Page 1

Vil du være med til at bygge bro mellem innovative miljøer i Danmark og Tyskland? (Genopslag)

Tip en ven   Print jobopslag

Ansøgningsfrist: 26-10-2011 Teknologi- og forskningsattaché - God networker med forsknings- og innovationspolitisk indsigt søges til Danmarks innovationscenter i München, Tyskland En stilling som udsendt teknologi- og forskningsattaché skal besættes ved Danmarks innovationscenter i München, Tyskland den 1. januar 2012 eller snarest derefter. Innovationscenteret er dansk bindeled mellem danske og tyske virksomheder, investorer og innovations- og forskningsmiljøer. Innovationscenteret etablerer kontakt mellem potentielle samarbejdspartnere, offentlige institutioner og myndigheder og står for partnersøgning, netværksopbygning og match making mellem danske og tyske forskningsmiljøer og virksomheder m.v. Ud over innovationschefen og teknologi- og forskningsattachéen består centeret af tre lokalt ansatte innovationsrådgivere. Du får et tæt samarbejde med ambassaden i Berlin og de øvrige danske repræsentationer i Tyskland. Centrets arbejde er en del af en samlet varetagelse af danske interesser i Tyskland, som sker under ambassadørens overordnede ansvar. Teknologi- og forskningsattachéen får følgende hovedopgaver: Formidle kontakt mellem danske og tyske forsknings- og innovationsmiljøer i München og omegn, herunder at foretage opsøgende arbejde blandt danske og tyske universiteter og forskningsinstitutioner.  Aktiv deltagelse i innovationscenterets fælles innovationsprojekter, hvor inddragelse af viden om forskning, uddannelse og innovation er relevant.  Varetagelse af kontakten til de tyske myndigheder på forskningsområdet i tæt samarbejde med ambassaden i Berlin og øvrige danske repræsentationer.  Forberede og planlægge delegationsbesøg for forskere, virksomheder og relevante myndigheder og institutioner til og fra Danmark.  Informere om eksisterende dansk-tyske samarbejder og muligheder for samarbejde på en blog på hjemmesiden for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.  Indhente og formidle viden om policy-tiltag i regionen og det øvrige Tyskland, der kan inspirere til bedre samspil mellem forskning og erhvervsliv i Danmark. Der vil i meget udstrakt grad være tale om et stillingsindhold, som man selv vil have mulighed for at præge. Dagligdagen vil dermed stille krav til dine evner til at sætte en dagsorden, til at samarbejde med de øvrige kolleger i innovationscenteret og til selvstændigt at etablere netværk og kontakter til vigtige samarbejdspartnere i både Danmark og Tyskland. Kvalifikationer Du forventes at have et godt overblik over det danske forsknings- og innovationslandskab og gerne det tyske. Det er endvidere en grundlæggende forudsætning, at du har et solidt netværk på de danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt i innovationsmiljøerne og i andre relevante ministerier i Danmark. Du skal desuden have en god portion erfaring med selvstændig opgavevaretagelse inden for et eller flere af disse områder. Som person skal du være engageret, åben og udadvendt. Du skal kunne lide at skabe og fastholde kontakter til og mellem mennesker. Du skal kunne lide "at være på", idet du skal repræsentere Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og vore politikker i mange forskellige sammenhænge. Du skal endvidere være indstillet på en del rejseaktivitet i regionen. Endelig forventer vi, at du er en stærk kommunikator og har flair for sprog; du taler og skriver flydende engelsk eller regner med, inden for kort tid, at kunne kommunikere på højeste niveau. Desuden vil gode tyskkundskaber være en fordel – dog ikke et krav. I formuleringen af din ansøgning må du meget gerne lægge vægt på dine visioner for stillingens indhold. Løn- og ansættelsesvilkår Din udsendelse sker i henhold til Udenrigsministeriets specialattachéordning. Da dette indebærer diplomatisk anmeldelse, er det en forudsætning for ansættelsen, at du er dansk statsborger. Din udsendelse sker i henhold til Udenrigsministeriets specialattachéordning. Du udsendes fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 med mulighed for forlængelse. Lønnen fastsættes efter overenskomst mellem staten og vedkommende organisation. Under udsendelsen ydes et udetillæg fastsat i forhold til de stedlige leveomkostninger.


Som et led i forberedelserne på udstationeringen vil du skulle deltage i et møde med den nuværende teknologi- og forskningsattaché fra enten innovationscenteret i München, Silicon Valley eller Shanghai, der vil fortælle om sine erfaringer. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi mænd og kvinder uanset alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Ansættelsessted München, Tyskland. Tiltrædelse 1. januar 2012 eller snarest derefter afhængig af, hvornår den fornødne sikkerhedsgodkendelse foreligger. Yderligere oplysninger Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kontorchef Kim Brinckmann (kibr@fi.dk), telefon +45 72 31 82 40, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Specialkonsulent Hanne-Louise Kirkegaard (hki@fi.dk), telefon +45 72 31 82 46, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Ansøgning Søg stillingen elektronisk via www.vtu.dk/om-ministeriet/job og send din ansøgning, CV, eksamensbevis og eventuelle bilag senest 26. oktober 2011.

Søg stillingen

/vtu_forskningsattache_m%C3%BCnchen  
/vtu_forskningsattache_m%C3%BCnchen  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/vtu_forskningsattache_m%C3%BCnchen.pdf

Advertisement