Page 1

”Jeg fik hurtigt mine egne udfordrende opgaver og frihed til at løse dem selvstændigt. Jeg har gode muligheder for at sparre med mine kolleger, som har både juridisk og teknisk baggrund.” Anders Aaselund Høier, jurist.

Juridisk sagsbehandler i Sikkerhedsstyrelsen – tidsbegrænset Brænder du for et job i krydsfeltet mellem jura, politik og teknik? En af vores dygtige kolleger rejser til Bruxelles for at arbejde for en periode, og vi søger derfor en jurist til vores afdeling for jura og metrologi. Vi tilbyder et arbejde med juridisk sagsbehandling i et miljø præget af høj faglighed, engagement og godt humør. Du kommer primært til at arbejde med straffesager inden for et eller flere af vores tekniske fagområder. Du skal være med til at sikre en effektiv sagsbehandling af anmeldelser og udtalelser til politiet, og du skal varetage den løbende kontakt til politi og anklagemyndighed. Der kan også blive tale om at løse andre juridiske opgaver. Du er dygtig til sagsbehandling og kan både løse sager selvstændigt og i samarbejde med dine kolleger, som har både juridisk og teknisk baggrund. Du har interesse for strafferet og forvaltningsret. Kendskab til sagsbehandling i en offentlig myndighed er en fordel men ikke et krav. Du er god til at formulere dig på skrift og forstår den særlige rolle, det er at være ansat i en myndighed. Du får flekstid og gode personaleforhold. Ansættelse sker efter overenskomsten mellem Finansministeriet og AC. Stillingen er tidsbegrænset og løber fra 1. september 2012 til 31. august 2014. Du kan ringe til specialkonsulent Bente Liisberg på 33 73 21 11 eller kontorchef Gro Funder Sommerlund på 33 73 20 00, hvis du vil vide mere. Send din ansøgning via link på hjemmeside www.sik.dk, så vi har den senest 17. juni. Vi holder samtaler 21. juni. Du skal være indstillet på at deltage i en personlighedsanalyse. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle, uanset personlig baggrund, til at søge. Fakta om Sikkerhedsstyrelsen Vi er en styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet med myndighedsansvar for teknisk sikkerhed i Danmark. Vi arbejder for sikkerheden inden for el, gas, fyrværkeri, forbrugerprodukter samt metrologi og akkreditering. Vi ligger i Esbjerg, som er landets femte største by i en region med et aktivt erhvervsliv. Boligmarkedet er attraktivt, og der er rige muligheder for at dyrke sports- og kulturinteresser. Der er gode børnepasnings- og uddannelsesmuligheder i byen. Se også www.careercountry.dk. Du kan læse mere om Sikkerhedsstyrelsen på www.sik.dk.

/Jurist%20-%20tidsbegrænset%20til%20Jura  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/Jurist%20-%20tidsbegrænset%20til%20Jura%20og%20metrologi%2029%2005%202012.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you