Page 1

To kontorfunktionærer søges til sagsbehandling og sekretariatsbetjening

Tip en ven   Print jobopslag

Ansøgningsfrist: 01-08-2012 Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, Kontoret for Udland og Handicaptillæg og Styrelsen for Forskning og Innovation, Kontoret for Videnskab søger hver en kontorfunktionær til henholdsvis sagsbehandling og sekretariatsopgaver. Om stillingen i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, Kontoret for Udland og Handicaptillæg Du skal udføre sagsbehandling på udlandsområdet, hvilket indebærer behandling af ansøgninger om godkendelse af hele uddannelser i udlandet til SU og udlandsstipendium, tildeling af støtte og besvarelse af henvendelser fra studiestøttemodtagere i udlandet. Endvidere vil du skulle vejlede og informere om reglerne skriftligt og telefonisk. Der kan endvidere blive tale om øvrige opgaver som f.eks. krav om tilbagebetaling og studieaktivitetskontrol. Du vil komme til at samarbejde med andre kontorer i styrelsen, i FIVU generelt og med andre ministerier, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. Om dig Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og taler og skriver mindst et fremmedsprog på rimeligt niveau. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling på udlandsområdet. Du har mod på et udfordrende job i et politisk miljø, hvor hverdagen er dynamisk og omskiftelig, og hvor du udfordres fagligt og personligt, og du: • ønsker at give de studerende en god service • skaber fremdrift og får noget fra hånden • kan analysere og prioritere en opgave • er indstillet på at indgå aktivt i et team • vil bidrage til at skabe udvikling Du skal arbejde i Kontoret for Udland og Handicaptillæg, der varetager styrelsens opgaver i forhold til SU til studerende, der studerer i udlandet og tilskud til studerende med handicap. I kontoret er vi 30 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Vil du vide mere om stillingen, så kontakt kontorchef Mette Ring Rossing på telefonnummer 72317950 eller på e-mail mrr@vus.dk. Om stilling i Styrelsen for Forskning og Innovation, Center for Videnskab og Forskningsinfrastruktur, Kontoret for Videnskab Kontoret for Videnskab varetager bl.a. sekretariatsbetjeningen af Det Frie Forskningsråd. I den forbindelse vil dine primære opgaver være praktisk tilrettelæggelse af møder, bogholderifunktion og elektronisk udarbejdelse af mødemateriale til Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion. Du kommer desuden til at udarbejde bevillings- og afslagsbreve til ansøgere og skal besvare spørgsmål fra ansøgere. Herudover vil arbejdet bestå i almindelige sekretæropgaver, herunder telefonbetjening, praktisk hjælp til møder, rejseafregning samt elektronisk registrering og journalisering af ansøgninger. Der vil desuden være mulighed for at deltage i kontorets omfattende kontakt til udenlandske forskere. Vi har et godt samarbejde om planlægning og fordeling af opgaverne, som skaber en tæt kontakt omkring de forskellige arbejdsopgaver i hverdagen og mulighed for at hjælpe hinanden. Du skal være indstillet på, at det ofte går stærkt. Om dig Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring på området. Du har mod på et udfordrende job i et spændende fagligt miljø, hvor hverdagen er dynamisk og omskiftelig, og hvor du udfordres fagligt og personligt, og du • lægger vægt på kvalitet i arbejdet • er systematisk og omhyggelig i din opgavevaretagelse • har engagement og lyst til at samarbejde med andre • er serviceminded i forhold til kunder og kolleger • tager selvstændigt initiativ og er informationssøgende, og • er indstillet på at yde en ekstra indsats, når det kræves


Herudover er det en fordel hvis du har erfaring på følgende områder: • administrative opgaver, gerne fra en offentlig forvaltning, • sikker håndtering af Microsoft Office pakken og • et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem, som f.eks. Captia Du skal arbejde i Kontoret for Videnskab, der varetager sekretariatsbetjeningen af Det Frie Forskningsråds. Kontoret varetager endvidere opgaver vedrørende grundforskning og forskerinitieret forskning på alle faglige områder samt Open Access. I kontoret er vi 41 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Vil du videre mere om stillingen, så kontakt chefkonsulent Inge Holkmann Olsen på telefonnummer 72318340 eller på e-mail iho@fi.dk. Din nye hverdag Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Forskning og Innovation er en del af Uddannelsesministeriet, der arbejder for at skabe viden, vækst og velfærd i Danmark i en stadig mere global verden. Ministeriet sikrer, at studerende, forskere, undervisere samt virksomheder og offentlige institutioner har stadig bedre vilkår for at forske, studere og innovere. Målet er at skabe de bedste vilkår i Europa. Vejen til jobbet Du ansættes i Uddannelsesministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. Søg stillingen elektronisk via www.fivu.dk/om-ministeriet/job senest onsdag den 1. august 2012. Du skal anføre i din ansøgning, hvilken stilling du søger. Vi forventer at holde samtaler i uge 32 eller 33. Uddannelsesministeriet ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen. Uddannelsesministeriet er medlem af foreningen Nydansker.

Søg stillingen

/uddannelsesministeriet_kontorfunktion%C3  
/uddannelsesministeriet_kontorfunktion%C3  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/uddannelsesministeriet_kontorfunktion%C3%A6rer_juni12.pdf

Advertisement