Page 1

VIRKSOMHEDSMENTORER I GENTOFTE OG LYNGBY-TAARBÆK

INVITATION


VIL DU HAVE NY INSPIRATION OG VIDEN, DU KAN BRUGE I DIT ARBEJDE SOM MENTOR? Eller ønsker du blot at møde andre mentorer, så tilmeld dig efterårets opkvalificerende forløb for mentorer i Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune. Forløbet er gratis og indeholder to kursusdage, netværksmøder med andre mentorer og mulighed for rådgivning af og sparring med en erfaren mentorkonsulent – alt sammen for at du kan få endnu mere ud af dit arbejde som mentor. HVORFOR DELTAGE? Målet med forløbet er, at du får en god oplevelse samtidig med, at du opkvalificeres som virksomhedsmentor. Det, du får ud af at deltage i forløbet, er: ■ ny inspiration fra oplæg og andre mentorer ■ konkrete redskaber tilpasset din hverdag som mentor på virksomheden ■ du bliver en del af et større mentornetværk ■ du bliver uddannet virksomhedsmentor, og får et bevis på alt det du kan HVEM ER VI? Foreningen Nydanskers to konsulenter Susie Skov Nørregård og Rikke Lønne vil være kontaktpersoner og undervisere i hele forløbet. Foreningen Nydansker har mange års erfaring med at gennemføre mentorforløb samt uddannelse og matchning af mentorer og mentees. Du kan læse mere om Foreningen Nydanskers mentoraktiviteter samt om konsulenterne på www.foreningen-nydansker.dk Mentorforløbet er bestilt og finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Gentofte og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Lyngby-Taarbæk. Deltagelse i forløbet er derfor gratis.


HVAD SKAL DER SKE? CERTIFICERET MENTORKURSUS Du inviteres til at deltage i et to-dages mentorkursus. Kurset er både for dig, som er ny mentor og for dig, som har flere års erfaring. På kurset vil vi arbejde med temaerne: Roller og opgaver, mentors værktøjskasse, forventningsafstemning, samtaleteknikker osv. Du vil møde andre mentorer, og sammen får I rig mulighed for at udveksle jeres erfaringer – både de gode og de mere udfordrende. Kurset er tilrettelagt som en blanding af korte oplæg, øvelser og diskussioner. Kurset afholdes den 24. august 2011 og den 1. september 2011 på Vilvorde kursuscenter i naturskønne omgivelser i Charlottenlund. Se de praktiske informationer på bagsiden. NETVÆRKSMØDER Du inviteres til at deltage i tre til fire netværksmøder for alle mentorerne. Formålet er, at du får mulighed for løbende at mødes med de andre aktive mentorer, udveksle erfaringer, og diskutere udfordringer og dilemmaer. På netværksmøderne er der også mulighed for at få nye faglige input, besøge de andre mentorers arbejdspladser eller noget helt tredje. Kort sagt tilrettelægges netværksmøderne, så de passer præcist til dine ønsker og behov. Netværksmøderne afholdes i perioden oktober 2011 til februar 2012 og er á tre timers varighed. Møderne gennemføres som udgangspunkt som fyraftensmøder – men tidspunkterne vil løbende afstemmes med dig og de andre mentorer. LØBENDE SUPPORT Igennem hele forløbet har du mulighed for at kontakte Foreningen Nydanskers mentorkonsulenter, hvis du har nogle spørgsmål, gode erfaringer eller dilemmaer i forhold til dit arbejde som mentor, du ønsker at drøfte. Du kan altid både ringe eller skrive en mail – men der er også mulighed for at mødes med mentorkonsulenten.


PRAKTISKE INFORMATIONER – KURSUS TID Onsdag den 24. august 2011 Torsdag den 1. september 2011 Begge dage kl. 9.00 – 15.00 STED Vilvorde Kursuscenter Vilvordevej 70 2920 Charlottenlund Kursuscentret er nemt at komme til både med bil og offentlig transport. Læs mere på www.vilvorde-kursuscenter.dk TILMELDING OG SUPPORT Kursustilmelding senest fredag den 12. august hos: Rikke Lønne Foreningen Nydansker Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal 1453 København K 33 38 62 01 rl@foreningen-nydansker.dk

FORENINGEN NYDANSKER INFO@FORENINGEN-NYDANSKER.DK TELEFON: 3393 4383 WWW.FORENINGEN-NYDANSKER.DK

/Virksomhedsmentorer%20i%20Gent  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/downloads/Virksomhedsmentorer%20i%20Gentofte%20og%20Lyngby-Taarbæk_Invitation.pd...