytilkommende, efterkommere af flygtninge og indvandrere, familiesammenførte,  medfølgende ægtefæller til Expats eller udenlandske studerende kan deltage. Det vigtigste er, at man er  arbejdsparat og motiveret og kan dansk.  Hvem er mentorerne?    En mentor er en person i arbejde, der ved at trække på sine erfaringer kan hjælpe dig på din vej ind på  arbejdsmarkedet. En mentor kan bl.a. hjælpe dig med:     

Viden om jobsøgning, uskrevne regler, arbejdspladskultur, specifikke brancher og virksomheder  Afklaring og inspiration ‐ hvilken arbejdsplads er relevant for dig?  Hjælp til, hvordan man skriver en god ansøgning og et godt CV i netop din branche  At dele ud af egne erfaringer fra nuværende og tidligere jobs 

Mentorerne kan ikke skaffe et job til dig, men kan hjælpe dig med at finde et.  Mentorforløbet    Du bliver tilknyttet en mentor, der passer til din situation og dine behov i forhold til uddannelsesbaggrund,  jobønsker mm. Vi kan ikke garantere dig, at du kan få en mentor, der passer præcist til alle dine ønsker,  men uanset hvad, er vi sikre på, at du kan få et stort udbytte af mentorforløbet. Du og din mentor mødes  på mentors arbejdsplads 1 – 2 gange om måneden, og sammen arbejder I med din jobsøgning mv.   Hvad siger jeg ja til?  Som medvirkende i projektet skal du deltage i fire workshops samt opstartsarrangement mandag den 27.  februar – fredag den 2. marts ca. kl. 9 ‐ 13. Derudover mødes du med din mentor 1 ‐ 2 gange om måneden i  marts ‐ august.    Der er informationsmøde torsdag den 9. februar kl. 10 – 11 i Bernstorffsgade 17, st., København V. 

Tilmelding rettes til Chris Fryman, Jobcenter København: az06@bif.kk.dk / 82 56 38 91                       senest torsdag den 23. februar. 

/Nye%20veje%20til%20arbejdsmark  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/downloads/Nye%20veje%20til%20arbejdsmarkedet%202%20-%20information%20til%20unge%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you